Valmistumine lõpuajaks

Avaldatud 7.4.2022, autor Külli Keel, allikas Meie Aeg

Jumal on andnud meile kõigile aja ja ruumi, kus elada, teha valikuid, valmistuda tulevikuks. Meie ei saa aega peatada ega ajarongilt maha astuda. Jumalal endal pole aega või ajalist mõistet, Tal pole seda vaja, Tema eksisteerimine on ajatu. Aeg on meie, surelike inimeste mõõde, vajalik meie jaoks. 

Selle Maa ajaloo lõpp on lähemal kui kunagi varem. Aga muidugi, sellest saab ju iga kristlane aru – aeg ei seisa hetkekski paigal, ammugi siis ei saa aega tagasi keerata, ikka ja aina liigub edasi.

Meie ülesanne on seda aega kasutada – targasti, eesmärgipäraselt, kasutades seda mõistust, mille Jumal meie Looja on meisse istutanud. Samuti on Jumal meile kinkinud elujuhise, Piibli, kus on kirjas kõik vajalik, et elada selles langenud ja patuga määritud maailmas väärt elu. Tänu Jumalale, et me ei pea ise leiutama, kuidas elada. Jumal on igati abiks ja toeks meile igal hetkel, kui seda vaid soovime.

„Aga kui Jeesus istus Õlimäel, astusid jüngrid ta juurde ja küsisid omavahel olles: „Ütle meile, millal see kõik tuleb ja mis on sinu tulemise ja selle ajastu lõpu tunnustäht?“ Ja Jeesus vastas neile: „Vaadake, et keegi teid ei eksitaks! Sest paljud tulevad minu nime all, öeldes: „Mina olen Kristus!“ ja eksitavad paljusid. Aga kui te kuulete sõdadest ja sõjasõnumeid, siis vaadake, et te ei ehmu, sest see kõik peab sündima, kuid veel ei ole lõpp käes. Sest rahvas tõuseb rahva vastu ja kuningriik kuningriigi vastu ja on näljahädasid ja paiguti on maavärinaid. See kõik on aga sünnitusvalude algus. Siis antakse teid ahistusse ja teid tapetakse ja te saate kõigi rahvaste vihaaluseks minu nime pärast. Ja siis pahandavad paljud ja reedavad üksteist ja vihkavad üksteist. Ja palju valeprohveteid tõuseb ja need eksitavad paljusid. Ja kui ülekohus võtab võimust, jahtub paljude armastus. Aga kes peab vastu lõpuni, see pääseb. Ja seda Kuningriigi evangeeliumi kuulutatakse kogu ilmamaale, tunnistuseks kõigile rahvastele, ja siis tuleb lõpp.““ Mt 24:3–14

Ma pean ausalt tunnistama, et see on veidi hirmutav – jah, ainult veidi, sest Jeesus ei lase mul liiga palju karta. Jahtub paljude armastus. Kui kohutav. Ülekohus ja hoolimatus meie ümber kasvab iga päevaga. Võimu- ja rahaiha pimestab paljude südant ja silmad ning nad ei näe enam, kuhu valitud tee neid viib – hukatusse.

Ma leian ikka end mõtlemast, mida saaksin ma teha oma lähedaste heaks, et nad võiksid pääseda ning et saaksime koos uuel maal elada ja sellest koos oma Loojaga rõõmu tunda. Ma ei taha, et minu perekond saaks hukka. Seepärast ma palvetan nende pärast – palun Jumalalt tarkust, et Ta aitaks neil jõuda arusaamisele tõest. Et Ta aitaks mul olla misjonär oma perekonnas. Et Jumala Vaim oleks tegev minu ja mu pere ning mu sõprade ja sugulaste sees. Me ei suuda jääda kindlaks, kui me ei valva, kui me ei palu ega pühendu iga päev – nii kerge on triivida eemale ning saada pöördumatuid kahjustusi maailma mõjutustest. 

Kas ka sina mõtled neile asjadele, kuidas oma lähedasi päästele juhatada/aidata?

Paljud/enamus meist on kogenud erinevaid lõpuaegu, kus lõpeb üks eluetapp ja algab uus. Neil kõigil on üks ühine joon, tavaliselt selleks valmistutakse, läbitakse mingi protsess.  Mitu lõpuaega on olnud sinul? Mis on eelnenud neile aegadele? Kuidas oled neiks valmistunud? Eks ole ju nii, et iga lõpp on uue algus? 

Ka selle Maa ajaloo lõpuks on vaja valmistuda – Piibel õpetab, et seda tuleb teha, et olla valmis. Minu soov on sind, armas lugeja, kutsuda üles lugema, uurima, mõtisklema, sügavuti kaevuma Jumala Sõnasse, et olla valvel, olla valmis, ära tunda märgid, mis näitavad, et nüüd ja iga päev on vaja olla valmis. Kutsun teid valmistuma igapäevaselt – seadkem korda oma suhe Jumalaga, seadkem paika prioriteedid, mis on päriselt (eluliselt) oluline ja mis mitte. Visakem oma elust välja kõik see, mis takistab olemast oma Looja läheduses ning palugem ikka jõudu ja tarkust selleks oma Loojalt ja Lunastajalt. Küll on see suur ja võrratu armastus, millega Ta meid on armastanud enne maailma rajamist.

„Õnnis on see, kes loeb, ning need, kes kuulavad neid ennustuse sõnu ja hoiavad tallel, mis sellesse on kirjutatud, sest aeg on lähedal.“ Ilm 1:3

Olgem väga hoitud ja õnnistatud! 

Jaga Facebookis
Veel samalt autorilt
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat