Võit Pühas Vaimus

Avaldatud 10.1.2020

Kolmas päev

(Kokkuvõtlik tekst)

„Temas [Jeesuses] polnud midagi, mis oleks vastu helisenud saatana pette­kujutelmadele. Jeesus ei nõus­tunud patuga. Isegi oma mõttes ei langenud Ta kiu­satusse. Samuti võib olla meiega. Kristuse inimlikkus oli ühenduses jumaliku olemusega; Temas elav Püha Vaim tegi Ta võimeliseks võitlema. Ta tuli just selleks, et teha meid jumaliku iseloomu osalisteks. Seni, kui oleme usu kaudu ühenduses Temaga, pole patul meie üle võimu. Jumal sirutub meie usukäe järele, et liita see kindlasse haardesse Kristuse jumalikkusega; nii võime saavutada iseloomu täiuslikkuse.“ (Ellen White, „Ajastute igatsus“, lk 123)

Jerry oli kõva töömees. Suurema osa oma täis­kasvanuelust töötas ta metallkonstruktsioonidega, ehitades sildu ja pilvelõhkujaid. Ta oli mees, kes võis mitmekümne meetri kõrgusel maapinnast käia mööda kitsast metalltala, et see teise samasuguse külge kee­vitada. Kuid oma andekuse ja töökuse kõrval rikkus Jerry oma tervist alkoholi, tubaka, narkootikumide, liiderlikkuse ja metsiku elustiiliga. Kui tema lähedusse sattus tööle mõni kristlane, siis Jerry tarvitas tema kallal verbaalset ja emotsionaalset vägivalda, püüdes teda töölt minema ajada. Jerry vihkas kristlust ja kristlasi. Kui Jerry hakkas 50­le lähenema, muutus ta depressiivseks. Ühel päeval otsustas ta oma elule lõpu teha. Kui ta sõitis kodu poole, et endalt elu võtta, nägi ta maantee ääres seitsmenda päeva adventistide koguduse silti. Püha Vaim pani tema pähe mõtte: „Võib­olla saaksid nemad mind aidata.“ Nii keeras Jerry kiriku parkimis­platsile hetkel, kui kiriku koolis lõppes koolipäev. Ta läks koolidirektori juurde ja pobises midagi abi vajamise kohta. Direktor andis Jerryle minu telefoninumbri ja ütles: „See on meie pastori number. Palun helista talle.“ Kui Jerry tol õhtul helistas, ütles ta, et on hädas, ja küsis, kas ma saaksin teda aidata. Helistasin omakorda koguduse­vanemale ja läksime kohe koos Jerry poole. Jerry rääkis meile oma loo ära ja lisas: „Ma ei suuda uskuda, et olen nii madalale langenud, et olen pastori oma koju kutsunud.“ Ta ütles, et oli proovinud kõike, mida sellel maailmal on pakkuda, ilma et oleks tõelist rahulolu leidnud, nii et ta oli otsustanud enesetapu sooritada. Ma ütlesin: „Jerry, sa ei ole ju veel kõike proovinud, sest sa ei ole proovinud Jeesust.“ „Sul on õigus,“ muigas ta, „ma ei ole Jeesust proovinud. Nii, mida ma pean selleks tegema, et Jeesust proovida?“ Jagasin temaga lihtsat evangeeliumisõnumit ja küsisin: „Kas sul on mõni põhjus, miks sa ei peaks Jeesust oma ellu vastu võtma?“ „Ei, sest kui Ta ei tee täna õhtul minu jaoks midagi, siis ma tapan end ära.“

Palusin, et Jerry põlvitaks koos minuga ja kordaks minu järel palvesõnu. Kohe pärast aamenit haaras Jerry mu käest ja küsis: „Kas sa nägid seda?“ „Nägin mida?“ küsisin ma. „Siis, kui ma ütlesin „Aamen“, avasin oma silmad ja nägin oma pea kohal väga õela näoga meest, kes läbi lae haihtus. Sa pead mind uskuma!“ „Ma usun sind, Jerry,“ vastasin. „Kuidas sa ennast nüüd tunned?“ Pärast mõttepausi vastas ta: „Ma tunnen ennast hästi, kohe väga hästi. Ma ei ole ennast ammu nii hästi tund­nud, võib­olla mitte kunagi. Mis minuga on juhtunud?“ Ma selgitasin: „Jerry, sa just palusid Jeesusel oma ellu tulla ja sulle su patud andestada. Ta elabki nüüd sinu südames. See kuri vaim, keda sa nägid, oli see, kes püü­dis sind panna oma elule lõppu tegema, aga Jeesus ajast ta välja.“

Tol õhtul täitis Jerry kodu suur rõõm, seda oli nii palju, et ta ei suutnud magadagi. Ta käis läbi kogu oma elamise ja viskas minema kogu alkoholi, kõik narkooti­kumid, ajakirjad ja kõik muu, mis oli patune. Ta viskas kõik kilekotti ja mattis koti pooleteise meetri sügavusse auku oma aias. Järgmisel päeval sõitis Jerry aiandus­poodi ja ostis puu, et istutada see maetud koti kohale. Kui ma talle külla läksid, siis ta näitas mulle seda puud ja ütles: „Pastor, see auk ja see puu sümboliseerivad mu elu. Vana Jerry on auku maetud ja see viljapuu sümbo­liseerib uut Jerryt, sest mul on nüüd uus elu!“

Palvesoovitusi

  • Kallis Issand, ma tean, et Sa soovid, et saaksin Sinu väes kõigist pattudest jagu. Palun täida mind Püha Vaimuga ja juhata mind kõigesse tõesse (Jh 16:13).
  • Issand, aita meil olla kannatlik ja lahke, et suu­daksime näidata Sinu armastust ja kaastunnet neile, kes ärritavad või süüdistavad meid.
  • Me palvetame nende eest, kes hoolitsevad eakate või haigete pereliikmete eest. Anna neile kannat­likkust, jõudu ja armastust.
  • Issand, palun leevenda nende ärevust, kes seisa­vad silmitsi surmaga lõppeva haigusega. Anna neile vaprust ja Jeesuse rahu.
  • Me palvetame iga kohaliku koguduse hingamis­päevakooli ja isikliku teenistuse osakonna eest, kui nad sirutuvad kohaliku kogukonna poole armastava teenimise, piibliõppe ja isikliku tun­nistamisega.
  • Palume Püha Vaimuga ristimist meie noortele ja noortejuhtidele, nii nagu on tõotatud Ap 1:8. 

Täismahus palveaja tekstid leiad siit.

Jaga Facebookis
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat