Liidu nõukogu 14.06.2020

Avaldatud 19.6.2020

Pühapäeval, 14. juunil, aasta pärast seda, kui koguduste liidule valiti 2019. aasta peakoosolekul uus juht ja nõukogu, pidas liidu nõukogu väljasõiduistungi Samliku laagrikeskuses.

Nõukogu istungi avas palvusega Krõõt Lõbus, kes võttis mõtiskluse aluseks Koguja 2:21–26. „Saalomon elas nii, et proovis leida siin maailmas palju rahuldust,“ rääkis Krõõt. „Vahel me panustame töösse, siinsesse maailma, proovime leida kõike, kuni saame öelda: nüüd ma olen elanud. Aga kõik on tühi töö ja vaimu närimine, kui selle keskmes ei ole Jumal.“ Nii kutsus Krõõt üles ka olukordades, kus töö tekitab pingeid, tuletama endale meelde, et kõik on tulnud Jumala käest ja me teeme kõike Talle. „Sellest tuleb rõõm ja rahu.“

Pärast ühist palveaega ja Krõõda üleskutset silmas pidades asuti päevakorra juurde, millest esimese poole moodustas finantsidega seonduv. Liidu laekur Jaanus-Janari Kogerman andis ülevaate praegusest finantsilisest seisust. Seoses riigis kehtinud eriolukorraga laekus märtsis ja aprillis vähem kümnist kui möödunud kahel aastal samal ajal. „Maikuus on olukord taastumas, kuid märtsi ja aprilli kümnis ei ole ilmselt veel täielikult kogudustesse jõudnud. Paari kuu pärast selgub rohkem,“ ütles Jaanus-Janari.

Riik võttis vastu 2020. aasta lisaeelarve, millest on ette nähtud toetuseraldised ka Eestis tegutsevatele kogudustele ja kirikutele. Ka meie kogudusel on võimalus taotleda lisaeelarvest vahendeid eriolukorraga kaasnenu leevendamiseks. „Eesti Kirikute Nõukogus on see küsimus läbi arutatud ja teada on, et taotlus tuleb esitada juuni lõpuks,“ ütles liidu esimees Andres Ploompuu. Jaanus-Janari lisas, et raha eraldatakse piiritletud eesmärgiga toetada koguduse jätkusuutlikku toimimist, näiteks töötada välja paremad IT- ja meedialahendused. Taotluse rahuldamise korral tuleb kulud teha jooksva aasta kestel. Liidu nõukogu otsustas taotluse esitamise heaks kiita.

Võru koguduses on arutluse all küttesüsteemi renoveerimine. Koguduse pastor David Nõmmik rääkis, et vana katel on amortiseerunud ja katlavahetuse protsessi käigus on jõutud uue küttesüsteemi lahenduseni, milleks on õhk-vesi küte. Sellele süsteemile ülemineku eelis on, et maja kütmist saab reguleerida kaugjuhtimise teel ja selle reguleerimine on paindlikum, mis võimaldab vähendada küttekulusid. „Kogudus on küsinud hinnapakkumise ja saanud selle 10 000 eurole,“ ütles David ning lisas, et kogudus on ise kogunud vajaminevast summast poole. Teise poole osas pöörduti liidu nõukogu poole, et küttesüsteemi väljavahetamiseks eraldataks vahendid liidu ehitusfondist. Võttes arvesse, et ehitusfondi annetus Võru kogudusele on tänavu 28. novembril, ent tööd Võru kogudusemajas oleks tarvis teostada suvisel ajal, otsustas liidu nõukogu eraldada Võru kogudusele 5000 eurot ning sügisese ehitusfondi annetuse koguda Võru kogudusele tagantjärele ja heas usus, et koguduseliikmed tulevad Võru küttesüsteemi vahetamise vajadusega kaasa.

Koos arutati ka eriolukorraga seonduvat – see oli liidu nõukogu esimene reaalne kokkusaamine alates veebruarist; märtsis ja aprillis olid virtuaalsed koosolekud. Eriolukorrale tagasi vaadates tõdeti, et koguduse tööharujuhid said palju tööd kodust ära teha ja et see aeg sundis koguduseliikmeid õppima kasutama tehnilisi vahendeid, kuid arutleti ka selle üle, et meile meeldib siiski kokku saada ja elada füüsilises maailmas – veebiversioonid ei saa asendada kõike; oluline puudujääk oli selles, et kõik inimesed ei saanud piiblitunnis olla aktiivsed osalejad ja pidid piirduma kuulajarolliga. Pastoritelt on tulnud tagasisidet, et koguduse online-kokkusaamistel osales teinekord isegi rohkem inimesi kui tavapärastel koosolekutel ning nõukogus väljendati ka mõtet, et see aeg näitas, kui kiiresti kaovad füüsilised barjäärid, nii et me saame osa kõigest maailmas toimuvast ega pea piirduma ainult Eestiga. Väga suure plussina märgiti ära võimalus videojumalateenistusi sotsiaalmeedias jagada, nii et n-ö kirikusse said tulla ka need, kes kirikusse ei tuleks. Liidu esimees võttis arutelu kokku tänusõnadega veebijumalateenistuse korraldusmeeskonnale ja tõdes, et videomeedia on meie liidus oluline prioriteet ning see on misjonitöö viis, mida peaksime edaspidi veel teadlikumalt rakendama.

Liidu nõukogu järgmine korraline koosolek on septembris.

Jaga Facebookis
Loe seotud teemal
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat