Head ja halvad viljad

Avaldatud 22.9.2021, autor Priit Keel, allikas Meie Aeg

Sellest ajast alates, kui patt tuli maa peale, on meie planeedil elu jätku­suuteline tänu sellele, et kõik elusorganismid on viljakad. See tähendab, et elusorganismid toodavad ennast kogu aeg juurde. Ja see on eri liikidel isemoodi. Ka inimesed on Jumala poolt loodud olema viljakad, et inimesed paljuneksid, saaksid lapsi (1Ms 1:28). See on ka ainuke võimalus, et inimesed enneaegu välja ei sureks, sest siin planeedil on kogu loodu surelik. Igal ühel on ainult teatud aeg ja võimalus anda oma panus inimtegevuse jätkamiseks.

Kuigi Jumal on andnud inimesele ülesande olla viljakas, saada järglasi, siis tegelikult on veelgi olulisem see, kuidas inimene mõistab oma Loojat, Jumalat, kes on andnud talle vajaliku kasvupinnase viljade saamiseks ja kasvatamiseks. Mitte ainult maiste muldade näol, vaid Jumal on loonud inimese selliselt, et ta saaks aru ka vaimumaailmast ja oleks kasvulavaks vaimsetele viljadele. Kui inimmõistus tunnistab Jumalat kui kõige kõrgemat isikut, kõige Looja ja Valitsejana, siis inimene tahab saada osa Loojast, olla osa Tema plaanist ja ta võtab omaks Jumala juhised.

Üks juhis inimese jaoks ongi see, et inimene peab saama ka vaimulikult viljakaks. Mida see tähendab ja kuidas seda saavutada? Vaimu viljadest kirjutab Piiblis apostel Paulus: „Aga Vaimu vili on armastus, rõõm, rahu, pikk meel, lahkus, headus, ustavus, tasadus, enesevalitsus – millegi niisuguse vastu ei ole Seadus.“ (Gl 5:22,23) Kõik need loetletud viljad peaksid olema iga inimese unistus. Iga inimene peaks soovima neid oma ellu ja nende poole pürgima. Sest kogemused näitavad, et inimene, kes suudab teist armastada, on rõõmus, lahke… – sellise inimesega on meeldiv suhelda ja koosolemise aeg on nauding omaette.

Kõik see armastuse rikkus ja headus on pärit Jumala juurest. Jumal saatis inimeste sekka oma kalli poja Jeesuse, kes andis elu, et inimene saaks elada. Jumal näitas sellega oma armastust inimese vastu ja andis inimesele eeskuju, keda järgida. Jeesus on jumalik vili inimese kujus täis armastust, rõõmu, rahu, pikka meelt, lahkust, headust, ustavust, tasadust ja enesevalitsust. Jeesus on ainus eeskuju, keda inimene on kutsutud järgima.

Vili on mingisuguse tegutsemise tulem või tagajärg. Jeesuse tulek inimesena maailma oli patu tagajärg. Jumal sai patu laastavale tööle lõpu teha ainult iseenda kaudu. Ka inimene saab vaimuviljade osaliseks ainult tänu sellele, et Jumal talle neid annab. See saab toimuda ainult Püha Vaimu kaudu. Kui inimene tunneb, jõuab arusaamisele, et ta ei suuda ennast valitseda, ei suuda armastada või rõõmu tunda, aga tahaks seda osata, siis ta hakkab selle nimel tööd tegema. Ta otsib Jumalat ja palub Püha Vaimu, ta palvetab selle pärast lakkamatult ja Jumal teeb kogu vajaliku töö inimeses, täidab inimest vaimuviljadega. 

Võtame näite elust enesest. Inimene paneb kasvama noore pirnipuu, et saada oma aiast küpseid ja maitsvaid pirne. Selleks et noor istik kindlasti kasvaks ja vilja annaks, on vaja näha vaeva. Pind tuleb ette valmistada, anda toitaineid kasvamiseks, kasta jne. Kuid inimene ise ei suuda seda taime kasvatada. Inimene näeb taime kasvamist ja püüab oma teadmistega sellele kaasa aidata näiteks taime kastes ja kahjurite eest kaitstes, kuid midagi muud inimene teha ei saa. Ei saa venitamisega taime pikemaks teha või hirmutavate sõnadega taime kiiremini kasvama panna. Liigse füüsilise agressiivsuse tõttu ei pruugi taim üldse vilja kandagi. 

Tegelikult on samamoodi ka vaimuliku viljaga. Jumal kutsub igat inimest Talle kuuletuma ja alistuma. Ainult selliselt on Jumalal võimalik inimest vaimulikult arendada (vaimseid vilju kasvatada), tehes inimeses head tööd. Inimene ei saa ise hakata vaimulikult viljakaks. Inimene võib küll otsustada, et ta laseb Jumalal end muuta, aga ise omast jõust pingutada ja püüda ennast paremaks teha – see ei ole kestev. See viib lõpuks ummikusse.

Jeesus on öelnud, et Tema on viinapuu ja inimesed on oksad (Jh 15:5). Oks ei saa ise vilja kandmiseks vajalikku toitu hankida. Kõik vajalik tuleb läbi puu, millel on juured maas. Oks saab vilja kanda siis, kui tüvest tulevad vajalikud ained. Seega parim ja kestev vaimuvili tuleb inimeses esile siis, kui toimub inimese ja Jumala vaheline koostöö. See tähendab, et inimene laseb Jumalal eneses tegutseda ja Jumal, inimese autor, teab täpselt, kust alustada, millised iseloomujooned tuleb esimesena ette võtta, milliseid vilju lisada või hoopiski midagi ära võtta.

Siin planeedil on hea kasvulava kõigel – siin on sobilik pinnas ka halbade viljade kasvuks. Ja apostel Paulus ütleb, et ühe inimese kaudu on patt tunginud maailma ja seetõttu on kõik inimesed patusteks saanud (Rm 5:12). Kõik inimeste halvad vaimuviljad hakkavad külge palju lihtsamini kui head. Halvad vaimuviljad on vastand headele vaimuviljadele, mida Paulus loetles. Need on pimedusejõudude ehk saatana meeskonna relvad Jumala vastu. Sest saatan on Jumalale vastupanija ja ta püüab õhutada ka inimesi enda poolele. Kuid iga inimene on Jumala jaoks väärtuslik ja iga inimese kaotus saatanale teeb Jumalale haiget. Jumal on küll inimese loonud, aga Ta on loonud inimese vabaks ise mõtlema ja otsustama.

Inimene teeb oma valikud ja otsustab ise, milline ta olla tahab, milliseid vilju ta kannab. Kuid selge on see, et aasta aasta järel viljapuu kasvab ja vilju tuleb üha juurde. Nii ka inimene, kes kasvab vaimulikult, muutub viljakamaks. Kui vaimuvilju pole või on viljad kadunud, siis ei toimu ka kasvu ja seda võiks võrrelda üheaastase taimega, mis pärast viljakandmist sureb. Siiski ei ole ka sellisel juhul veel hilja, sest Jumal on andnud inimestele aega, et otsida viljakat pinda. Jätkuvalt on võimalus ajada juured viljakasse Vaimu mulda ja lasta Jumalal ennast kasvatada.

Nii nagu kogu loodu paljuneb uute viljade abil, nii paljuneb ka vaimulikkus inimeste seas. See kandub ühelt inimeselt edasi teisele. Head vaimuviljad püüavad teise inimese tähelepanu ja tekitavad soovi nende viljade järele. Jumala Vaimu viljad on magusad ja elujõudu täis. Need annavad elule uue meki ja väärtuse, mis ei jää inimeste seas märkamata. Inimese vaimuvilja kasvuks on Jumala Sõna ja Püha Vaim nagu taimele vesi ja väetis.

Priit Keel on Viljandi adventkoguduse pastor

Jaga Facebookis
Veel samalt autorilt
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat