10päevase palveaja 2. päev

Avaldatud 7.1.2021

2. PÄEV    
MÕISTES KINGITUSE SUURUST

„Milline on armastuse laius ja pikkus ja sügavus ja kõrgus.“ (Ef 3:18)

Võta vastu, alistu, kasva usus

Kuidas võime mõista Jumala armastuse täiuslikkust? Loe, mida ütleb apostel Paulus Ef 3:14–21.

  1. Esiteks peame saama Püha Vaimu anni: „Et Ta teile oma kirkuse rikkust mööda annaks väge saada Tema Vaimu läbi tugevaks seesmise inimese poolest.“ (salm 16)
  2. Järgmiseks peame alistama oma elud Kristusele ja olema Temaga lähedases, püsivas suhtes, „et Kristus usu kaudu elaks teie südameis.“ (salm 17)
  3. Seejärel kasvab ja tugevneb meie usk meis elava Kristuse ja Püha Vaimu abil. Oleme „juurdunud ja kinnitatud armastuses.“ (salm 17)

Mis on selle tulemuseks? Mõistame Jumala armastuse täiuslikkust. Ta annab meile väe koos kõigi pühadega tunnetada, milline on armastuse laius ja pikkus ja sügavus ja kõrgus. (salm 18)

Jumala armastus läbib kõik tuleproovid

Mõtiskle kadunud poja tähendamissõna üle Lk 15:11–32. Ühel päeval läks noorem poeg oma isa juurde (kes sümboliseerib Jumalat) ja ütles, et ta soovib kodust lahkuda ja elada oma elu. Ilmselt ei sobinud talle tema isa kodused reeglid (Jumala käsud). Poeg nõudis oma osa pärandusest, ehkki tal polnud sel hetkel pärandusele mingit õigust. Isa andis talle tema osa pärandusest. Isa andis talle täieliku vabaduse, sest ta armastas oma poega ja austas tema valikut (täpselt nii teeb ka Jumal meiega). Seejärel reisis poeg kaugele maale ja kulutas oma raha metsikutele pidudele ja lodevatele naistele. Sedamööda, kuidas vähenes tema vara, muutus ka tema „sõprusringkond“ üha väiksemaks, kuniks tal polnud enam midagi järel. Lisaks kõigele tuli sellele maale, kus ta elas, kange nälg. Meeleheitlikult otsides, leidis ta lõpuks tööd seakarjasena. Nälg piinas teda, kuid isegi sead ei lasknud tal nende sööki süüa. 

Nii nagu sageli raskuste ajal läheb, hakkas ka tema oma elu üle järgi mõtlema. Ta sai aru, et kõikidel tema isa palgalistel oli leiba küllalt, kui tema nälga kannatas. Seega otsustas ta koju tagasi pöörduda ja öelda oma isale: „Isa, ma olen pattu teinud taeva vastu ja sinu ees, ma ei ole enam väärt, et mind su pojaks hüütaks! Pea mind nagu üht oma palgalistest!“ (salmid 18, 19)

Poeg asus segaste tunnetega koduteele, kuid tema isa juba ootas teda. Kaastundlikuna jooksis isa talle vastu ja langes pojale kaela ning andis talle suud, ehkki poeg oli kindlasti must ja haisev. Enne, kui poeg jõudis isale oma eksimuse tunnistada, ütles isa oma sulastele, et nad tooksid pojale parimad riided selga ja valmistaksid nuumvasika piduroaks. On selge, et ta armastas oma poega täpselt sama palju nagu ennegi. Selles loos kajastub täielikult päästelugu – patuse kahetsus ja ülestunnistus; Isa, kes pikisilmi ootab ja rõõmustav tervitus, kui me tagasi pöördume. Jumal armastab meid tingimusteta! Peame vaid Tema juurde minema, just nagu poeg läks tagasi oma isa juurde. Jumala armastus läbib kõik tuleproovid! Ta ei tõuka sind ära, kui sa Tema juurde tagasi pöördud. 

Vaid siis, kui poeg tagasi pöördus, võis Isa väljendada oma armastuse täiuslikkust. Vaid siis oli poeg avatud, et võtta vastu kõik, mida ta isa soovis talle pakkuda. Lõpuks polnud midagi, mis oleks takistanud nende lähedast suhet. Poeg võis kogeda oma isa täiuslikku headust, kes polnud kunagi loobunud oma poja ootamisest. 

Tagasi küsimuse juurde: kuidas võime mõista Jumala armastuse täiuslikkust? Alistades oma elu Püha Vaimu abil igapäevaselt täielikult Kristusele. Ja kui meie elu on täidetud Jumala armastusega, saab meist Tema armastuse allikas teistele. Mida rohkem anname, seda rohkem saame. Ellen White ütleb: „Sa vajad igapäevast armastusega ristimist, mis apostlite päevil neid ühendas.“ (Tunnistused kogudustele, 8. kd, lk. 191)

Ja miks on nii oluline mõista seda jumalikku armastust? „Paulus sai aru, et enne, kui inimene võib Kristust armastada või näha risti läbi ususilmade, peab ta mõistma Kristuse iseloomu. Siin peab algama see õpe, mis peaks olema päästetute teadus ja laul läbi igaviku.“ (Apostlite teod, lk. 273) Milline rõõm on õppida tundma meie Päästja võrratut ja piiritut armastust! Kas sa ei valiks juba täna suunata oma silmad Jeesusele? 

Palveta, toetudes Jumala Sõnale 

Mis on suurim käsk?
„Jeesus vastas talle: „Armasta Issandat, oma Jumalat, kogu oma südamega ja kogu oma hingega ja kogu oma mõistusega... Teine on selle sarnane: Armasta oma ligimest nagu iseennast!“ (Mt 22:37, 39)
Isa, aitäh Sulle, et Sa mind armastad. Palun aita mul armastada Sind kogu oma südamega, kogu oma hingega, kogu oma emotsioonidega, kogu oma jõuga. Aitäh, et Sa juba vastad sellele palvele oma tahte kohaselt. Ma soovin Sinu abiga armastada oma ligimest. Tee mind oma armastuse allikaks.

Kuidas võime mõista Jumala armastuse sügavust?
„Sellepärast ma põlvitan Isa ees, et Ta teile oma kirkuse rikkust mööda annaks väge saada Tema Vaimu läbi tugevaks seesmise inimese poolest, et Kristus usu kaudu elaks teie südameis ning te oleksite juurdunud ja kinnitatud armastuses, et te suudaksite koos kõigi pühadega tunnetada, milline on armastuse laius ja pikkus ja sügavus ja kõrgus.“ (Ef 3:14, 16–18)
Isa, ma palun, et Sa teeksid mind seesmise inimese poolest tugevaks oma Püha Vaimu läbi. Palun, et Kristus elaks usu kaudu minu südames ja juhiks mind, et oleksin juurdunud Tema armastuses. Kuna see palve on kooskõlas Sinu tahtega, tänan Sind, et Sa kuuled ja vastad mulle. 

Veel soovitusi palveks

Tänu ja ülistus: Täna konkreetsete õnnistuste eest ja ülista Jumalat Tema headuse eest.
Ülestunnistus:
Võta mõned minutid aega, et tunnistada Jumalale oma üleastumised ja tänada Jumalat Tema andestuse eest. 
Juhatus: Palu Jumalalt tarkust hetkeolukorra väljakutseteks ja otsuste tegemiseks.
Meie kogudus:
Palu Jumalalt, et Ta õnnistaks kohaliku, divisjoni ja ülemaailmse kiriku ettevõtmisi.
Kohaliku koguduse palvesoovid: Palveta kohaliku koguduse liikmete, perede ja naabrite praeguste vajaduste pärast.
Kuula ja vasta: Võta aega, et kuulata Jumala häält ja vastata ülistuse või lauluga.

Laulusoovitused Lauluraamatust: Kiida Jeesust, mu hing (#75); Suur Jumal, südames mul rõõm ja tänu (#79); Meid Jeesus kutsub täna veel (#178); Nüüd igal sammul Jeesus on mul kaasas (#239); Usus võitlev rahvas, astu julgesti (#511). Muud ülistuslaulud: Isa, Sinu armastus on imeliselt suur; Jumal armastab maailma; Kõike suudan ma, kui Loojalt väge saan; Lord, I Lift Your Name on High.
 

Jaga Facebookis
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat