10päevase palveaja 3. päev

Avaldatud 8.1.2021

3. PÄEV   
KÕIGE VÕTMEKS ON ENESE ALLUTAMINE

„Tooge oma ihud Jumalale elavaks, pühaks ja meelepäraseks ohvriks; see olgu teie mõistlik jumalateenistus.“ (Rm 12:1) 

Minu teekond

Olin 36 aastane ärimees, kui minu pastorist sõber äkitselt suri, olles 41 aastane. Seoses sellega torgatas mulle pähe küsimus: mis juhtuks, kui Jumal kutsuks mind olema pastor? Ma ei tahtnud kohe üldse mitte pastoriks hakata. Kogu nädala võitlesin ma kõvasti ja pidasin Jumalaga läbirääkimisi – hommikul, lõunal ja õhtul. Selgitasin Talle, kuidas ma võiksin Teda muudel viisidel teenida. Ilmselt ei kuulnud Ta minu vastuväiteid, sest kui ma pärast kõikide oma argumentide esitamist voodi kõrvale põlvitasin, tuli mulle pähe vaikne mõte: Jumal armastab sind! Ja mina mõtlesin: „Jah, ma usun seda.“

Mõne minuti pärast pani usaldus Jumala armastusse mind end täielikult Temale alistama. Seejärel oli minu südames rahu. Pooleteise aasta pärast kutsuski Jumal mind pastori ametisse. Veel nüüdki, mitmeid aastaid hiljem, olen ma Talle väga tänulik. Tema lõputu armastus ja tarkus oli see, mis näitas mulle hoopis teist teed, kui seda, mis mul mõttes oli. Nüüd saan aru, et see enese allutamine Jumalale tõi minu ellu äärmiselt palju õnnistusi. Jumal juhtis mind parimal võimalikul viisil.

Milleks on vajalik end Jumalale allutada?

Nagu Garrie F. Williams kirjutab: „Täielik alistumine on pääste, uuestisünni, patu ja kiusatuse ära võitmise ja Püha Vaimuga täitumise võtmeks.“ (How to be Filled With the Holy Spirit and Know It) Selle julgustava sõnumi rõhutamisega ei ole võimalik üle pingutada.

Nii nagu mina pidin end Jumalale allutama, enne kui Jumal mind täielikult kasutada võis, nii pidi ka apostel Paulus loobuma oma vanast elust ja plaanidest, kui Jumal teda kutsus teel Damaskusesse. Hiljem, kirjas roomlastele, õhutab Paulus usklikke tooma oma ihud elavaks pühaks ohvriks ja oma ihuliikmed õiguse relviks Jumalale (Rm 12:1; 6:13).

On palju neid, kes pole end alistanud Jumalale (sageli teadmatusest), vaid on selle asemel oma elud hoopis enda käsutusse võtnud. Neil puudub Püha Vaimu vägi. Püha Vaim on and, mis toob esile kõik teised Jumala annid. „Kuid ka see tõotus on tingimuslik. Paljud usuvad seda tõotust ja väidavad, et öeldu käib nende kohta; nad kõnelevad palju Kristusest ja Pühast Vaimust, kuid sellest pole kasu. Nad ei anna ennast Jumala väe juhtimise ja kontrolli alla.“ (Ajastute igatsus, lk 672)

Inimestena hakkame vastu, et mitte oma vabadusest loobuda, kuid Jumala soov meie jaoks on hoopis vastupidine: „Jumal soovib meid parandada, vabastada. Kuna see aga nõuab täielikku ümberkujundamist, kogu meie olemuse uuendamist, peame end täielikult Temale allutama.“ (Tee Kristuse juurde, lk. 43)
Elu patuga ei ole nii vabastav, nagu me kipume arvama. „Iga inimene, kes keeldub andumast Jumalale, laseb end kontrollida teisel võimul. Inimene ei kuulu endale. Ta võib rääkida vabadusest, olles samal ajal kõige rängemas orjuses. Ta ei suuda näha tõe ilu, sest Saatan kontrollib tema mõistust. Kuigi ta arvab ise otsustavat, täidab ta tegelikult pimedusevürsti tahet. Kristus tuli purustama ahelaid.“ (Ajastute igatsus, lk. 466)

Mis on meil kaotada, allutades end Kristusele? Tema suudab meid vabastada iseenese türanniast – kadedusest, pahameelest, riiakusest, ahnusest, sõltuvusest, vihast, upsakusest, eneseuhkusest, julgusetusest, alaväärsuskompleksidest ja paljust muust. Pea meeles, et inimese suurimaks probleemiks on ta ise. Sina ise oled enda suurim probleem. „Muutus, mis toimub inimhinges, kes annab end Kristusele, on vabatahtliku valiku tulemus.“ (Ajastute igatsus, lk. 466)
Pottsepp võib töötada vaid selle saviga, mis on tema käes. See on põhjuseks, miks anname end Jumalale. „Allutades kogu oma elu Jumalale, teeb see meie elu palju lihtsamaks. See nõrgestab ja lõpetab tuhanded võitlused, mis kaasnevad meie südame loomulike kirgedega.“ (My Life Today, lk. 6)

Vaid enda allutamise kaudu Jumalale saavutame igavese õnne. „Need, kes usuvad Kristuse sõnu ja annavad end Tema hoolde ning elu Tema juhtida, saavad rahu ja kosutust. Miski selles maailmas ei saa neid nukrutsema panna, sest Jeesuse lähedus rõõmustab neid. Täielikus kuulekuses on täielik rahu.“ (Ajastute igatsus, lk. 331) Ta kutsub sind juba täna kogema seda täielikku rahu!

Palveta, toetudes Jumala Sõnale 

Kasuta meid oma armastuse tööriistadena.
„Ärge ka loovutage oma ihuliikmeid ülekohtu relviks patule, vaid loovutage end Jumalale nagu need, kes on saanud surnuist elavaks, ja oma ihuliikmed õiguse relviks Jumalale.“ 
(Rm 6:13)
Jumal, soovime anda oma elu täielikult Sulle. Kasuta meid tööriistadena, et tooksime au Sinule.

Muuda meie elud mõistlikuks jumalateenistuseks
„Nüüd, vennad, kutsun ma teid üles Jumala suure halastuse pärast tooma oma ihud Jumalale elavaks, pühaks ja meelepäraseks ohvriks; see olgu teie mõistlik jumalateenistus.“ (Rm 12:1)
Isa, aitäh, et oled kutsunud meid olema uued loodud. Näita meile, kuidas võiksime igapäevaselt end täielikult Sulle allutada. Aita meil järgida Sind kõiges ja anna meile jõudu. 

Kaitse meid kurja eest.
„Me teame, et ükski, kes on sündinud Jumalast, ei tee pattu, sest Jumalast sünnitatu hoiab ennast ja kuri ei puuduta teda.“ (1. Jh 5:18)
Jumal, aitäh, et oled tõotanud kaitsta meid kurja eest, kui oleme oma elud Sinule alistanud. Juhata meid oma teel täieliku rõõmuni. 

Veel soovitusi palveks

Tänu ja ülistus: Täna konkreetsete õnnistuste eest ja ülista Jumalat Tema headuse eest.
Ülestunnistus: Võta mõned minutid aega, et tunnistada Jumalale oma üleastumised ja tänada Jumalat Tema andestuse eest. 
Juhatus: Palu Jumalalt tarkust hetkeolukorra väljakutseteks ja otsuste tegemiseks.
Meie kogudus: Palu Jumalalt, et Ta õnnistaks kohaliku, divisjoni ja ülemaailmse kiriku ettevõtmisi.
Kohaliku koguduse palvesoovid: Palveta kohaliku koguduse liikmete, perede ja naabrite praeguste vajaduste pärast.
Kuula ja vasta: Võta aega, et kuulata Jumala häält ja vastata ülistuse või lauluga.

Laulusoovitused Lauluraamatust: Kui Jumala rahu on südames mul (#534); Issand, Su teed ka olgu mu teed (#198); Võta minu elu Sa (#194); Su juures ma rahu saan (#230).
Muud ülistuslaulud: Kõik ma annan Jeesusele; Kõike suudan ma, kui Loojalt väge saan; Su kätte ma end usaldan.
 

Jaga Facebookis
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat