10päevase palveaja 7. päev

Avaldatud 12.1.2021

7. PÄEV    
PALVETAMINE, TOETUDES JUMALA TÕOTUSTELE

„Paluge, ja teile antakse, otsige, ja te leiate, koputage, ja teile avatakse.“ (Mt 7:7)

Võimatutest võitudest saavad võimalikud

Jeesus päästis meid, et me usu kaudu saaksime tõotatud Vaimu. (Gl 3:14) Kuidas aga kasvatada oma usku Tema tõotustesse? Kuidas peaksime palvetama, et võiksime olla kindlad, et oleme täidetud Püha Vaimuga? Kuidas viib ärkamisele jõudnud süda meid küpsuseni kristlikus elus? 

Palju aastaid olin teadlik palvetamisest, mis tugineks tõotustele, kuid väga pikalt ei rakendanud ma seda teadmist iseenda elus. Kui avastasin, missugused õnnistused kaasnevad palvetamisega, milles tuginen Jumala tõotustele, tahtsin seda ka teistega jagada. Mitu aastat tagasi kirjutasin raamatu „Sammud isikliku ärkamiseni“ (Steps to Personal Revival). Selles raamatus on peatükk, mis räägib sellest, et palvetamine Jumala Sõnale tuginedes on praktilise kristluse kogemuse saamise võtmeks. Mõned lugejatest saatsid järgnevad tunnistused:
„Poleks kunagi arvanud, et leian palvetamise kohta sellist uut teadmist – palve, mis põhineb Jumala tõotustel, nagu sa seda kirjeldasid. Jumal on andnud mulle võite, mis poleks minu arvates kunagi võimalikuks osutunud.“
„Sellest ajast peale, kui õppisin palvetama, toetudes Jumala tõotustele, on minu elu totaalselt muutunud… Minu naine on märganud minus täielikku muutust. Ma ise olen samuti selle muutuse üle üllatunud.“

Proovi seda ise

Mida tähendab toetuda palves tõotustele? Valime Piiblist tõotuse või käsu ja palvetame nende sõnadega Jumala poole. Usaldame, et Ta teeb nii, nagu on öeldud selles tõotuses. Lubame Tal oma palveid juhtida ja rääkida meiega oma Sõna kaudu. Ja kui hakkame kahtlema, nagu meist igaüks aegajalt teeb, tugineme antud tõotusele ja võtame seda kui Jumala isiklikku garantiid. Täites oma südamed ja palved Jumala Sõnaga, kasvab meie usk ja õpime Jumalat tundma nii nagu ei eales varem. Ellen White kirjutab: „Heita kõrvale Jumala tõotused Piiblist, on sama hea, kui võtta päike taevast ära... Jumal on pannud Piiblisse tõotused, et juhtida meid Teda usaldama. Nende tõotustega tõmbab Ta igavikult loori ära.“ (My Life Today, lk. 338)

Piibel pakub meile selget juhendit palvetamise kohta. Esiteks, on öeldud, et peaksime palvetama Jeesuse nimel: „Kui te midagi minult palute minu nimel, siis ma teen seda.“ (Jh 14:14) Lisaks annab Jumal üldise tõotuse, et Ta vastab palvetele, mis on Tema tahtega kooskõlas: „Ja see ongi see julgus, mis meil on Tema ees, et kui me midagi Tema tahtmist mööda palume, siis Tema kuuleb meid.“ (1. Jh 5:14) Jumal näitab meile oma tahet Piiblis olevate käskude ja tõotuste kaudu ja võime loota sellele, mida Ta on tõotanud. Salm 15 jätkab: „Kuna me teame, et Ta meid kuuleb, mida tahes me paluksime, siis teame ka, et meil on käes need palved, mis me oleme Temalt palunud.“ 

Mida see tähendab? Kui palvetame Tema tahtmist mööda, vastab Ta meile kohe. Me ei pruugi kohe näha nähtavaid vastuseid. Tavaliselt ei märka me ka emotsionaalsel tasemel mingit muutust. Meie palvetele vastatakse usu kaudu, mitte tunnete kaudu. Tunne tuleb alles hiljem, kuid praegusel hetkel usaldame tõotust. 

Toon näiteks, mida olen õppinud, kui olen palvetanud inimestega, kes on alkoholi- ja nikotiinisõltlased. Sel hetkel, kui nad palvetavad vabastamise pärast, ei pruugi nad märgata mingit muutust. Nad peavad usu kaudu vabastuse vastu võtma. See eest võivad nad juba mõne tunni pärast tunda, et nad ei ihka enam vana viisi alkoholi või suitsu. Sel hetkel on nad saanud praktilise vabastuse, mida nad palves palusid. 

Ellen White pakub samuti mõtteainet palvetamise kohta, mis tugineb tõotustel. „[Jumal] on väga meelitatud sellest, kui nad esitavad oma kõige kõrgemad nõudmised Temale, et nad võiksid tuua au Temale. Nad võivad oodata suuri asju, kui nad usuvad Tema tõotustesse.“ (Ajastute igatsus, lk. 668) „Anuge Püha Vaimu. Jumal vastutab iga tõotuse eest, mis Ta andnud on. Hoides oma Piiblit käes, ütle: „Olen teinud nii, nagu Sa oled öelnud. Esitan Sinu lubaduse: „Paluge, ja teile antakse, otsige, ja te leiate, koputage, ja teile avatakse.“ (Mt 7:7) (Christ’s Object Lessons, lk. 147)

Jeesus tõotab: „Seepärast ma ütlen teile: Kõike, mida te iganes palves endale palute – uskuge, et te olete saanud, ja see saabki teile!“ (Mk 11:24) Kas sa palvetad iga päev, tuginedes Tema tõotustele? Kui palvetame Tema nimel ja Tema tahet mööda, liigutab see kogu taevast!

Palveta, toetudes Jumala Sõnale 

Jumal ootab, et saaks anda meile Püha Vaimu.
„Kui nüüd teie, kes olete kurjad, oskate anda häid ande oma lastele, kui palju enam Isa taevast annab Püha Vaimu neile, kes Teda paluvad!“ (Lk 11:13)
„Aga seda Ta ütles Vaimu kohta, kelle pidid saama Temasse uskujad; sest veel ei olnud Vaimu, kuna Jeesus ei olnud veel kirgastatud.“ (Jh 7:39)
„Ja meie oleme kõige selle tunnistajad ning samuti Püha Vaim, kelle Jumal on andnud neile, kes on Talle kuulekad.“ (Ap 5:32)
Isa, nagu loeme, annad sa Püha Vaimu neile, kes Sind paluvad, Sinusse usuvad ja on Sulle kuulekad. See on meie südamesoov. Palun vii see meie elus täide, sest me üksi ei suuda seda. Aitäh, et täidad meie südamed oma armastusega.

Ta kutsub meid saama täidetud Püha Vaimuga.
„Saage täis Vaimu“ või „Laske end pidevalt ja korduvalt täita Vaimuga.“ (Ef 5:18, parafraas)
Kallis Isa, õpeta meid pidevalt ja korduvalt paluma Püha Vaimuga täitumise pärast. Me ei taha kannatada Vaimu puudust nagu rumalad neitsid. Täida meid oma Sõnas peituva arukusega.

Veel soovitusi palveks

Tänu ja ülistus: Täna konkreetsete õnnistuste eest ja ülista Jumalat Tema headuse eest.
Ülestunnistus: Võta mõned minutid aega, et tunnistada Jumalale oma üleastumised ja tänada Jumalat Tema andestuse eest. 
Juhatus: Palu Jumalalt tarkust hetkeolukorra väljakutseteks ja otsuste tegemiseks.
Meie kogudus: Palu Jumalalt, et Ta õnnistaks kohaliku, divisjoni ja ülemaailmse kiriku ettevõtmisi.
Kohaliku koguduse palvesoovid: Palveta kohaliku koguduse liikmete, perede ja naabrite praeguste vajaduste pärast.
Kuula ja vasta: Võta aega, et kuulata Jumala häält ja vastata ülistuse või lauluga.

Laulusoovitused Lauluraamatust: Sadagu õnnistusvihmad (#144); Auline elu, mis juhitud Vaimust (#151); Anna mull’ Piibel, südames kui mure (#162); Ma tunnen üht imelist jõge (#129); Suur on Su ustavus, Jumal, mu Isa (#498). Muud ülistuslaulud: Järgnen Sulle; Kõike suudan ma, kui Loojalt väge saan; Sinu käed on kindlalt minu üle.
 

Jaga Facebookis
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat