Eesti liidu aastakoosolek 2020

Avaldatud 18.1.2021

16. ja 17. jaanuaril toimus Seitsmenda Päeva Adventistide Koguduste Eesti Liidu aastakoosolek – seekord virtuaalselt –, mis möödunud aastatel on läbi viidud detsembris, kuid sel aastal tõsteti aasta algusesse. Lisaks muudatusele aastakoosoleku ajas sai sel korral iga soovija videoülekande teel osa koguduste liidu juhtkonna aruannetest.

Aastakoosoleku kaks peamist eesmärki on võtta kokku möödunud aasta, kuulates aruandeid ja esitades küsimusi, ning vaadata koos liidu nõukogu ja koguduste saadikutega üle tuleva aasta plaanid.

Aastakoosolek algas liidu esimehe Andres Ploompuu tervitussõnade ja palvusega, sellele järgnes tema aruanne, milles Andres meenutas 2020. aasta raskusi seoses viirusepandeemiaga: „See on olnud keeruline, teistmoodi ja kahtlemata raske aasta. Me õppisime uutmoodi kohtuma, koosolekuid pidama, palvetama ja isegi jumalateenistusi läbi viima. Uueks normaalsuseks said e-koosolekud ja e-kogukonnad.” Andres lisas, et 2020. aasta suurim väljakutse oli pidevalt hetkeolukorda hinnates teha kiiresti, vahel ebapopulaarseid või ebameeldivaid otsuseid üritusi ära jättes või neid siis olukorra kiuste ümberkohandatuna siiski korraldades.

Alanud aasta eesmärkidest rääkides ütles Andres, et nende hulka kuulub meediamisjonitöö edendamine, uute koguduste rajamise edendamine, Balti uniooni haridusprogrammi väljatöötamine ja Terve Elu Keskuse tegevuse toetamine.

Andres lõpetas oma ettekande üleskutsega Pauluselt: “„Vaadakem üles Jeesusele“ ja võtkem Ta enestele kõiges eeskujuks, et me „ei väsiks“ ja meie „hing ei nõrkeks“. Seda soovin ma meile kõigile alanud uueks 2021. aastaks.”

Koguduste liidu peasekretär Virve Toom jagas informatsiooni liidu töötajate kohta, nimetades kehtivad tööload ja lepingulised töötajad. “2020. aastal uusi töötajaid ei lisandunud, samuti ei lahkunud keegi töölt,” sedastas Virve.

Virve andis ülevaate ka koguduste arvust Eestis: “2020. detsembri seisuga on Eestis 18 kogudust, 2 väikekogudust ja 1 kodukogudus. Kompassi väikekogudusele lisandus 11. jaanuaril Valgu väikekogudus. Väikekoguduseks loomisprotsessis on veel Tallinna rahvusvaheline grupp, on käimas väljastpoolt Eestit liikmete liikmekirjade ülekandmise protsess. Meie ainuke kodukogudus aga muutis nime, nüüd ei ole see asukohapõhine Surju vaid Linnutee kodukogudus. Nime muutuse kinnitas liidu nõukogu oktoobris.”

Liidu laekur Jaanus-Janari Kogerman tutvustas 2020. aasta eelarve täitmist. „Kui viimased aastad on kümnis pidevalt kasvanud, siis 2020. aastal on selgelt näha kasvu peatumist ning viimase 12 kuu kümnis on stabiilselt olnud 825 000 euro joonel,” nentis Jaanus-Janari. Lisaks selgitas ta, et 2020. aastal on natukene vähenenud ka kümnisetoojate osakaal, olles esialgsetel andmetel 50% koguduseliikmetest (2019. aastal 52%).

2020. aasta oli esimene aasta, kus rakendus kümnisejagamise uus skeem Balti uniooniga. See tähendab, et Eesti liidust läheb Balti uniooni tööks 10% kogukümnisest, varasema 14,1% asemel. “Kui viimased aastad on kümnis pidevalt kasvanud, siis 2020. aastal on selgelt näha kasvu peatumist ning viimase 12 kuu kümnis on stabiilselt olnud 825 000 euro joonel.”

2020. aastal saime ka projektitoetusi: 1. Adventmisjoni projektid uute koguduste rajamiseks, 2. misjonifondist rahastatud projektid, 3. ehitusfondi annetused, 4. riigi lisaeelarve ja Eesti Kirikute Nõukogu projektid.

Liidu esimehe, peasekretäri ja laekuri ettekannetele järgnes arutelu gruppides ning küsimustele vastamine otseülekandes.

Pühapäeval jätkus aastakoosolek tööharujuhtide aruannetega – aruandeid esitati ja iga tööharu teemade üle arutleti gruppides. Samuti tutvustati liidu tegevuskava aastateks 2021–2025.

Liidu tegevuskava on kirjutatud üleilmse adventkoguduse peakonverentsi tegevuskava „Mina lähen“ põhjal ning eeskujuks on võetud selles sõnastatud eesmärgid, mida on kohandatud vastavalt kohalikele oludele. Tegevuskava teemadel vahetati samuti mõtteid gruppides – iga grupp vaatas tegevuskava üle ning esitas selle kohta oma ettepanekuid ja tagasiside, hiljem esitati need kogu kuulajaskonnale. Kõik tegevuskava kohta esitatud ettepanekud ja mõtted saadeti liidu juhtkonnale, kes vaatab need koos tööharujuhtidega üle ning täiendab vastavalt neile tegevuskava. Tegevuskavas on kirjas koguduste liidu peamised eesmärgid, konkreetsed tegevused nende eesmärkide täitmiseks töötatakse välja koostöös tööharujuhtide ja tegevuste eestvedajatega.

Liidu aastakoosolek lõppes eestpalvetega liidu koguduste ja juhtkonna ning kõigi pastorite ja koguduseliikmete eest, et Jumal võiks oma tööd Eestis juhtida ja õnnistada.

 

Jaga Facebookis
Loe seotud teemal
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat