II päev: Igavene evangeelium ja palve

Avaldatud 6.1.2022

„Ma nägin teist inglit keset taevast lendavat; sellel oli igavene evangeelium, et kuulutada evangeeliumi neile, kes elavad ilmamaal – kõigile paganahõimudele ja sugu­harudele ja keeltele ja rahvastele.“ Ilm 14:6

Kõige olulisem kuulutus

Kolme ingli kuulutuses Ilmutuse 14:6–12 on Jumal andnud sellele planeedile kõige olulisema sõnumi, mis on kavandatud just meie ajale. Apstel Johannes, olles pagendatud Patmose saarele, toob meieni kolme ingli kuulutuse. Enne, kui süveneme kuulutusse endasse, vaatame esmalt sellega seonduvat kolme aspekti. Esiteks, see sõnum on jumaliku päritoluga. See tuleb otse Jumala troonilt. Seda kirjeldatakse, kui kuulutust, mis on antud inimkonnale ingli poolt, kes kesktaevas lendab. Teine aspekt, millele tähelepanu pöörata, on see, et ingel lendab. See kuulutus on kiireloomuline. Seda peab levitatama aega viitmata. Kolmandaks, see on igavene kuulutus, mis kehtib kõikidele generatsioonidele. See pole kultuuriliselt piiritletud, jõudes niiviisi vaid ühe rahvuse või keelegrupini. Seda peab kuulutatama „kõigile paganahõimudele ja suguharudele ja keeltele ja rahvastele.“ 

Selle kuulutuse tuumaks on „igavene evangeelium,“ või head uudised Kristuse ennast­ohverdavast elust, Tema armastavast teenistusest, Tema päästvast surmast, Tema dramaatilisest ülestõusmisest, Tema vahemeheametist ülempreestriteenistuses ja Tema aulisest teisest tulekust. Nägemus igavesest evangeeliumist Ilmutuse 14. peatükis kinnitab Jeesuse sõnu Mt 24. peatükis: „Ja seda Kuningriigi evangeeliumi kuulutatakse kogu ilmamaale, tunnistuseks kõigile rahvastele, ja siis tuleb lõpp.“ (Mt 24:14) Kristuse sõnad on tõotus sellest, et enne Tema tagasitulekut kuulutatakse evangeeliumi kogu maailmale. Jumala rahva hulgas saab olema vägev äratus. Nad tulevad väljakutsele vastu, mõistavad, et aega on vähe ja olles täidetud Püha Vaimuga, viivad Jeesuse armastuse, armu ja tõe patust määrdunud maailmale, kes on hukkumas oma pattudes.
Ellen White väljendab seda nii: „Enne maad tabavaid viimaseid Jumala kohtunuhtlusi toimub Jumala rahva seas selline lihtsa jumalakartuse taaselustumine, millist pole nähtud pärast apostellikku aega. Jumala Vaim ja vägi valatakse välja Tema laste peale. Sel ajal lahkuvad paljud neist kirikutest, kus selle maailma armastus on välja tõrjunud armastuse Jumala ja Tema Sõna vastu. Paljud nii jutlustajate kui ka rahva hulgast võtavad rõõmuga vastu need suured tõed, mida Jumal sel ajal on lasknud kuulutada, et valmistada inimesi Issanda teiseks tulekuks.“ (Suur võitlus, lk. 464).


Enne, kui Ilmutuse 14. peatükis olevat kuulutust võidakse kuulutada kogu maailmale, peab Jumala rahva seas toimuma vaimulik äratus. Vaimulik äratus võimaldab neil teha koostööd Jumalaga, et Tema töö lõpetada. Palvetagem üheskoos, et see vaimulik äratus võiks toimuda meist igaühe elus, valmistades meid ette maailma ajaloo lõpusündmusteks.

Palve aeg (30–45 minutit)


Tunnistus 2021. aasta 10-päevases palveajas osalejalt
„10-päevane palveaeg viis mind imelise tervenemiseni. Mind viidi äkilise haigestumise tõttu enne 10-päevase palveaja algust haiglasse. Olukord näis lootusetu, justkui poleks minu palved piisavad, sest mu seisund tundus iga päevaga vaid halvenevat. Mind kutsuti haiglavoodist osalema 10-päevasel palveajal. See oli esimene kord, kui osalesin 10-päevasel palveajal. Paljud palvetasid minu paranemise pärast, kui igal õhtul Zoomi kaudu videokoosolekul osalesin. Ülistan Jumalat nende imeliste hingede eest, kes tulihingeliselt kõikide meie palvesoovide pärast igal õhtul palvetasid... Jumal on olnud mulle nii armuline, kuna mind kirjutati haiglast välja veel enne 10-päevase palveaja lõppemist. Tema tervendav vägi oli see, mis mind terveks tegi. Ma olin haige ja Ta puudutas mind. See oli tõepoolest vastus palvele!“ (Harley)


Palveta, toetudes Jumala Sõnale – Ilmutuse 14:6
„Ma nägin teist inglit keset taevast lendavat; sellel oli igavene evangeelium, et kuulutada evangeeliumi neile, kes elavad ilmamaal – kõigile paganahõimudele ja suguharudele ja keeltele ja rahvastele.“ 
„Igavene evangeelium“
Jumal, aita mul hinnata evangeeliumisõnumit üha rohkem. Anna mulle rõõm päästest ja muuda minu elu nii, et kui teised mind näevad, näeksid nad evangeeliumi väge tegutsemas ja võiksid võtta Jeesuse oma ellu vastu.
„Et kuulutada evangeeliumi neile, kes elavad ilmamaal“
Isa, ma igatsen saada evangeeliumi kogemust Sinuga, et võiksin jagada seda head uudist teistega sõnade ja tegude kaudu. Kasuta mind, et oleksin tunnistuseks oma perele, sõpradele, kolleegidele, naabritele ja teistele inimestele oma mõjusfääris.
„Kõigile rahvastele“
See maailm läheneb lõpule ja miljardid on pimeduses. Jeesus, palun anna mulle sellel nädalal võimalus jagada kellelegi Sinu päästesõnumit. Anna mulle taktitunnet ja tarkust, et tunnistada inimestele, kes on teisest rahvusest, kultuurist ja rassist. Aitäh, et kutsud igat inimest uskuma Sind.
 

Jaga Facebookis
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat