Kolme ingli kuulutus kristlase igapäevaelus

Avaldatud 8.2.2021, autor Priit Keel, allikas Meie Aeg

Kolme ingli kuulutus on adventistidele Jumala Sõnas väga oluline kirjakoht, mis on kirja pandud Johannese ilmutusraamatus 14. peatükis salmides 6–12. Võiks isegi öelda, et see on adventistide moto. Kuigi Johannes pani need tekstid kirja väga kaua aega tagasi, on need ka tänapäeval äärmiselt aktuaalsed, kuna räägivad sündmustest, mis on juba toimunud, ja sündmustest, mis on alles ees. Johannes pani kirja nägemuse, mille Jumal talle andis. Selles nägemuses nägi ta kolme inglit üksteise järel lendamas ja kõik nad kuulutasid oma sõnumit kogu ilmamaale.

Kuidas võiks kolme ingli kuulutus toimida kristlase igapäevaelus? 

Et sellele küsimusele vastus leida, tuleb teada, mida kolme ingli kuulutus tähendab. On vaja endale selgeks teha, mida need kolm inglit kuulutasid, milline oli nende sõnum. 

Esimese ingli sõnum

Esimene ingel lendas keset taevast ja tema ülesanne oli kuulutada evangeeliumi kõigile, kes siin maa peal elavad, kõigile rahvastele, kõigile keeltele. See sõnum ei olnud konkreetsele isikule või rahvale, vaid kõigile. Ka meile, eestlastele. Johannes nimetab seda kuulutust veel eriliselt – igavene evangeelium. Ajaloost on teada, et evangeelium tähendas head sõnumit või hea sõnumi toojat. Näiteks militaarses mõistes, kui sõda võideti, siis sõnumitooja tõi evangeeliumi ehk hea sõnumi. Kui nüüd seda vaadata vaimulikus tähenduses, siis Jumala Sõna on evangeelium, hea sõnum. Jeesus Kristus on lahingu võitnud, oht on kõrvaldatud. Ja siinjuures sõna igavene (ingl everlasting) ehk igavesti kestev. Kui lahing võideti ja toodi sõnum võidust, oli see evangeelium ehk hea sõnum, teisel korral võis see olla hoopis kaotuse sõnum, sest vastane oli tugevam. Kuid Jumala evangeelium on igavesti hea sõnum, see on ja jääb nii. See ei ole kõikuv. Ja see on ainus evangeelium, mis annab inimesele igavese pääste.

Ingel kuulutas oma sõnumit kõrgelt ja kõva häälega, et kõik rahvad ja keeled kuuleksid. Ta ütles: „Kartke Jumalat ning ülistage teda, sest tema kohtumõistmise tund on tulnud, ning kummardage teda, kes on teinud taeva ja maa ja mere ja vete allikad!“ 

Siin ei ole mõeldud, et inimesed peavad Jumala ees hirmu tundma, kartusest värisema, vaid inimesed peavad Jumala ees aukartust tundma, Talle alistuma, olema Talle ustavad, sest Teda saab usaldada. Tema on loonud selle maa, mered, loomad, inimesed – kõik elu. Ainult Jumal on väärt kummardamist. Mitte kedagi teist ei ole vaja inimesel kummardada, rääkimata kujudest.

Ingli sõnade „kohtumõistmise tund“ juures oleks parem mõista seda kui kohtumõistmise aega. Sest Jumala Sõnast oleme saanud teada, et viimne kohus tuleb siis, kui Jeesus tuleb tagasi maa peale. Pärast seda ei ole enam tagasiteed. Seega ei ole sõnumis mainitu viimne kohus. Ingel annab mõista, et viimne kohus on tulemas, veel on aega valmistuda. Kohus töötab tegelikult kogu aeg, lõpuks võetakse lihtsalt kokku tulemused, antakse teada lõplik otsus. Praegu protsess veel käib, niikaua, kui lõplikku otsust ei ole välja kuulutatud, on veel võimalus oma elus muudatusi teha. 

Teise ingli sõnum

Esimesele inglile järgnes teine ingel, kes hüüdis oma sõnumi samamoodi kogu ilmamaale: „Langenud, langenud on suur Paabel, kes oma hooruse raevuviinaga on jootnud kõiki paganaid!“ Paabel on kristlastele tuttav Vanast Testamendist. Selles Piibli osas räägitakse Paabelist päris palju. Eriti tuntud on Paabeli torn, mille inimesed ehitasid, kuid vale eesmärgiga ja mille ehitamist Jumal takistas. Seda iseloomustab suur segadus ja vastuhakk Jumalale. 

Veel üks hea näide või sümbol Paabelist on Babüloni linn, mis oli omal ajal väga kaunis ja rikkuse sümbol, kuid see oli ebajumalate kants, kus inimesed kummardasid ebajumalaid ja iseend. Johannese päevil oli see kaunis linn juba varemeis ja maha jäetud. See linn sümboliseeris uskmatust. Vallutamatu linn Babülon vallutati ja see kaotas aegade jooksul oma kuulsuse ja sära. Seda sama nime Paabel on kantud ajas edasi ka teistele riikidele, kus valitsejad tegutsevad Jumala vastu, kiusavad Jumala rahvast, nagu tehti Babülonis. Paabel on saanud sümboliks Jumala vaenlasena, kes tegutseb Jumala tõe ja Jumala rahva vastu.

Ingel ütles, et Paabel on jootnud kõiki paganaid oma hooruse raevuviinaga (vanas tõlkes kõiki rahvaid). Siin kirjeldatakse usust ärataganemist. Jumala Sõna toob mitmes kohas esile, et kogudus on Kristuse mõrsja, Kristuse pruut – kogudus ja Kristus on omavahel seotud. Kui kogudus lõhub seotuse Kristusega ja seob ennast hoopis selle maailmaga, siis on see Kristuse petmine ja vaimulik hoorus. Kõik, kes seda teed lähevad või on läinud, loovad Jumala vaenlasega uue liidu. Selle tagajärjel tekivad igasugused väärõpetused, Jumala käsud asendatakse inimeste omadega jne. Ka praegune igapäevaelu ilmestab seda väga hästi: Jumala loodud seadused seatakse pideva kahtluse alla. Kõik see toob Jumala viha inimeste vastu ja ingel kutsub mitte astuma vastasseisu Jumalaga, vaid otsustama Tema kasuks.

Kolmanda ingli sõnum

Neile kahele inglile järgnes veel kolmas ingel ja tema sõnum oli samuti väga vali. Ta hüüdis: „Kui keegi kummardab metsalist ja tema kuju ning võtab tema märgi oma otsaette või oma käe peale, siis ta saab juua Jumala raevu viina, mis lahjendamata on valatud tema vihakarikasse, ning teda piinatakse tules ja väävlis pühade inglite ees ja Talle ees. Ja nende piinasuits tõuseb üles igavesest ajast igavesti; ja neil, kes kummardavad metsalist ja tema kuju, ei ole hingamist päeval ega ööl, ei ühelgi, kes võtab endale ta nime märgi.“

Kes on see metsaline? Adventkogudus on selgelt välja öelnud, et metsalise all me mõistame paavstlust. Sellele annavad aluse ajaloos toimunud sündmused ja selles süsteemis toimubki nähtus, mille eest esimene ingel hoiatas. Inimene peab kummardama ainult oma Loojat Jumalat, mitte teist inimest. Paljud inimesed kummardavad ja ülistavad paavsti ning teevad tema sõna järgi, kuigi ta on samasugune inimene, nagu me ise oleme. 

Mida tähendab metsalise märgi võtmine? Märgiks on see, et inimene võtab omaks valeõpetused, mida metsaline esile toob. Üks näide on hingamispäev, mille katoliku kirik ajaloos laupäevalt pühapäevale tõstis. Seda on Taaniel juba kaua aega tagasi prohveteerinud, et see metsalisena kujutatav võim püüab muuta aegu ja seadusi (Tn 7:25). Seega, need sõnad on vähemalt osaliselt juba täitunud ja kes võtab omaks need väärõpetused, need kummardavad metsalist ja on tema märgi kandjad. Kes seda teadlikult teevad, need saavad lõpuks karistuse, milleks on igavene häving. 

Ingel rääkis igavesti kestvast piinasuitsust, tules ja väävlis piinamisest. Enamus kogudusi ja kirikuid usub igavesse põrgusse, kuid adventistid usuvad teisiti. Fraas igavesest ajast igavesti on kreeka keeles pisut teistmoodi, kui teistes sarnastes Piibli kirjakohtades on kasutatud. Sellest tulenevalt järeldame, et piin kestab teatud aja kestel, aga mitte lõpmatult. Selge on see, et toimub täielik hävitus. Kõik kõlvatus ja kurjus hävitatakse ja algab uus elu uueks loodud maal, kuhu kurjusel ei ole enam asja (Ilm 21:4). Kui toimuks igavene piin, siis see ei oleks ka kooskõlas uue eluga uueks loodud maal. See oleks vastuolu. Sest kuidas saaks uuel maal, kus ei ole enam pattu ega kurjust, eksisteerida inimeste igavese hävingu protsess? Kestev põlemine võib viidata ka sellele, et kogu maa puhastatakse tulega, enne kui see luuakse uueks. 

Kolm sõnumit ja minu elu

Selline oli lühike ülevaade kolme ingli kuulutusest. Kuidas kristlane saab seda oma igapäevaellu rakendada? Adventistide piiblikommentaar annab ühe huvitava mõtte: esimene ingel, keda Johannes lendamas nägi, kujutab Jumala pühasid, kes kuulutavad igavest evangeeliumi. See annab selge sõnumi, et kristlase ülesanne on kuulutada oma eluga kogu seda sõnumit, mida inglid Johannese nägemuses kuulutasid. Iga kristlase eesõigus on kummardada Jumalat ja kuuletuda Talle. Nii elades eristub ta paljudest teistest inimestest ja erinevus tekitab alati küsimusi. See on hea võimalus kuulutada igavest evangeeliumi ja rääkida samm-sammult ka esimesele inglile järgnenud inglite sõnumid. Selleks ei pea tingimata käima mööda maailma ja kuulutama. Kristlasi on üle maailma ja kõik, kellel on emakeelne Piibel, saavad omal maal oma keeles kuulutada kolme ingli kuulutust, sest see on kõikide ülesanne.

Kristlane peab olema valmis Jumalast rääkima, kui tekib võimalus. Kristlase elu peab olema Jumala Sõnaga kooskõlas. Kristlase igapäevaelus ja käitumises peaks paistma Jumala väärikus ja au. Ja kõike seda tuleb armastuses ja hoolimises õpetada ka kõigile teistele. Nii tegutsedes kuulutab kristlane iga päev sõnumit, mida kuulutasid kolm inglit. Jumal ei ole andnud inimestele muud ülesannet kui minna kõikjale maailma, kuulutada evangeeliumi ja ristida inimesi Isa, Poja ja Püha Vaimu nimesse.

Priit Keel on Viljandi adventkoguduse pastor

Jaga Facebookis
Veel samalt autorilt
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat