8. päev 40-päevane palveaeg

Avaldatud 10.5.2022

“Teie olete maailma valgus. Ei saa jääda märkamatuks linn, mis on mäe otsas. Ega süüdata ka lampi ja panda vaka alla, vaid lambijalale, nii et selle valgus paistab kõigile majasolijatele. Nõnda paistku teiegi valgus inimestele, et nad teie häid tegusid nähes ülistaksid teie Isa, kes on taevas.” (Matteuse 5:14-16)

Inimkonnal endal pole iseeneses valgust. Kristusest lahus oleme nagu süttimata taht . . . Kuid kui me pöördume Õiguse Päikese poole, kui me puutume kokku Kristusega, siis kogu hing hakkab hõõguma  jumaliku kohalolu särast. Kristuse järgijad peavad olema enamat kui valgus inimeste keskel. Nad on maailma valgus. . . Hiilguse inglid ootavad, et edastada sinu kaudu taeva valgust ja väge hingedele, kes on hukkumas. – Mõtteid õndsakskiitmise mäelt (Thoughts From the Mount of Blessing), lk. 40

Väljakutse südamele

Kas lugesite ülal jagatud tsitaati? Võib-olla loeksid uuesti. Kas sa mõistad, et inglid ootavad, et sinu kaudu töötada, et jõuda kadunud inimesteni? Kas pole see hämmastav?

Sind kutsutakse mitte ainult täituma Püha Vaimuga oma isiklikuks pühitsuseks, vaid ka aktiivselt osalema Jeesuse tõe, armastuse ja õiguse jagamisel maailmale, mille aeg hakkab otsa saama.

Mõelge oma perele, sõpradele, naabritele, töökaaslastele. Palu, et Jumal näitaks sulle, kes vajab oma ellu Jeesuse valgust. Kelle eest peaksite sel nädalal palvetama ja kellega konkreetselt ühendust võtma?

Palveüleskutsed

● Palvetage oma nimekirjas oleva 7 nime pärast innuga ja pakilisust tundes.

● Palu, et Jumal aitaks sul näha nende inimeste vajadusi, kelle eest sa palvetad ja palu tarkust, kuidas neid aidata.

● Palvetage adventmeditsiiniasutuste eest teie piirkonnas ja kogu maailmas, et nad oleksid  Tema au valguseks jõudmisel nendeni, kes vajavad tervendamist ja julgustust.

● Palvetage Sudaanis raskustes olevate usklike eest, kuna majanduslik ebastabiilsus ja äkilised vihmahood tõstavad hindu ja vähendavad saaki.

● Palvetage, et Jumal purustaks ahelad, mis hoiavad nii paljusid inimesi vaimses orjuses.

Jaga Facebookis
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat