Trans-Euroopa divisjoni kevadkoosolekul võeti eesmärgiks keskenduda misjonile ja meeskonnatööle

Avaldatud 25.5.2021, allikas TEDNews

Trans-Euroopa divisjonis (TED) valiti mõeldes misjoni- ja meediatööle ning piibli- ja teoloogilisele õppele, aga ka lastele, noortele ja millenniaalidele kaks uut tööharujuhti ning muudeti veidi olemasolevate tööharude ülesandeid järgmiseks tööperioodiks.

Peamine eesmärk on, et tööharude juhid teeksid koostööd, kattes omavahel eesmärke ja misjoniteemasid. Misjoni ja evangelismi tööharujuhilt oodatakse, et ta integreeriks oma valdkonda kõik misjoni, evangelismi ja uute jüngrite loomisega seonduva. Meeskonda kaasatakse meedia- ja veebiteenistuse juht, kuna nüüd rohkem kui kunagi varem on see valdkond oluliseks muutunud. TEDis uuritakse praegu võimalusi, kuidas viia meie adventistlik tervisesõnum ja selle mõju divisjoni kõigisse 22 riiki – selle tarvis otsitakse ka uut tervisetöö juhti.

Selles protsessis, mille eesmärk on tugevdada TEDi meeskonda ja mis plaanitakse lõpuni viia käesoleva aasta novembriks, kutsutakse teenima misjonimeelseid ja kogenud inimesi, kel on vastavad oskused meeskonna ülesehitamiseks sellises eripalgelises divisjonis nagu TED. Meeskonda komplekteerides mõeldakse ka eelarvele – kaob üks tööharujuhi koht ja neli ametnikukohta. TEDi nõukogusse valiti üksteist tavaliiget ja kaks pastorliiget, kes osutusid valituks just tänu nende oskustele ja kogemusele, mis võivad olla abiks divisjoni edasiminemisel.

Tööharujuhid

TEDi uued tööharujuhid on pastor Maureen Rock ja pastor Dejan Stojković.

Rock töötab praegu Briti unioonis Adventist Discovery Centre’i juhina. Ta on uuendusmeelne juht, kes on värskendanud kursuseid ning töötanud välja veebiõppe, samuti on ta ühendanud piiblikooli ja kohaliku koguduse tegemisi. Rock alustas tööd pastorina 2010. aastal. Tema rikkalik kogemustepagas annab hea stardipaku, et töötada edaspidi TEDi majandusjuhina.

Stojkovićile meeldib noortetöö ning ta suudab näha iga inimest kui Jumala last. 2012. aastal sai temast Lõuna-Inglismaa koguduste liidu teismeliste ja tudengite teenistuste juht, 2017. aastal valiti ta Briti uniooni noortejuhiks. Ta on uuendaja, kiire mõtleja ja sügavalt vaimulik mees. Tema kirg igasugu tehnikavidinate suhtes viis selleni, et rajaleidjad said õppida veebi vahendusel. Kõik see viib selleni, et Dejanist saab TEDi uus noortejuht.

Daniel Duda on tuntud oma õpetamisoskuste ja sügavuti minevate teoloogiliste arutelude poolest. Praegu töötab ta haridusjuhi ja Adventmisjoni juhina. Uue plaani järgi vahetub viimane töö vastu teoloogia- ja piiblikoolituse juhina. Selle haru alla kuulub pastorite ja kogudusevanemate, aga ka koguduseliikmete haridus ja piibliõpe.

Karen Holford valiti ka teiseks ametiajaks peretöö juhiks, tema ülesannete hulka lisandub ka laste- ja naistetöö. Holford on kogenud pereterapeut. Ta on meeskonnamängija ning paljude töövahendite autor.

Ka Patrick Johnson valiti teiseks ametiajaks, tema vastutusalasse kuulub pastorite assotsiatsioon, hingamispäevakool, isiklik teenistus ja kaplanaat. Johnson, kes on südamelt pastorite pastor, on teinud palju koostööd nii tervise- kui ka pereteenistusega.

Kommunikatsiooni- ja meediatöö juht Victor Hulbert töötab praegu osalise ajaga. Selle valdkonna ülesandeid delegeeritakse vastavalt vajadustele ja võimalustele. Edaspidi aitab erinevate ülesannete juures tulevane meedia- ja online-juht.

Praegu töötatakse veel strateegilise raamistiku kallal, eesmärk on novembriks nimetada ka tervisejuht, meedia- ja online-juht ning misjoni- ja evangelismi juht.

On kolm ametnikku, kes valitakse 2022. aasta juunis toimuval peakonverentsi töökoosolekul. Selle ajani täidab TEDi juht Raafat Kamal ka usuvabaduse tööharujuhi kohta, peasekretär Audrey Andersson kirjastusjuhi ja  laekur Nenad Jepuranović kindlustusosakonna juhi kohta.

Kreeka ja Küpros

Divisjoni strateegilise plaani järgi soovitakse edaspidi edendada misjonitööd piirkondades, kus adventkogudus on praegu väga väike. Dokumendis on nimetatud Albaania, Bosnia ja Hertsegoviina, Küpros, Kreeka, Gröönimaa, Island, Kosovo ja Montenegro. Enamuses neist on olemas kohalik unioon, kuid Kreeka ja Küpros kuuluvad otse divisjoni haldusalasse.

Kreeka misjoni juhiks valiti veel üheks ametiajaks Claudio Gulyas. Tema kõrvale valiti uus peasekretär-laekur Yannis Vrakas. Küprose regiooni juhiks valiti samuti taas teiseks ametiajaks Branislav Mirilov, peasekretär-laekurina jätkab Dean Papaioannou.

TEDi nõukogu

TEDi nõukokku kuuluvad kõigi unioonide presidendid, TEDi ametnikud ja tööharujuhid, lisaks neile 11 tavaliiget ja kaks pastorit. Tavaliikmete oskused varieeruvad – on ülikoolide lektoreid, meditsiinitöötajaid, ärijuhte, õpetajaid, juriste. Kaks pastorit, Matthew Herel ja Lidija Runić kasvatavad nõukogus noorte osakaalu. Balti unioonist on TEDi nõukogus lisaks uniooni presidendile Ivo Käsule tavaliikmena Keila koguduse liige Karin Miller.

TEDi nõukogusse lisati ka nende koguduste liitude juhid, kelle piirkonna koguduseliikmete arv moodustab 10% või enam TEDi kogu liikmeskonnast. See tähendab, et TEDi nõukogu liikmeks saavad Põhja-Inglismaa ja Lõuna-Inglismaa koguduste liidu president.

„Tänane hääletus on oluline osa kahe aasta pikkusest konsultatsioonide perioodist ja nüüd saame oma hoolikalt sõnastatud raamistikuga edasi minna,“ sõnas TEDi president Raafat Kamal. „Ma tänan Issandat selle meeskonna eest, kellega oleme möödunud kuus aastat koos töötanud – tänan nii kontoris töötanud ametnikke kui ka meie 11 unioonis ja divisjoni misjonites töötanud inimesi.“

Kamal tänas isiklikult neid, kes on seniste mõttekodade töösse panustanud, ja nimetusnõukogu liikmeid. Üheskoos tänati töö eest neid, kes on läinud pensionile või kes oma senises ametis enam ei jätka.

TEDi strateegilise plaani kohta loe lähemalt siin: Trans-Euroopa divisjon võttis vastu uue ajastu strateegilise plaani

Jaga Facebookis
Loe lisaks
Vaata seotud teemal
Loe seotud teemal
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat