10päevase palveaja 8. päev

Avaldatud 13.1.2021

8. PÄEV    
KUULEKUS JEESUSE KAUDU

„Niisiis, kui keegi on Kristuses, siis ta on uus loodu, vana on möödunud, vaata, uus on sündinud.“ (2. Kor 5:17)

Ususammud

Kas mäletad seda, kui Jeesus tegi oma esimese imeteo Kaana pulmas? Maarja, Jeesuse ema, ütles teenritele: „Mida iganes Tema teile ütleb, seda tehke!“ (Jh 2:5) End niiviisi väljendades, süstis ta teenritesse usaldust Jeesusesse. Kui Ta käskis neil veeanumad täita, tegid nad täpselt nii, nagu Ta oli öelnud. Siis ütles Jeesus: „Ammutage nüüd ja viige pulmavanemale!“ Ja nemad viisid. (salm 8) Rõhutan veelkord, nad järgisid Jeesuse juhist, ehkki see kõlas kummalisena. Peagi said neist ime tunnistajad. Peatume veelkord juhtunul kolme etapi abil: 

  1.  Andes teenritele juhiseid, kasvatas Maarja teenrite usku Jeesusesse. 
  2. Teenrid väljendasid oma usku ja soovi teha täpselt nii, nagu Jeesus ütles.

Teisisõnu, nad tegid ettevalmistavaid samme, mis tegid ime tegemise võimalikuks. 

   3. Siis tegi Jeesus üksi imeteo.

Teenrid ei teinud midagi selleks, et veest vein teha, kuid kas imetegu oleks juhtunud nende ettevalmistavate sammudeta? Täpselt niimoodi töötabki kuulekus usu kaudu. Valime Jeesuse usaldamise, allutame oma tahte Temale ja astume kuulekuse ususamme. Kuid Jeesus, ainult Jeesus, on see, kes teeb imesid. 

Kuidas see töötab?

Apostel Paulus selgitab, et püha saladus on ilmutatud meile kindlal eesmärgil – et kõik usuksid Temasse ja oleksid Talle kuulekad (vaata Rm 16:25–27). Mis on see saladus? Vastavalt Kol 1:27 on see „Kristus teie sees.“ Ja mis on selle tulemuseks, kui oleme Kristuses saavutanud kuulekuse usu kaudu? „Niisiis, kui keegi on Kristuses, siis ta on uus loodu, vana on möödunud, vaata, uus on sündinud.“ (2. Kor 5:17) Jeesuse kaudu, kes meis elab ja tegutseb, on meil uus elu. Oleme uued loodud!

Kui Kristus on meie sees, muutub meie hoiak Tema käskude vastu. „Tema käsud ei ole rasked.“ (1 Jh 5:3) „Minu koorem on kerge!“ ütles Jeesus (Mt 11:30) „Ma tahan ennast rõõmustada Sinu käskudega, mida ma armastan,“ sest „seadus su huultelt on mulle kallim kui tuhanded kulda ja hõbedat ja enam kui mesi mu suule.“ (Ps 119:47, 72, 103). „Sinu Seaduse armastajail on suur rahu ja nad ei komista.“ (Ps 119:165) Kuulekus usu kaudu on meeldiv, sest Jumal on oma armastuses andnud meile vaid parimad reeglid. 

Ja ehkki kuulekus on oluline, ei suuda me sellega kunagi päästet ära teenida ega saavutada päästet oma headuse kaudu. Ellen White ütleb: See, kes püüab oma tegudega taevasse saada, järgides seadust, taotleb võimatut. Kuulekuseta pole võimalik kedagi päästa, kuid tema teod ei tohi olla temast enesest. Kristus peab töötama tema sees, et ta tahaks ja suudaks teha Tema tahtmist.“ (Faith and Works, lk. 94). 

Tooksin välja 3 olulist mõtet:

  1. Oma tegude kaudu pole võimalik päästet saavutada. Proovida Jumalalt midagi ära teenida on asjatu.
  2. Siiski on kuulekus asendamatu osa, käies Jumalaga, sest Jeesuse järgijad on kutsutud elama kooskõlas Tema tahtega. 
  3. Kuulekus ei tohiks olla meie enda saavutus, vaid ime, mis on täide viidud meis elava Kristuse kaudu.

Mis on meie osa?

Rõhutan veelkord: me ei suuda midagi ära teha, et end päästa. Jumal austab inimese vaba tahet ja lubab meil valida. Nagu ütleb Ellen White: „Jumal on kavandanud nii, et jumalik vägi teeks koostööd inimlike pingutustega.“ (Ye Shall Receive Power, lk. 10) Mida see tähendab?

  1. Usaldame. Teeme valiku arendada oma usaldust Jeesusesse, kes tegutseb meis, et me tahame ja toimime Temale meelepäraselt. (Fil 2:13) Tema loob meis tahte toimida Temale meelepäraselt ja näitab meile, mida peame tegema. 
  2. Meie otsustame. Peame valima Jumala tahte täitmise. Kuna Ta austab täielikult meie isikupärasust ja vaba tahet, sekkub Ta vaid siis, kui oleme otsustanud täita Tema tahet. Ta ootab seda otsust.
  3. Teeme ettevalmistavaid samme. Väljendame oma otsust kuulekuse sammudega, mis võivad olla suured või väikesed.
  4. Jumal üksi teeb kõige olulisema töö päästeks.

Ja pea meeles, et isegi need meie ülesanded – usaldamine, otsustamine, ettevalmistavate sammude tegemine – saavad tehtud vaid Jumala väe läbi, kui Jeesus meis Püha Vaimu kaudu elab. See teeb kuulekuse rõõmuks.

Palveta, toetudes Jumala Sõnale 

Kuulekus võimaldab meil täielikult kogeda Jumala armastust. 
„Kellel on minu käsud ja kes neid peab, see ongi see, kes armastab mind. Aga kes armastab mind, seda armastab mu Isa, ja mina armastan teda ning näitan talle ennast.“ (Jh 14:21)
Isa, aitäh, et oled meile näidanud, kuidas parimat võimalikku elu saavutada. Andesta meile, kui oleme hüljanud Sinu seaduse ja Sinu armastuse. Juhata meid, et usaldaksime Sind täielikult ja alistaksime kogu oma südamed Sulle.

Jumal on rõõmus, kui palume kuulekaid südameid.
„Anna seepärast oma sulasele sõnakuulelik süda… see kõne oli Issanda silmis hea… Ma teen, nagu sa ütled.“ (1. Kun 3:9, 10, 12)
Jumal, palun anna meile sõnakuulelik süda. Anna meile täielik usaldus Sinu juhtimisse ja põhimõtetesse, isegi kui me kõike ei mõista. Ôpeta meid Püha Vaimu väe kaudu nägema kuulekust naudingu, mitte koormana.

Veel soovitusi palveks

Tänu ja ülistus: Täna konkreetsete õnnistuste eest ja ülista Jumalat Tema headuse eest.
Ülestunnistus: Võta mõned minutid aega, et tunnistada Jumalale oma üleastumised ja tänada Jumalat Tema andestuse eest. 
Juhatus: Palu Jumalalt tarkust hetkeolukorra väljakutseteks ja otsuste tegemiseks.
Meie kogudus: Palu Jumalalt, et Ta õnnistaks kohaliku, divisjoni ja ülemaailmse kiriku ettevõtmisi.
Kohaliku koguduse palvesoovid: Palveta kohaliku koguduse liikmete, perede ja naabrite praeguste vajaduste pärast.
Lauluraamatust: Usalda mind (#451); Sind ma usaldan, mu Jeesus (#265); Ta saadab mind (#248); Su peale, Issand, loodan ma (#250); Jeesus — meie rõõm ja lootus (#359); Meil on see lootus (#536); Rõõmsas lootuses me minna võime (#340).
 

Jaga Facebookis
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat