V päev: Sõnakuulelik elu ja palve

Avaldatud 9.1.2022


„Ja see ongi see julgus, mis meil on Tema ees, et kui me midagi Tema tahtmist mööda palume, siis Tema kuuleb meid. Kuna me teame, et Ta meid kuuleb, mida tahes me paluksime, siis teame ka, et meil on käes need palved, mis me oleme Temalt palunud.“ 1Jh 5:14, 15

Meie ei suuda midagi, kuid Tema suudab kõike

Kolme ingli kuulutus kutsub meid üles elama sõnakuulelikult. Esimese ingli sõnum teatab: „Ja ta hüüdis suure häälega: „Kartke Jumalat ning ülistage Teda, sest Tema kohtumõistmise tund on tulnud, ning kummardage Teda, kes on teinud taeva ja maa ja mere ja vete allikad!“ (Ilm 14:7) Uus Testament oli algselt kreekakeelne ja sõna „kartma“ selles tekstis võib tõlkida ka kui lugupidamist, aukartust, au. See on hoiak olla Jumalale ustav, täita järjepidevalt Tema tahet. Tark mees väljendab seda niimoodi:“ Lõppsõna kõigest, mida on kuuldud:  „Karda Jumalat ja pea Tema käske, sest see on iga inimese kohus!  Sest Jumal viib kõik teod kohtusse, mis on iga salajase asja üle, olgu see hea või kuri.“  (Kg 12:13, 14)

Kui mõtleme Jumala käskude pidamisele, on väga lihtne kartma lüüa oma nõrkuste, eksimiste ja jõuetuse tõttu teha seda, mida me sügaval sisimas sooviksime. Väga sageli soovime teha õigesti, kuid ei suuda leida jõudu nende igatsuste ellu viimiseks. Koos apostel Paulusega peame endale teadvustama, et ma ei mõista ju, mida ma teen: sest ma ei tee seda, mida tahan, vaid ma teen, mida vihkan (Rm 7:15). Mis oli apostel Pauluse lahendus sellele dilemmale? Peatüki lõpus küsib ta: „Kes ostab mu lahti sellest surma ihust?“ Ja ta vastab sellele positiivse julgustava avaldusega: „Aga tänu olgu Jumalale meie Issanda Jeesuse Kristuse läbi!“ (Rm 7:24, 25) Pideva kukkumise, kahetsemise ja uuesti kukkumise probleemile on lahendus. Paulus ütleb, et selleks on Jeesus Kristus, meie Jumal. Meie oleme nõrgad, kuid Tema on tugev. Meie oleme eksivad, kuid Tema on täiuslik. Meie oleme jõuetud, kuid Tema suudab kõike. Ellen White ütleb selle kohta ilusti artiklis, mille ta kirjutas aastal 1897: „Kristuse eeskuju näitab, et võidame vaid siis, kui astume pidevalt vastu Saatana rünnakutele. Tema, kes võitis lahingu hingevaenlase kiusatustega, mõistab Saatana võimu inimkonna üle ja on meie eest juba võidu saavutanud. Meil on eesõigus kasutada Tema võidukust. Meie püüetes seista vastu Saatana kiusatustele, võime ühendada oma nõrkuse Tema tugevusega, oma väärtusetuse Tema teenetega. Ja püsides pidevalt Tema väes, suudame ka tugeva kiusatuse korral Tema kõikvõimsas nimes vastu panna ja see kiusatus võita, nii nagu võitis Tema.“  (Ajamärgid, 27. mai, 1897)

Toetudes Tema võidule
Kristlikus elus saavad meist võitjad vaid siis, kui keskendume Kristuse väele, mitte enda nõrkustele. Kui alustame palvega, toetugem tõotusele 1Jh 5:14,15: „Ja see ongi see julgus, mis meil on Tema ees, et kui me midagi Tema tahtmist mööda palume, siis Tema kuuleb meid. Kuna me teame, et Ta meid kuuleb, mida tahes me paluksime, siis teame ka, et meil on käes need palved, mis me oleme Temalt palunud.“ Kui toetume usus sellele tõotusele, teeb Jeesus imelisi asju ja annab meile jõudu, et elada püha elu, valmistudes Tema peatseks tagasitulekuks.

Palve aeg (30–45 minutit)


Palveta, toetudes Jumala Sõnale – Kg 12:13, 14

„Lõppsõna kõigest, mida on kuuldud:„Karda Jumalat ja pea Tema käske, sest see on iga inimese kohus! Sest Jumal viib kõik teod kohtusse, mis on iga salajase asja üle, olgu see hea või kuri.““
„Karda Jumalat“
Jumal, me teame, et Sina oled Looja Jumal, kõikvõimas, Kõike­teadja. Sa oled palju rohkemat, kui meie lühinägelike inim­olevustena suudame mõista. Siiski oled sa meile lähemal, kui meile kõige lähedasemad armsad. Vaatame aukartusega Sinu majesteetlikkust ja ülistame Sind ja igatseme oma eludega tuua au Sinule.
„Pea Tema käske“
Jumal, me ei suuda oma jõuga Sinu käske pidada, et elada kooskõlas Sinu tahtega. Vaid Jeesus võib meid aidata. Igatseme täita Sinu tahet, olla ustavad, kuid tihti see ei õnnestu. Aitäh, et Jeesusel on võime teha meid võidukaks oma eludes. Vaatame Talle ja anname end alandlikena Tema ustavatesse kätesse. Jeesus, palume, et elaksid meie sees oma elu.
„Iga salajane asi, olgu see hea või kuri“
Isa, ma mõistan, et miski pole Sinu eest varjatud. Sina tead mu südant. Sa tead minu tõuse ja mõõnasid. Sa oled teadlik ka kõigest sellest, mis maailmas toimub. Aitäh sulle selle eest, et ükskõik, kuidas ma ka ei tunneks, Sinu mõtted minust on täis armastust ja armu ja ma ei pea kartma kohtumõistmist, püsides Jeesuses.
 

Jaga Facebookis
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat