Püha Vaimu vili

Avaldatud 12.1.2020

Viies päev

(Kokkuvõtlik tekst)

„On ilmne, et Püha Vaim on inim­südamesse tõe istutanud, kui tõde armastatakse ja hinnatakse ning sellesse suhtutakse kui pühasse kingitusse. Siis hak­kab südamest üles kerkima armastust nagu elava vee allikast, voolates igavesse ellu. Kui see armastus elab südames, ei ole Kristuse töö töötegijale raske.“ (Ellen White, Review and Herald, 13. veebruar 1894)

Koguduse diakonil, keda tunti abivalmis ja mõjuka mehena, oli üks tõsine iseloomuviga, millest teadsid vaid tema naine ja lapsed. Tööl või teistega vaba aega veetes oli ta kõige meeldivam mees, keda võiks ette kujutada. Kodus oli ta tihti talumatu. Ta võis olla tuju­kas ja närviline. Mõnel hetkel kees tema viha üle ning ta muutus emotsionaalselt vägivaldseks, karistades oma lapsi karmilt.
Diakonil ei olnud tema probleem teadmata. Ta vih­kas ennast selle eest, kuidas ta kodus käitus. Ta mõistis, et tunnistas avalikult üht ja elas kodus teist elu. Vahel ta mõtles, et peaks minema vihaga tegelevasse toe­tusgruppi, kuid ta pelgas, millised tagajärjed võiksid sellele olla, kui ta koguduses oma probleemi tunnistab. Samuti mõistis, et ta peaks minema nõustaja juurde, kuid teda tõukas eemale mõte sellest, et ta peaks kel­lelegi tema ärakuulamise eest maksma. Tema uhkus hoidis teda eemal abist, mida ta tegelikult vajas. Ta oli religioosne mees, aga mitte sügavalt vaimulik – tal oli vaja meeleparandust ja Püha Vaimu pidevat ligiolu oma elus.

Ühel sügisel tuli linna jutlustaja, kes viis läbi koos­olekute seeria. Oma positsiooni tõttu koguduses käis diakon igal koosolekul, kuigi tema süda oli kui kivi. Nende koosolekute eel oli palju palvetatud ning Püha Vaim tegutses imelisel viisil. Üks noor naine uuendas oma suhet Jeesusega ja tunnistas avalikult oma patte, paludes koguduse palvet ja tuge. Üks mittekristlasest naine, kes koosolekutel käis, andis oma elu Jeesusele. Elud muutusid, kui inimesed igaõhtustele üleskutsetele vastasid.

Koosolekuseeria lõpu poole tõusis ühel õhtul ka diakon, kui inimesi ette kutsuti. Pisarad põskedel voo­lamas, läks ta ette koos teistega, kes olid Jumala kõne­tusele oma südames vastanud. Kirikusaali ees langes ta põlvedele, tõstis käed ja ütles valju häälega: „Jumal, ole mulle, patusele, armuline!“ Inimesed, kes diakonit tundsid, olid tema avalikust palvest hämmastuses, kuid asi ei piirdunud sellega. Diakon tõusis püsti, pöördus koguduse poole ja ütles: „Mul on kohutav vihaprob­leem. Ma ei ole selline abikaasa ega isa, nagu ma peak­sin olema. Ma pean oma patte tunnistama, otsima abi ja olema kodus see mees, keda te usute mind olevat avalikult.“ Nüüd kogunesid tema naine ja lapsed tema ümber, nuttes ja temast kinni hoides. Seejärel ümbrit­sesid neid koguduseliikmed, pastor pani oma käe tema õlale ja nad pidasid maha ühe vägeva palvekoosoleku! Diakon pidas sõna. Pastori abiga leidis ta nõustaja ning samuti läks ta vihaprobleemidega tegelevate ini­meste gruppi. Kuid mis kõige tähtsam, ta hakkas igal nädalal koos pastoriga Piiblit uurima – mitte selleks, et mõista õpetusi, vaid selleks, et leida suhe Jeesusega. Püha Vaim õnnistas diakonit ja hakkas teda Vaimu viljaga täitma. Mitte ainult tema naine ja lapsed ei näi­nud muutusi, vaid neid nägid ka koguduseliikmed ja kogukond. Diakon oli leidnud rahu. Temast sai palju lahkem mees. Tema lahkus ja armastus, eriti naise ja laste vastu, oli ilmselge kõigile. Püha Vaimu ligiolu muutis tema kodu tükikeseks taevaks maa peal.
 

Palvesoovitusi 

  • Kallis Jeesus, tahan peegeldada Sinu iseloomu kõigile, keda tunnen ja kellega kohtun. Täida mind Püha Vaimuga ja lase Vaimu viljal mu südames kaugele paista.
  • Muuda mind õnnistuste jõeks, kui ma jagan Sinu armastust, rõõmu ja rahu selles maailmas, milles elan.
  • Kui veedan aega palves ja Piiblit uurides, palun risti mind aina enam Püha Vaimuga. Lase armu lõppematul vool minu kaudu katkise maailmani jõuda.
  • Issand, peame meeles oma hingamispäevakooli õpetajaid. Palun anna neile arusaamist sellest, kui tähtis on nende töö meie laste heaks.
  • Issand, palume Sinu juhatust mõjukeskustele, tervise­ ja pereprogrammidele ja rajaleidjate klubidele üle kogu maailma.
  • Issand, näita meile, kuidas jagada aina rohkem kirjandust (nii trükitud kui elektroonilist) oma kogukondades. Me palume, et inimesed loeksid neid materjale ja Püha Vaim veenaks neid Piibli tões.

 

Jaga Facebookis
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat