Perekonna ühtsuse nädal "Taastame perekonna altari". Sissejuhatus

Avaldatud 4.9.2022

4.–10. septembril on üleilmses adventkoguduses perekonna ühtsuse nädal teemal "Taastame perekonna altari". Perekonna altari üles ehitamine tähendab juurutada harjumust ülistada Jumalat kogu perega. 5Ms 6:5 "Armasta Jehoovat, oma Jumalat, kogu südamest ja hingest ja kogu oma jõuga!"

Pere ülistushetk:
1. Õpetab lastele ja peredele Jumala ülistamist.
2. Seab Jumala meie kodudes kesksele kohale.
3. Liidab meie pered ühte.
4. Kaitseb meie peresid ja lapsi.
5. Juurutab vaimulikke väärtusi.

Võta igal päeval hetk, et ülistada kogu perega Jumalat ja niiviisi juurutada peres Jumalaga käimist. Luba Jumalal oma peres ülistushetke kaudu tegutseda ja oma peret õnnistada. Vaid niimoodi oleme valmis astuma vastu saatana rünnakutele, kes järjest rohkem just nimelt peresid ründab! Link täispikale materjalile (inglise keeles, vene keeles), muu hulgas veebiseminarid ja praktilised tegevused perele: https://family.adventist.org/resources/rtfa/ Tõstkem Jumal, maailma Looja, oma peres auväärsele esimesele kohale!

Pühapäev: Seades kõige tähtsama esikohale 

“Armasta Issandat, oma Jumalat, kõigest oma südamest ja kõigest  oma hingest ja kõigest oma väest!” 5Ms 6:5

TUNNI EESMÄRK

Mis mõtted sulle pähe tulevad, kui kuuled ehitamisest, kujundamisest või loomisest? Kas oskad nimetada mõned asjad, mille sina või keegi teine on ehitanud, kujundanud või loonud? Võib-olla nukumaja, mudelauto, vaatetorn või lausa maja? Kuidas on lood selle universumiga? Piibel ütleb meile 1. Moosese 1:1 ”Alguses lõi Jumal taeva ja maa.”

Meie maailm on Jumala planeeritud kujundus ja looming. Jumalal oli plaan, jumalik planeering. Planeering on üksikasjalik juhend, mis koostatakse iga ehituse puhul, et ehitada näiteks maja. Planeeringus on kõik joonised ja selged juhised, kuhu miski käib ja kuidas kõik tuleb teha. Jumal kujundas ja ehitas kõik universumis oleva eesmärgipäraselt. Seitsme päeva jooksul lõi Ta midagi mitte millestki. Mitte miski Jumala loomingus polnud juhuse või kokkusattumuse tulemus. Teenime Jumalat, sest Ta on meie Looja ja Ta soovib, et meil oleks Temaga suhe. Oleme Talle olulised ja kui Tema on meile oluline, peaksime Ta iga päev seadma esikohale kõiges, mida teeme.

1. Moosese 1:1 ”Alguses lõi Jumal taeva ja maa.”

KAEVU SÜGAVAMALE

Jumal on kõige Kujundaja ja Looja. Loe 1Ms 1:1-2:7

Piibel ütleb, et Jumalal oli alguses plaan, ”jumalik planeering,” mille Ta oli oma peas ja südames valmis mõelnud. Loomisnädala, sõna-sõnalise 7 päeva jooksul, planeeris Ta täpse järjestuse. Esimesel päeval lõi Ta päeva ja öö (1Ms 1:3-5). Teisel päeval eraldas Ta maa vetest (1Ms 1:6-8). Kolmandal päeval lasi Jumal võrsuda haljal rohul, seemet kandvatel taimedel ja viljapuudel. Ta lõi kõik, mida inimkond ellujäämiseks vajab (1Ms 1:9-13).

Neljandal päeval lõi Jumal päikese, kuu ja tähed. ”Jumal pani need taevalaotusse, et nad valgustaksid maad ja valitseksid päeval ja öösel ja eraldaksid valguse pimedusest” (1Ms 1:14-19). Viiendal päeval lõi Jumal kõiksugused merekalad ja kõiksugu linnud lendama taevas (1Ms 1:20-23). Kuuenda päeval lõi Jumal loomad ja siis lõi Ta inimese oma näo järgi (1Ms 1:24-31). Seitsmendal päeval Jumal hingas ja õnnistas ja pühitses selle. Teadlased- astronoomid, bioloogid, geoloogid, füüsikud ja arstid on jätkuvalt hämmeldunud keerukast ja täpsest loomingust, mis kõik on valminud Jumala käe läbi.

Meie universum kujundati ja loodi Looja Jumala poolt, kes eesmärgipäraselt lõi suursuguse loomingu, mis kulmineerus inimolenditega. Oleme loodud Tema näo järgi, olema Tema sarnased iseloomu ja eesmärgi poolest. Jumal tahab, et meil oleks Temaga suhe. Peaksime olema tänulikud, et võime Teda teenida, kui mõtleme, kui suur ja võimas Jumal on. Meid loodi Teda teenima ja peaksime alati Jumala seadma meie kodu ja peresuhete keskmesse.

Peredel on praegusel ajal palju omavahel konkureerivaid kohustusi. Siiski ei tohiks need asjad, millel pole nii suurt tähtsust, iialgi tõrjuda välja neid asju, millel on kõige suurem tähtsus. Vaid sinu pere saab otsustada prioriteetide üle. Küsige üksteiselt, kas soovite elada oma väärtuste järgi või teiste surve ja soovide järgi? Kui ütlete, et armastate Jumalat ja tahate, et teil oleks Temaga suhe, võtke kindel siht seada Jumal oma pereelus prioriteediks. Tee täna otsus panna pere ülistushetk esimeseks osaks oma päevaplaanis.

PALVE

Kallis Jumal, Sina oled meie Looja ja seepärast soovime Sind ülistada. Täname, et oled meid loonud oma näo järgi. Täname Su armastuse, halastuse ja armu eest. Aita meil seada Sind oma eludes esikohale ja järgida planeeringut Sinu Sõnas. Armastame Sind kõigest oma südamest, kõigest oma hingest ja kõigest oma väest. Jeesuse nimel, aamen.

RAKENDA SEE PRAKTIKASSE & ELA SELLE JÄRGI

Piibli väljakutse

Harjutage koos perega meelespeetavat salmi. Võid teha selle salmi põhjal laulu vms, et salm paremini meelde jääks.

“Armasta Issandat, oma Jumalat, kõigest oma südamest ja kõigest 
oma hingest ja kõigest oma väest!” 5Ms 6:5

VESTLUS PEREGA

Kuidas on Jumal meile väljendanud, et Ta armastab ja väärtustab meid?

Kuidas võime meie väljendada oma armastust Jumala vastu? Jaga üks viis, kuidas võid kaasinimestele väljendada, et hindad ja austad neid.

Jaga üks viis, kuidas võid perekonnas üksteist hinnata ja austada. Vali üks pereliige, kellele osutad täna erilist armastust ja austust. Vali ka väljaspoolt perekonda üks inimene, kellele võid täna eriliselt lahkust väljendada.

EHITAME PEREKONNA ALTARI UUESTI ÜLES

SEADKE OMA PERELE MOTO

Tulge perega kokku ja kirjutage üles vastused järgnevatele küsimustele:

Kuidas üksteist kohtleme?

Missuguseid iseloomuomadusi soovime oma peres näha (võite siia panna ka Vaimu viljad)?

Mida me ei soovi oma peres näha?

Missugusesse koju soovime kutsuda oma sõpru?

Kuidas saame kaasa aidata iga pereliikme kasvule ja eneseväärikuse arengule?

Kuidas võime kasvatada oma usku ja omada lähedasemat suhet Jeesusega?

Kuidas lisame pere ülistushetke oma kiiresse päevaplaani?

Millal võtame ülistushetke? Mis võiks olla selle sisu meie peres?

Kaasa sellesse vastamise hetkesse ka iga vaiksem pereliige.

Valikuline: Soovitan väga lisada sellele ettevõtmisele ka plakati koostamise. Võite näiteks ajakirjadest pilte lõigata, otsida perepilte, kleepse ja markereid. Kujundage plakat, mis esindaks seda, missugune on teie pere koos piltidega, mis iseloomustaks igat pereliiget. Võite teha seda ka veenis. Siiski soovitame jääda ise meisterdamise juurde.

Nüüd koguge kõikide ideed kokku ja koostage oma pere moto, missugune tahate olla perekonnana? See võib olla laul, luuletus, lause või üks sõna. Pidage meeles, et tegemise protsess on sama oluline kui tulemus. Võtke selle jaoks aega ja vaadake, et kõik oleksid kaasatud. See moto peaks teid inspireerima ja toimima GPS-na, et hoida teie peret õigel teel, eriliselt tormistel aegadel.

Kirjuta, trüki või joonista oma pere moto. Raami see ära ja pane kohta, kust kõik seda näeksid. Loe seda iga päev. Anna igale pereliikmele sellest koopia.

Jaga Facebookis
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat