IX päev: Metsalise märk ja palve

Avaldatud 13.1.2022

„Pärast seda ma kuulsin otsekui suure rahvahulga valju häälekõma taevast hüüdmas:„Halleluuja! Pääste ja kirkus ja vägi on meie Jumalal, sest Tema kohtumõistmised on tõelised ja õiged! Ta on ju mõistnud kohut suure hoora üle, kes laostas ilmamaad oma hooramisega, ning Ta on oma sulaste vere temale kätte maksnud!“ Ja nad hüüdsid teist korda: „Halleluuja! Tema suits kerkib üles igavesest ajast igavesti!“ Need kakskümmend neli vanemat ja neli olevust heitsid maha ning kummardasid Jumalat, kes istub troonil, ja hüüdsid: „Aamen, halleluuja!“ Ja troonilt kostis hääl: „Kiitke meie Jumalat kõik Tema sulased, kes Teda kardate, pisikesed ja suured!““  Ilm 19:1–5

Tõsine hoiatus

Kolmanda ja ühtlasi viimase ingli kuulutus on üks kõige tõsisemaid hoiatusi kogu Piiblis. Ehkki paljud inimesed ei soovi sellele tähelepanu pöörata, paljastab see elu muutvad vaimsed tõed, mis kõnetavad meie kõige sügavamaid vajadusi ja viivad meid Jeesusele lähemale. Apstel Johannes kirjutab: „Veel kolmas ingel järgnes neile, hüüdes suure häälega: „Kui keegi kummardab metsalist ja tema kuju ning võtab tema märgi oma otsaette või oma käe peale, siis ta saab juua Jumala raevu viina, mis lahjendamata on valatud Tema vihakarikasse, ning teda piinatakse tules ja väävlis pühade inglite ees ja Talle ees. (Ilm 14: 9,10) Esimene elu muutev aspekt selles hoiatuses on, et see tuleb armastava Jumala südamest, kes tahab enam kui kõike muud päästa meid Tema Kuningriiki. See on jumalik hoiatussõnum, et Jumala rahvast ei tabaks tulevad pettused ootamatult. 

Teiseks on see seotud kummardamisega. Ingel ütleb: „Kui keegi kummardab metsalist.“ See on vastand esimese ingli sõnumile salmis 7, kummardada Loojat. Looja kummardamine paneb ustavad Kristuse järgijad võtma vastu Tema armastus, usaldama Tema päästvat  armu, kuuletuma Tema Sõnale ja pidama Tema käske. Metsalise kummardamine viib inimesed enesekesksete eludeni, mis ei sõltu Jumalast, olles sõnakuulmatud Tema käskudele. See keskendub rohkem endale kui Jeesusele. 

Metsaline meie seas

See kolmanda ingli sõnum räägib ajast, mis tuleb, kui kirik ja riik ühinevad paavstivõimu alluvuses, et peale sundida nädala esimese päeva pühitsemist. Kolme ingli kuulutuse viimane sõnum on üleskutse siirale, südamlikule palvele. Antikristuse printsiip – uhkus alandlikkuse asemel, eneseülendamine eneseohverdamise asemel teiste heaolu nimel ja inimlikule tarkusele toetumine Pühakirja jumaliku inspiratsiooni asemel – on sügavasti juurdunud meie langenud loomusesse. Mis on lahenduseks sellele, et metsalise printsiibid ei elaks meie sees? On vaid üks lahendus ja see on Jeesus – Tema arm, Tema vägi, Tema armastus, mis täidab meie südamed ja elud. Kui meie pühendumine Temale pole tugevam kui maailma mõju, saavad metsalise printsiibid meie üle täna võimust ja ühel päeval võtame vastu metsalise märgi. Hoiatus metsalise märgi eest kolmanda ingli kuulutuses peaks viima meid põlvedele alandlikus kuuletumises Kristusele, anudes, et Tema Vaim puhastaks meid põhjalikult seestpoolt ja töötaks meie südames oma jumaliku armu ime kaudu. See peaks viima meid ka oma pere, sõprade ja naabrite eest palvetamisele, et ka nende südamed oleksid avatud Kristuse päästvale lõpuaja kuulutusele. See kuulutus peaks motiveerima meid igatsema päeva, mil rõõmustame koos Kristusega Tema trooni ümber igavesti (Ilm 19:1–5)

Palve aeg (30–45 minutit)

Palveta, toetudes Jumala Sõnale – Ilm 14:9, 10
„Veel kolmas ingel järgnes neile, hüüdes suure häälega: „Kui keegi kummardab metsalist ja tema kuju ning võtab tema märgi oma otsaette või oma käe peale, siis ta saab juua Jumala raevu viina, mis lahjendamata on valatud Tema vihakarikasse, ning teda piinatakse tules ja väävlis pühade inglite ees ja Talle ees.““
„Kui keegi kummardab metsalist ja tema kuju“
Jumal, Sina oled Jumal, kes hoolib. Jumal, kes igatseb, et kõik saaksid päästetud ja et keegi ei jääks kadunuks. Nii paljud inimesed vaatavad valede religioonide, moonutatud filosoofiate ja moodsa ajastu iidolite kui oma elu tugevuse allika ja tühjuse täitjate poole. Täname Sind, et muretsed väga, et neid hoiatada ja et meil on võimalik teha oma osa, et juhtida nad Jeesuse kui ainsa tõese Päästja juurde, kes on väärt kummardamist. 
„Jumala raev“
Jumal, me tunneme end kindlalt, sest Sa oled püha vihaga Jumal patu, kurjuse ja nurjatuse suhtes. Aitäh, et soovid patu igavesti hävitada ja lood universumis ühel päeval uuesti täiusliku armastuse, rahu ja harmoonia.  Aitäh, et näitasid meile Jeesuse kaudu selgelt, et Sa ei taha inimesi hukka mõista, vaid neid päästa. Aitäh, et annad igale inimesele valiku ja võimaluse võtta vastu pääste Kristuses. Palun päästa ja kaitse meid antikristliku printsiibi järgimise eest, milleks on eneseülendamine ja uhkus. Selle asemel juhi meid järgima Talle, kuhu iganes Ta läheb.
„Talle ees“
Jeesus, on väga julgustav teada, et lõplikul kohtumõistmisel saab ilmsiks, et Sinu armu ja pääste pakkumine polnud lahus õiglusest. Aitäh, et võtad karistuse kõikide eest, kes alistuvad Sulle. Aitäh, et hoolimata sellest, kui raske on näha nende hävitamist, kes klammerduvad patu külge, tunnistavad kõik, et Sina oled olnud õiglane, aus ja armuline kõikides oma tegemistes.
 

Jaga Facebookis
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat