IV päev: Jumala missioon ja palve 2. osa

Avaldatud 8.1.2022


„Me täname Jumalat ja meie Issanda Jeesuse Kristuse Isa alati, kui me teie eest palvetame, sest me oleme kuulnud teie usust Kristusesse Jeesusesse ja armastusest kõigi pühade vastu lootuse pärast, mis teile on tallele pandud taevas. Sellest lootusest te olete juba kuulnud evangeeliumi tõesõnas, mis on tulnud teie juurde, nõnda nagu see kogu maailmas on vilja kandmas ja kasvamas. Nii on see ka teie seas sellest päevast peale, mil te kuulsite ja tõeliselt ära tundsite Jumala armu.“ Kl 1:3–6

Plahvatuslik kasv

Uue Testamendi aegne kogudus kasvas plahvatuslikult. Vastusena siirale, südamest tulevale palvele, valati Püha Vaim võimsalt välja. Ûhes paigas ristiti ühel ja samal päeval 3000 inimest. Apostlite tegude raamatus on öeldud, et „paljud neist, kes olid Sõna kuulnud, hakkasid uskuma, ja mehi sai arvult umbes viis tuhat.“ 


(Ap 4:4) Kui lisame naised ja lapsed, oli usklike arv mõned kuud pärast Nelipühi kindlasti 15 000–20 000. Kogu Apstlite tegude raamatus näeme, et kogudus kasvas kiirelt. Apstlite tegude 6. peatükk ütleb, et ka suur hulk preestreid võttis usu omaks (salm 7). Narratiiv räägib loo Samaarias jutlustavast Filippusest, Pauluse misjonireisidest kõikjal Vahemeremaades, Peetruse ja Korneeliuse piiblitundidest ja Püha Vaimuga täidetud usklikest, kes rääkisid igal pool kuulutust Kristusest. Evangeeliumi mõju oli nii laiahaardeline, et apostel Paulus võis öelda, et evangeeliumi on kuulutatud kogu loodule taeva all (Kl 1:23).
Uue Testamendi aegse koguduse kogemus on meile, kes ootame Kristuse tulekut, väga õpetlik. Milles peitus nende edu võti? Miks kasvas Uue Testamendi aegne kogudus nii kiirelt? Uurigem vaid mõningaid põhjuseid. Uue Testamendi aegne kogudus palvetas kõige pärast. Nad elasid elu, mis oli täielikult Jumalale pühendatud ja Temast sõltuv. Nad mõistsid, et nad olid suutmatud täitmaks Jeesuse missiooni, kui neil pole Jeesuse väge. Ellen White võtab selle lühidalt kokku: „Me peame pidevalt vaatama Jeesusele, et mitte unustada, et Tema vägi teeb tööd. Samal ajal, kui me töötame innukalt kadunute päästmiseks, tuleb meil võtta aega mõtiskluseks, palveks ja Jumala Sõna uurimiseks. Ainult rohke palvega teostatud ja Kristuse teenete kaudu pühitsetud töö osutub lõpuks edukaks.“ (Ajastute igatsus, lk. 362)


Jumala missioon – Jumala viis
Pööra sellele juhisele hoolikalt tähelepanu. Kristuse vägi on see, mis viib Tema töö meis lõpuni. Seda ei tee me oma tarkuse, intellektuaali, karisma ega teadmistega. Hingede päästmise tarkus tuleb Jeesuselt. Elu muutev vägi saab tulla vaid Kristuselt. Kokkuvõttena – vaid rohke palvega teostatud ja Kristuse teenete kaudu pühitsetud töö osutub lõpuks edukaks. Jumala missioon tuleb viia ellu Jumala viisil.
Kas sul on mõni lähedane, keda sooviksid Jumala kuningriigis näha? Kas sul on mõni sõber või kolleeg, kes vajab Jeesust? Kas tead kedagi, kes kunagi kõndis Jumalaga, kuid eksis teelt kõrvale? Kirjuta nende inimeste nimed valgele paberilehele ja pane see paberileht oma Piibli vahele 1Jh 5. ptk juurde (salmid 14–17). Toetu iga päev sellel tõotusele, kui palvetad oma lähedaste pärast. Praegu aga võtkem aega, et paluda Jumalat, et Ta paneks meie mõtetesse inimesed, kellele Ta soovib, et me tunnistaksime ja seejärel põlvitame ja palvetame nende pärast üheskoos.

Palve aeg (30–45 minutit)


Palveta, toetudes Jumala Sõnale – Kl 1:3–6
„Me täname Jumalat ja meie Issanda Jeesuse Kristuse Isa alati, kui me teie eest palvetame, sest me oleme kuulnud teie usust Kristusesse Jeesusesse ja armastusest kõigi pühade vastu lootuse pärast, mis teile on tallele pandud taevas. Sellest lootusest te olete juba kuulnud evangeeliumi tõesõnas, mis on tulnud teie juurde, nõnda nagu see kogu maailmas on vilja kandmas ja kasvamas. Nii on see ka teie seas sellest päevast peale, mil te kuulsite ja tõeliselt ära tundsite Jumala armu.“
„Täname alati“
Jumal, me tunnistame, et me pole veetnud piisavalt aega palves. Liigagi tihti loodame iseenese tarkusele ja oma plaanidele kõiges, mida teeme. Ja mis puudutab Sinu missiooni täitmist, siis ei otsi me Sinult piisavalt juhendamist. Palun andesta meile. Aita meil olla palvetav kogudus ja kogudus, mis toetub vaid Sinule, et olla edukas, mitte inimlikele ideedele ega plaanidele. Muuda meie palveelu ja uuenda meid. 
„Teie usk Kristusesse Jeesusesse“
Jumal, me mõistame, et vaid rohke palvega teostatud ja Kristuse teenete kaudu pühitsetud töö osutub lõpuks edukaks. Palun aita meil seada siiras ja innukas palve prioriteediks igas misjonitöös ja -tegevuses meie koguduses, samuti meie isiklikus elus ja perekonnas. Kasvata meie usku, et Sa suudad täita oma tõotused meie elus.
„Armastusest kõigi pühade vastu“
Armastuse Jumal, Sina lõid meid igavese suutlikkusega kasvada Sinu armastuses. Aitäh, et valad oma armastust meie südametesse, et me suudaksime armastada enda ümber olevaid inimesi.
 

Jaga Facebookis
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat