Püha Vaimu annid

Avaldatud 13.1.2020

Kuues päev

(Kokkuvõtlik tekst)

Jumala Püha Vaim valmistab ette töötajaid, nii mehi kui naisi, et neist saaksid Jumala karja karjased. /…/ Need, kellel on usku sellesse jumalikku Abilisse [Pühasse Vaimu], arenevad jätkuvalt. Neile antakse annina väge riietada tõesõnum pühasse ilusse.“ (Ellen White, „Evan­geeliumitöölised“, lk 96, 97)
Minu kontoris helises telefon. „Kas ma räägin seits­menda päeva adventistide koguduse pastoriga?“ uuris naisehääl. „Jah,“ vastasin ma. „Te peate otsekohe haig­lasse tulema. Meil on siin tugevate südamerütmi­häi­retega patsient. Kardame, et see naine sureb, aga ta ei lase meil ennast aidata enne, kui seitsmenda päeva adventkoguduse pastor tema eest palvetab. Ta kordab, et kui adventkoguduse pastor tema eest palvetaks, saaks ta terveks. Palun tulge kiiresti!“

Haigla poole sõites palvetasin: „Issand, see haigla­ külastus teeb mulle muret. See naisterahvas räägib kõi­gile, et kui adventkoguduse pastor tema eest palvetab, siis ta terveneb. Me mõlemad teame, et Sa ei tervista alati inimesi. Mida küll need õed ja arstid arvavad, kui Sa ei tervenda seda naist?“ Mulle tundus, justkui oleks Jumal vastanud: „Miks sa selle pärast muretsed?“ „Ma olen mures Sinu maine pärast,“ vastasin mina. „Teeme nüüd ühe asja selgeks,“ näis olevat Jumala vastus, „sa oled mures minu maine pärast?“ „Ma tean, et see kõlab tobedalt, aga mida inimesed ütlevad – ja mida ütleb see naine –, kui Sa teda terveks ei tee?“ Jumal kõne­les mu südame vastu: „Sinu kohus on olla kuulekas. Minu kohus on oma maine eest muretseda.“ „Sul on õigus,“ vastasin. „Ma usaldan, et Sa teed just seda, mis on parim.“

Haiglasse jõudes sain patsiendi ukse taga kokku nelja õega. „Kas teie olete see adventistist pastor?“ küsis üks neist. „Minge nüüd ruttu sisse ja palvetage, et me saaksime ometi oma tööd teha!“ Teadsin sellest nimest, mille õde oli mulle telefonikõne ajal öelnud, et patsient ei olnud minu ega ühegi ümberkaudse adventkoguduse liige. Imestasin, miks tal oli vaja, et just adventkogu­duse pastor tema eest palvetaks, aga selleks vestluseks ei olnud meil praegu aega. Tema südamemonitor näi­tas väga korrapäratut südametegevust. Ma teadsin, et temaga ei ole lugu hea. Astusin palatisse ja võtsin tema parema käe oma pihku. Ta pööras veidi, avas silmad ja küsis: „Kas sina oled adventkoguduse pastor?“ „Jah,“ vastasin. „Kui sa minu eest palvetad, saan terveks,“ ütles ta.

See ei olnud õige hetk jutluseks või piiblitunniks haigete eest palvetamise teemal. Küsisin vaid: „Õde, kas oled valmis laskma Jeesusel otsustada, mis siin täna juhtub?“ „Oo, jaa, pastor,“ ütles naine, „aga ma tean, et kui sa palvetad, siis ma saan terveks!“ Niisiis sulgesin silmad ja palusin taeva Jumalal näidata sellele naisele oma väge ja armu. Palusin Tal austada oma nime õdede ja arstide ees ja et selle naise tervenemine võiks olla tunnistuseks paljudele inimestele. Palusin Jumalal ta ter­vendada, et kui see on Tema tahtmine, kui see võiks Tema nime austada ja kui see oleks selle naise jaoks parim lahendus. Lõpetasin oma palve Jeesuse nimel ja ütlesin: „Aamen.“ Tegin oma silmad lahti, vaata­sin südamemonitori – ja see näitas täiuslikku rütmi! Naine haaras õhinal mu käest ja ütles: „Ma tunnen end suurepäraselt. Ma olen terve! Ma teadsin, et kui advent­koguduse pastor minu eest palvetaks, saaksin terveks!“ Mulle tuli meelde see, kuidas Jeesus sellistes olu­kordades oli käitunud, nii et ütlesin: „Õde, sinu usk on sind aidanud!“ Tänasin Jumalat ja kõndisin palatist välja. Õed küsisid: „Kas me võime nüüd sisse minna?“ Vastasin: „Jah, aga mul on tunne, et tal ei ole teid enam vaja.“ Nende silmad läksid suureks ja nad kiirustasid palatisse. Ma ei tea, mis siis edasi sai, sest ma lahkusin haiglast. Ma ei tahtnud, et õed või see naine vaataks mulle otsa, justkui oleksin ta tervendanud. See oli Püha Vaimu tervendamise and, mis oli sel hetkel naise jaoks avaldunud.

Palvesoovitusi

  • Kallis Jeesus, tahan Sinu nimel midagi siin maailmas muuta. Ma ei ole rahul kirikupingis istumisega. Anna mulle oma Vaimu väge ja ande, mille oled minu jaoks valinud, et saaksin murda selles maailmas patu väge.
  • Issand, paljunda oma ande hariduse, väljaõppe, kogemuse ja palve kaudu. Me pühendame kõik oma talendid Sulle ja palume alandlikult, et lisaksid neile oma üleloomuliku õnnistuse, et evangeelium võiks võimsalt levida.
  • Issand, anna meile tarkust, kuidas jõuda seku­laarsete kultuurideni, keda ei huvita religioon. Näita, kuidas saaksime rahuldada põgenike praktilisi ja vaimulikke vajadusi. Olgu meie kogudus tuntud selle poolest, et armastame kõiki, ükskõik kes nad on või kust nad tulevad.
Jaga Facebookis
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat