Liidu nõukogu koosolek 8.12.19

Avaldatud 12.12.2019

Seitsmenda Päeva Adventistide Koguduste Eesti Liidu nõukogu sai kokku liidu talvekoosolekul, 8. detsembril. Suure osa päevakorrast võtsid enda alla 2020. aasta tegevustega seotud dokumentide kinnitamised, mida ka talvekoosolekul tutvustati nii nõukogu liikmetele kui kogudusevanematele ja liidu töötajatele.

Nõukogu kinnitas 2020. aasta eelarve, mille kohta liidu laekur Jaanus-Janari üldistavalt sõnas, et luuakse varusid ja olulised valdkonnad saavad raha juurde.

Koguduse peamine tuluallikas on koguduseliikmete toodav kümnis, mida järgmise aasta eelarvesse on planeeritud 850 000 eurot, millest omakorda suunatakse jagamisele uniooni ja divisjoni 195 000 eurot, kümnise tagastus unioonilt on 42 500 eurot. Suurem kümnise tagastus unioonilt ongi üks peamisi võimalike varude allikaid.

Kõige suurema kuluartikli liidu eelarvest moodustab töötajatega seotud kulu – 492 810 eurot järgmise aasta eelarves. Selle hulka kuuluvad nii palgad, kuluhüvitised kui ka eraldised koguduse pensionifondi. Tööharude tegevustele on 2020. aasta eelarves eraldatud 91 400 eurot. Kuna kümnist ei saa kasutada kirikuhoonete remondiks, kogume neli korda aastas annetusi Eesti liidu ehitusfondi. Ehitusfondi suuname ka kõik muud tulud, mis ei ole kümnis (sh näiteks eritoetused, saadud intressid, pastorite korterite üür jms). Ehitusfondi annetused on mõeldud erinevate remonttööde jaoks ning nende planeerimiseks on hea, kui kohalikud kogudused oma vajadusi väljendaksid.

Liidu esimees kutsus Pärnu koguduse näitel seda eelarverida kommenteerides kogudusi üles rajama oma kohaliku koguduse ehitusfond, kuhu kogudus aegamööda raha kogub ja millest saab ka tekkivaid kulutusi katta.

Liidu nõukogu võttis vastu otsuse tõsta alates 2020. aasta jaanuarist liidu palgamäära 1350 euroni brutos. Liidu töötajad saavad palka selle määra järgi vastavalt oma palgaastmele – kõige madalam määr on alustaval pastoril, kes ei ole veel oma õpinguid lõpetanud, tema saab 80 % palgamäärast, ning kõige kõrgem määr on 118% (liidu esimees).

Nõukogu kinnitas ka 2020. aasta annetuste ja ürituste kalenderplaani. Annetuste kalenderplaanis on ette nähtud, et 36 hingamispäeval on annetus kohalikule kogudusele, kaheksal hingamispäeval Eesti liitu (neli korda liidu ehitusfondi, neli korda liidu misjonifondi, millest toetame erinevaid kohalikke misjoniprojekte), ühel hingamispäeval Balti uniooni, kahel hingamispäeval Trans-Euroopa divisjoni ja viiel korral peakonverentsi. Annetuste juures mainis Jaanus-Janari, et 2019. aasta misjoniannetused, mis on mõeldud ülemaailmse kiriku eelarvesse (sealhulgas hingamispäevakooli annetus, annetused peakonverentsile ja 13. hingamispäeva annetused) on jäänud samale tasemele 2018. aastaga, ja kutsus üles innustama koguduseliikmeid misjoniannetustele rohkem mõtlema. Üks võimalus misjoniannetust enda jaoks mõõdetavamaks teha on iga-aastase ohvriannetuse juures, kus koguduseliikmeid kutsutakse üles eraldama selle tarvis ühe päeva või ühe nädala sissetulekut.

Noortejuht Krõõt Lõbus esitas liidu nõukogule kinnitamiseks noortenõukogu uue liikmeskonna. Uude noortenõukokku kuuluvad Aleksandr Tsugai, Priit Keel, Mariin Tasang, Agnes Rohtsalu, Mariel Peetson ja noortejuht Krõõt Lõbus. Krõõt lisas, et erinevate ürituste korraldamisse kaasatakse lisaks noortenõukogu liikmetele ka teisi noori.

Nõukogu otsustas esitada Balti unioonile taotluse anda emeriitpastorile Vitali Mirošnitšenkole tööluba. Tööluba võimaldab täita ülesandeid, mis pastori ordinatsiooniga kaasnevad. Emeriitpastoritele annab tööloa Balti unioon, mitte Eesti liit. Vitali suundus emerituuri 2019. aasta septembris.

Päevakorra viimane punkt oli seotud koguduse laagrikeskusega, millest oli juttu ka liidu aastakoosolekul. Otsustati praeguse seisuga loobuda Samliku väljaehitamise kavaga edasi minemast või teise pakkumisena olnud laagrikoha ostmisest ning alustada uue laagrikeskuse otsinguid eesmärgiga 2021. aastal osta tühi krunt laagrikeskus 2.0 rajamiseks. Samuti otsustati, et tuleb moodustada Samliku ehituskomisjon, mille ülesandeks on leida sobivad võimalused hügieeniploki väljaehitamiseks, et seal saaks siiski pidada suviseid välilaagreid, mis ei vaja suurt hulka voodikohti (näiteks rajaleidjate laagrit ja noortelaagrit). Samliku ehituskomisjoni liikmed otsustatakse jaanuari nõukogu koosolekul. Kuni 2021. aastani saab veel otsida potentsiaalseid laagrikohti kas krundi või väljaehitatava maja näol. Aastakoosoleku saadikud ja nõukogu liikmed avaldasid tunnustust ja tänu laagrikeskuse äriplaani komisjonile, kes tegi laagrikeskuse vajaduse ja haldamise plaani osas põhjaliku analüüsi.

Liidu nõukogu järgmine koosolek on 19. jaanuaril.

Jaga Facebookis
Loe seotud teemal
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat