Põhja-Ameerika divisjoni avaldus seoses hiljutiste surma- ja rassismijuhtumitega USAs

Avaldatud 1.6.2020, allikas Adventist Review

Seitsmenda päeva adventistide kogudus Põhja-Ameerikas kirjutab avalduse seoses hiljutiste surmajuhtumitega, mis on seotud rassismist tingitud lõhega ühiskonnas. Kristlastena mõistame sellised vihast ja vägivallast tulenevad teod hukka ning kutsume üles, et ohvritele ja nende peredele mõistetaks õigust.

Üles on ehitatud eraldatuse müürid, mis hävitavad inimõigusi nagu inimväärikus, eneseväärikus ja vabadus. Kõik need õigused peavad olema tagatud kõigile ameeriklastele, et nad saaksid oma kogukonnas elada ja edu taotleda. On neid, kellele on usaldatud ühiskonna kõigi liikmete kaitsmine, kuid kes on teiste teenimise püha kohust rikkunud, eriti nende suhtes, kes elavad puuduses Ameeriklased ei peaks elama hirmus minna oma nahavärvi või rahvuse pärast kodust välja. Me saame ja peame paremini toime tulema.

Me kutsume kõiki koguduseliikmeid suhtlema oma kogukonna liikmetega palvemeelselt. Me palume, et te kõneleksite ebaõigluse ja vihkamise vastu, nii nagu Jeesus maa peal elades tegi. Me võime muuta olukordi nende elus, keda marginaliseeritakse või keda on reedetud; me peame pakkuma rassismi ja vihkamise ohvritele kõneõigust. Meie teod räägivad valjemini kui meie sõnad. Me näitame eeskuju sellega, kuidas kohtleme teisi, ja nõuame, et kõiki inimesi koheldaks võrdselt ning ausalt. Adventistide kogudus on USA kristlikest kogudustest rahvuste poolest kõige kirjum, seega esindab kogudus pea igat selle riigi kogukonda. Neid peab kuulda võtma, kui teenime oma murtud kogukondi Jeesuse armastuse ja kaastundega.

Jaga Facebookis
Loe seotud teemal
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat