I päev: Kolme ingli üleskutse palveks

Avaldatud 5.1.2022

1. PÄEV  

PALVE OLULISUS 

„…kui  palju  enam  Isa  taevast  annab  Püha  Vaimu neile, kes Teda paluvad!“ Lk 11:1 

Võimatu  missioon

Maailma rahvaarv on plahvatuslik. Uusimad rahvastikunäitajad paljastavad, et sellel tiirleval planeedil nimega Maa, mis liigub ümber Päikese kiirusega 108 000 km/h, elab 7,8 miljardit inimest.  Murrame pead, kuidas on võimalik jõuda maailma iga nurgani heade uudistega evangeeliumist ja Kristuse peatsest tulekust, kui iga päev sünnib umbes 385 000 beebit või aastas 140 miljonit beebit.  Igal aastal sünnib pea seitse korda rohkem inimesi, kui on liikmeid Seitsmenda Päeva Adventkoguduses. Analüüsigem väljakutset teise nurga alt. Maailma linnad kasvavad kiiresti. Vähemalt 548 linnas on elanike arv üks miljon või rohkem. Paljud neist linnadest asuvad kohtades, kus Seitsmenda Päeva Adventistide Kogudus on väga tagasihoidlikult esindatud. Meie ees laiub see võimatuna näiv missioon viia maailmale kolme ingli kuulutus. Miljonid surevad Kristuseta ja teadmiseta heast päästesõnumist ja Tema teisest tulekust. Meile antud ülesanne näib aeg-ajalt võimatuna. See peaks meid viima põlvedele siira palvega.

Püha Vaimu väe läbi

Mitte kunagi ei suuda me võita maailma Kristusele, kui selle taga on üksnes inimlik pingutus. Ükskõik, kui palju inimene ka ei pingutaks, ei suuda ta juhtida maailma Kristuse juurde. Inimese plaanid on kasutud, kui need pole võimendatud Püha Vaimuga. Üksnes Püha Vaimu väe läbi on võimalik viia maailmale sõnum lõpuajast. Ainuüksi Püha Vaimu väe läbi on võimalik jõuda suurlinnades elavate miljonite inimesteni. Üksnes Püha Vaimu väe läbi on võimalik viia evangeelium riikideni, kuhu see pole veel jõudnud. Vaid Püha Vaimu väe läbi võime jõuda oma kogukondadeni. Ja uskumatult hea uudis on, et Jumal juba töötab nendes „raskesti ligipääsetavates“ kohtades. Ta kutsub meid otsima Temalt väge enda ees laiuva missiooni täitmiseks. Kui  palju enam Jeesus ütles:„Kui nüüd teie, kes olete kurjad, oskate anda häid ande oma lastele, kui palju enam Isa taevast annab Püha Vaimu neile, kes Teda paluvad!“ (Lk 11:13) Pööra tähelepanu väljendile „kui palju enam.“ Jeesus tahab nii meile isiklikult kui ka oma kogudusele teha palju enamat, kui suudame ette kujutada. Ta kutsub meid tungivalt üles paluma Püha Vaimu, anuma Püha Vaimu, otsima kogu südamega Püha Vaimu õnnistusi. Mitte seepärast, et Ta ei soovi meile seda anda, vaid kuna me pole valmis seda vastu võtma. Kui alustame sel aastal 10-päevase palveajaga, nõudkem üheskoos selle tõotuse täitmist. „Püha Vaimu tõotus pole antud vaid teatud vanusele ega rassile. Kristus kinnitas, et Tema Vaimu jumalik mõju pidi olema Tema järgijatega lõpuni. Nelipühist tänapäevani on Lohutaja saadetud kõikidele, kes on end täielikult Jumalale ja Tema teenistusse andnud.“ (Apostlite teod, lk 49).

Palve aeg (30–45 minutit)

Tunnistus 2021. aasta 10-päevases palveajas osalejalt

„Olen tänulik 10-päevase palveaja eest! Tunnen, justkui oleks tuli minu sees uuesti süüdatud. Veedan rohkem aega Piiblit uurides ja Jumalaga...Tänan ja ülistan Jumalat, et Ta avas mu silmad, südame ja mõistuse, et võtta oma ellu täielikult vastu Jeesus ja Püha Vaim.“ (Constance)

Võimas  tõotus

„Tõesti,  taas ma ütlen teile,  kus iganes maa peal kaks teie seast on ühel meelel mingi asja suhtes, mida nad iganes paluvad, siis nad saavad selle minu Isa käest, kes on taevas. Sest kus kaks või kolm on minu nimel koos, seal olen mina nende keskel.“ (Mt 18:19, 20) „Küsige minu nimel ja Ma täidan teie soovi.“ See tõotus on antud tingimusel, et kogudus palvetab ühel meelel. Ja nende palvete vastuseks võib oodata väge, mis on palju suurem, kui see, mida saame üksikisiku palve vastusena. Vägi, mis antakse, on kooskõlas koguduse liikmete ühtsuse ja armastusega Jumala ja teineteise vastu.“ (Ellen  G. White, Käsikirjade kogumikud, 9. köide, lk. 303). Igal palvegrupil on oma viis, kuidas nad üksteise eest palvetavad. Julgustame teid veetma järgmised 30–45 minutit ühel meelel palvetades. Toimige  nii, nagu Püha Vaim teid  juhatab. All on mõned näited, kuidas palvetada, toetudes Jumala Sõnale. Võite valida ka muid kirjakohti. Vaata palveaja eestvedaja juhendit (Leader’s Guide) teiste palveideede saamiseks. Palveta, toetudes Jumala Sõnale – Luuka 11:13 „…kui palju enam Isa taevast annab Püha Vaimu neile, kes Teda paluvad!“ „Kui palju enam“ Jumal, Sa oled hea. Sa soovid mulle head. Palju paremat, kui isegi kõige armastavam vanem iial suudaks. Sa tunned mind üdini ja vaid Sina saad aru, kuidas mind taastada, tervendada ja muuta. „Püha Vaim“ Jeesus, aitäh Püha Vaimu tõotuse eest. Tema toob Jumala õnnistused meie ellu. Ta tõstab Sind kõrgele meie südametes. Ta muudab Sinu poolt Kolgatal võidetud päästesõnumi elavaks. Aitäh selle kingituse eest! „Kes Teda paluvad“ Isa, ma soovin, et sa täidaksid täna oma tõotuse Lk 11:13. Küsin rõõmustades iga päev, et Sa täidaksid mu elu kingitusega, Püha Vaimu kohalolu ja väega. Palun puhasta mu elu kõigest, mis takistab mul end täielikult Sinule allutamast. Vala oma Püha Vaim minu ja mu koguduse peale välja, et võiksime ülistada Jeesust maailmas, mis Sind vajab.

Veel soovitusi palveks

Tänu ja ülistus:  Täna konkreetsete õnnistuste eest ja ülista Jumalat Tema headuse eest.

Ülestunnistus: Võta mõned minutid aega, et tunnistada Jumalale oma üleastumised ja tänada Jumalat Tema andestuse eest.

Juhatus:  Palu Jumalalt tarkust hetkeolukorra väljakutseteks ja otsuste tegemiseks.

Meie kogudus: Palu kohaliku koguduse ja ülemaailmse koguduse vajaduste pärast

Kohaliku koguduse palvesoovid:  Palveta kohaliku koguduseliikmete, pere ja naabrite praeguste vajaduste pärast.

Kuula ja vasta:  Võta aega, et kuulata Jumala häält ja vastata ülistuse ja lauluga.

Jaga Facebookis
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat