Trans-Euroopa divisjon võttis vastu uue ajastu strateegilise plaani

Avaldatud 3.5.2021, allikas TEDNews

Trans-Euroopa divisjoni (TED) juhid on rõõmsad uue strateegilise plaani üle, mis võeti hääletuse teel vastu 28. märtsil. Plaani keskmes on misjonitöö praegusest kuni 2025. aasta peakonverentsi (PK) töökoosolekuni ja sellest edasigi.

TEDi president Raafat Kamal ütles dokumenti tutvustades: „Kirg seitsmenda päeva adventistide missiooni suhtes peaks ajendama kõiki TEDi tegevusi kõigis divisjoni 11 unioonis ja kolmes misjonipiirkonnas, kus on kokku pea 90 000 koguduseliiget.“

Kamal lisas, et strateegilise plaani eesmärk on „aidata TEDi piirkonna adventistidel uuendada oma adventistlikku identiteeti, mis vastaks 21. sajandi maailma olukordadele; ning taastada eelmiste põlvkondade misjonimeelsus“.

Strateegilise plaani maht on 26 lehekülge, sellesse kuulub 11 punkti, mis kasvavad välja misjonist: identiteet, evangelism, vaimulik kasv, juhtimise arendamine, jüngrite tegemine, erinevustega toimetulemine ja pastorite ning juhtide kohane koolitamine Euroopa kultuuri ja selle vaimulike vajaduste tarvis. Strateegilise plaani aluseks on võetud PK strateegiline plaan „Mina lähen“, kuid see on pandud Euroopa konteksti.

TEDi 36-liikmelise nõukogu üks liige, ungarlane Gábor Nagy ütles dokumendi kohta nii: „Mulle meeldib väga see, et oleme aluseks võtnud üleilmse koguduse plaani. Me oleme üleilmne kogudus ja ma arvan, et selle plaani raamistik peaks peegelduma meie organisatsiooni igal tasandil. Mulle meeldib, et oleme TEDi tasandile mõeldes mõned punktid lisanud.“

Marius Radosh, nõukogu liige Poolast sõnas, et „iga organisatsiooni katsutakse kriisi ajal läbi“. Ta lisas: „Kui me oleme hästi valmistunud ja pandeemiaga kohanenud, siis aitab strateegia meil ka keerulistest olukordadest võitjana välja tulla.“

TEDi nõukogusse kuuluvad koguduste esindajad, unioonide presidendid, koguduste pastorid, TEDi ametnikud ja tööharujuhid. Ian Sweeney, kes on töötanud kümme aastat Briti uniooni esimehena, ütles: „Kui ma seda dokumenti esimest korda lugesin, tundsin – ja ehk tuleneb see tõsiasjast, et olen väga palju aastaid probleemidega tegelenud administratsiooni tasandil –, et paljusid soovitusi on võimatu täita. Edasisel uurimisel näen neid „võimatuid“ soovitusi kui imelisi võimalusi meie kogudusele siin TEDis ja ka Briti unioonis.“

Üks neid „imelisi võimalusi“ on vajadus pastorite järele ja pastorite koolitamine. Newbold on muutumas pastorite koolitamise kolledžiks, mille eesmärk on varustada nii vaimulike andidega mehi kui naisi, kes saavad teenida inimesi kogu divisjonis. Uus õppekava on hea allikas eetilise ja efektiivse juhtimise, pühendunud pastorite, jüngrite tegemise ja koguduserajamise õppimiseks. Newboldi eesmärk edaspidi on ühendada hea akadeemiline tase praktilise koolituse ja misjonikesksusega.

Selle üle tunneb rõõmu Balti uniooni esimeses Ivo Käsk: „Minu arvates on see väga hea, et me töötame pastorite koolitamise osas uue fookusega ja et pingutame koos selle nimel, et kujundada oma arusaamist pastori rollist. Pastori roll on oluline, et juhatada kogudust ja varustada kogudust rohujuure tasandil misjonitöös ja jüngrite tegemisel.“

Divisjoni strateegiline plaan on täismahus üleval TEDi kodulehel. Nüüd, kui TED läheneb kevadkoosolekule, kus valitakse ka uusi tööharujuhte ja ametnikke, on nii koguduseliikmed kui ka pastorid pühendunud eesmärgile aidata kogudusel Euroopas minna edasi. Nagu Kamal sõnas: „Kõige olulisem on Püha Vaimu juhtimine ja meie enda valik minna – see on meie kätes, meie vastuses väljakutsetele ja selles, missuguse vaate oma olukorrast kujundame. Kas me vaevleme ellujäämise nimel või tegutseme koos õitsengu nimel? Kokkuvõtlikult on meie valik selles, kas me loodame või kardame. Nagu Paulus kirjutas: „Aga lootuse Jumal täitku teid kõige rõõmu ja rahuga usus, et teil oleks küllaga lootust Püha Vaimu väes!” (Rm 15:13)”

Kas see on võimatu ülesanne? “Ei,” vastas Sweeney. “Ma usun, et selle strateegilise plaani edu paistab kätte siis, kui läheneda sellele positiivse meelelaadiga, mis näeb imelisi võimalusi.”

Jaga Facebookis
Vaata seotud teemal
Loe seotud teemal
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat