Liidu nõukogu koosolek 2.12.2020

Avaldatud 7.12.2020

2. detsembril oli koguduste liidu nõukogu selle aasta viimane koosolek, see viidi läbi veebi vahendusel. Liidu esimees Andres Ploompuu avas koosoleku palvusega, lugedes Matteuse 5:14–16 ja Õpetussõnad 4:18. Andres kutsus üles valgustama oma kogudusemaja, kodu ja elu, et olla teistele valguseks. „Segasel ajal on vaja rohkem valgust. Jumal ei ole kutsunud meid soojendavat valgust säästlikult hoidma, meid on kutsutud seda välja paistma. Me ei ole siin säästuprogrammi jaoks, vaid selleks, et meie valgus võiks paista kaugele,“ rääkis Andres. Võrreldes omavahel meie kogudusekodasid, mis sageli on talvisel ajal üsna pimedad, kuna soovime säästa, ja meie elu, ütles Andres, et meil on vaja julgust, et minna välja ja et meie pühakojad oleksid nähtavad, nii et inimesed näeksid, et siin toimub midagi ja et siin on inimesed. „Inimesed võiksid tunda ja näha, et me oleme nende jaoks olemas.“

Pärast palvust tutvustas liidu laekur Jaanus-Janari Kogerman 2021. aasta eelarveprojekti, eelarve võetakse vastu jaanuaris toimuval aastakoosolekul.

Lõppeva aasta oodatav kümnis on 820 000 eurot, 2021. aasta oodatav kümnise laekumine on 795 000 eurot. Järgmisel aastal jääb liidu eelarve suures plaanis samaks nagu praegu: kümnise jagamine uniooni, divisjoni ja peakonverentsiga jääb samaks, kuna Trans-Euroopa divisjon otsustas järgmisel aastal katta peakonverentsi eelarvesse mõeldud 0,1% kümnisest, töötajate palgamäär jääb praegusele tasemele (ordineeritud pastori brutopalk on 1350 eurot), samuti jääb samaks töötajate arv. Kui tekib vajadus ja võimalus tööd uute töötajate abil laiendada, siis on võimalik selleks järgmisel aastal kasutada olemasolevaid reserve. 2021. aasta suuremad kulud, nagu ka eelmistel aastatel, on palgafond – 55,8% ja tööharude kulud – 10,1%. Reservi jääb 4,2%.

Eelarvearutelude järel oli kõne all ka toetus meie naaberliitudele, Läti ja Leedu liidule. Andres sõnas, et tegu on ühekordse hea tahte toetusega ajal, mil Eesti liidul on majanduslikult läinud paremini kui Läti ja Leedu liidul. Samasuguseid naaberliitude või -unioonide toetamise otsuseid on tehtud ka mujal maailmas. Liidu nõukogu otsustas kumbagi naaberliitu toetada 5000 euroga.

Lisaks eelarvele tutvustati ka liidu tegevuskava esialgset versiooni aastateks 2021–2025, mis võetakse vastu aastakoosolekul jaanuari kolmandal nädalavahetusel. Liidu tegevuskava lähtub suures plaanis peakonverentsi strateegilisest plaanist „Mina lähen“, kuid arvesse on võetud ka kohalikke olusid ja kitsamaid eesmärke. Tegevuskavas on kümme suurt eesmärki, mis omakorda on jagatud kolme alagruppi: misjonitöö, vaimulik kasv, juhtimine. Tegevuskava üle arutletakse ja seda kohendatakse veel pastorite ja liidu töötajate koosolekutel, enne kui see aastakoosolekule vastuvõtmiseks esitatakse.

Liidu nõukogu ametliku otsusega likvideeriti Tartu Majaka kodukogudus, mille tegevus on lõppenud juba tükk aega tagasi. Kõik väikekoguduste ja kodukoguduste liikmed on ametlikult liidu koguduse liikmed, seega siirdusid Majaka kodukoguduse liikmed tagasi endistesse kogudustesse, millest nad Majakasse tulid, või jäid nad liidu koguduse liikmeteks.

Liidu nõukogu järgmine korraline koosolek on liidu aastakoosolekul, mis on planeeritud toimuma jaanuari kolmandal nädalavahetusel Nuutsakul. 

Jaga Facebookis
Loe seotud teemal
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat