Perekonna ühtsuse nädal "Taastame perekonna altari". Kolmapäev

Avaldatud 7.9.2022

Lilled või umbrohi?

Haamer

Armasta Issandat, oma Jumalat, kõigest oma südamest ja kõigest 

oma hingest ja kõigest oma väest!

5. Moosese 6:5
 

LUGEMISMATERJALI PÕHISÕNUM

Umbrohi kasvab kiiresti, levib igale poole ja võib lõpuks lämmatada soovitud lilled ja taimed, mida nad üritavad jäljendada. Mõni umbrohi sarnaneb päris lille või soovitud taimega niivõrd, et on raske vahet teha kumb on umbrohi ja kumb lill või eesmärgipäraselt istutatud taim. Kas sa tead mõnda umbrohtu, mis näeb välja täpselt nagu lill? Kui jätta peenramaa hoolitsuseta, võtab umbrohi võimust ning lämmatab külvatud ja istutatud taimed ning lilled. Kuid kui me igapäevaselt hoolitseme taimede eest, eemaldame umbrohu, kastame, väetame ja laseme neil saada piisavalt päikesevalgust, on nende kasv püsiv.

Jumal soovib, et meie oleksime tõelised lilled ja tooksime ilu sellesse maailma. Ta lõi meid peegeldama tema olemust ja iseloomu. Nii nagu toimub võitlus heade taimede ehk soovitud lillede ning umbrohu vahel, toimub lahing hea ja kurja vahel meie kodudes ning ka meie südames. Saatan töötab usinalt, et häirida meie kodust harmooniat ning magusat lõhna. Iga kord, kui lausume vihaseid sõnu, oleme tõredad, esitame karjudes oma nõudmisi ning ei austa üksteist, usub Saatan, et tema võidab. See on osa suurest võitlusest. Kuid meile on häid uudiseid! Jeesus võidab! Tema maadleb Saatanaga meie eest. Kui me kasutame oma suhtlemises austust ja armu, kuulame kannatlikult, räägime lahkeid sõnu ning oleme andestavad, võtame vastu Jeesuse võidu. Pühenduge oma kodus iga päev perekonna altari taastamisele ja palvetage, et Jeesus kaitseks igat pereliiget vaenlase riugaste eest. “Armastus on pika meelega, armastus hellitab, ta ei ole kade, armastus ei kelgi ega hoople...” 1. Korintose 13:4
 

KAEVU SÜGAVAMALE           

Vanemate südamete pööramine laste poole.

 Loe Malaki 3:23,24

See lugu Karmeli mäel päädib südantmuutva sõnumiga. See pole lihtsalt sõnum alandlikkusest vaid armastavast Jumalast, kes tahab parimat meie peredele. Enne, kui Eelija palvetab, kutsub ta rahva endale lähemale. Hoolimata rahva sõnakuulmatusest ei hävita Jumal neid. Jumal näitab, et ta ootab neid tagasi enese juurde. Tõeline pöördumine suunab meie südamed Jeesuse Kristuse poole, lubades pereliikmetel üksteise poole pöörduda ning peegeldada Jumala armastuse soojust, armu, andestust ja heakskiitmist. Perekonna altari taastamine tähendab järjest enam palvele ning piibliuurimisele pühendumist, samuti Jumala Püha Vaimu palumist, et Ta saadaks korda imesid meie kodus ning südames.

Ellen G. White ütleb: “Eraldumise ja lahkhelide põhjuseks perekondades ja koguduses on lahusolek Kristusest. Kristusele lähedale tulek on ka teineteisele lähenemine. Tõelise üksmeele saladus koguduses ja perekonnas ei ole diplomaatias, juhtimises, üliinimlikus pingutuses võita raskusi – kuigi ka seda tuleb palju teha – vaid ühenduses Kristusega.” Adventkodu, 179.1. Kui taastame perekonna altari ja seame Kristuse oma kodu keskmesse, saavutame lähedasema suhte Kristusega. Selle suhte kaudu saab Ta teha head suhted veelgi paremaks ning kehvad suhted heaks. Terved ja edukad peresuhted saavad alguse, kui tunnistame iga pereliikme loomupärast väärtuslikkust. Jeesus aktsepteeris ja tunnustas inimesi alati hoolimata nende pattudest. Ta näitas üles armastust ja kaastunnet, tõmbas neid omale lähemale ja alles siis kutsus neid meeleparandusele ning ennast järgima.

Kas poleks imeline, kui igaüks meie peres tunneks end armastatuna, tunnustatuna, mõistetuna ja väärtuslikuna? Kujutlegem, missugune näeks välja meie kodune keskkond, kui tunnustaksime igaüht temale omaste ainulaadsete talentide ja annetega ning julgustaksime igaüht särama omal moel? Kujutlegem kodu, kus iga laps on lemmik ning väärtuslik sellisena, nagu ta on ja mitte ükski ei tunne end välja jäetuna, kuna ta pole piisavalt õe, venna või kummagi vanema sarnane. Tihti on kehvad peresuhted seotud sellega, kuidas inimene endasse suhtub, missugune on tema väärtus pereliikmete silmis ning kas ja kui lõputult väärtusliku tajub ta ennast Jumala jaoks olevat.

Südantpöörav tähendab samuti esmalt lubada Jumalal oma südant isa, ema, lapsevanema, eestkostjana pöörata - täiskasvanutena selles kodus - oma laste ja teiste poole, kes vajavad ainsa ja tõelise Jumala tundmaõppimist. Vaata igat pereliiget läbi Jeesuse “prillide”, näe teda läbi Jeesuse õrna ja armastava pilgu. Palu Jumalal maha kiskuda kõik vaenulikkuse, viha, pettumuse ja pahameele müürid ja kinkida sulle süda nagu Jeesusel. Enne Karmeli mäel palvetamist kutsus Eelija rahva endale lähemale. Ta polnud nende suhtes põlastav ei avalikult ega oma südames. Ta soovis vaid, et nad kogeksid Jumala rikkalikku ja lakkamatut armastust. Paljudele vanematele võib see tähendada meeleparandust Jumala ees ning andestuse palumist lastelt, et pole neid armastanud nii nagu Jeesus meid armastama õpetab.

Pöördugem oma Jumala poole, nagu Eelija, et pöörata südamed meie peres juba täna, eriti need, keda me arvame vääritud olevat. Palvetagem eriliselt oma laste pärast või teiste eest, kes on ainsa ja tõelise Jumala teenimisest kõrvale triivinud. Vanemad, paluge Püha Vaimu väljavalamist oma kodus. Palu, et Jumal õpetaks, kuidas armastada sügavalt ja tingimusteta nagu Tema armastab meid. Kui südamemuutus leiab aset meie kodudes, muutume tänapäeva-Eelijateks ja võime juhtida oma lapsed ja teised pereliikmed Jumalat teenima ning valmistuma meie Päästja Jeesuse Kristuse teiseks tulemiseks.

PALVE

Armas Jumal, õpeta meid armastama nii, nagu Sina meid armastad ja palun andesta meile, et me ei ole armastanud nii nagu Sina. Aita meil südamed oma laste poole pöörata ja pööra laste südamed meie poole. Olgu Sinu armastuse soojus püsiv meie kodus ja olgu me püsivad Sinus. Jeesuse nimel, aamen.


PANE SEE PRAKTIKASSE 

Piibli väljakutse

Kesknädala kontroll:

Korrake meelespeetavat salmi ühtse perena.

VESTLUS PEREGA

Vanemad ja eestkostjad:

  • Kuidas te õpetate oma lapsi Jeesust armastama?
  • Missugustel viisidel näitate oma lastele tõelist Jeesuse armastust nendega rääkides ja suheldes?
  • Kuidas te igapäevaste otsuste kaudu näitate oma lastele, et nad on Jumala ja teie silmis väärtuslikud?
  • Missugused väikesed muutused saate praegu oma igapäevaellu tuua?

*Märkus vanematele:

Paljud peresuhetele suunatud uuringud viitavad, et vanemad ise tekitavad rivaalitsemist, kuna eelistavad üht last teise(te)le. Lemmiklaps on tavaliselt see, kes on kõige enam ühe või teise vanema moodi või see, kes on sõnakuulelikum. Kui eelistav suhtumine kestab pikema aja vältel ainult ühe lapse suunas, võib see muutuda ebaterveks, jättes mitte-eelistatud lapse(d) depressiooni suhtes haavatavaks, samas võib eelistatud laps tunda end vastutavana vanemate õnnelik olemises. Pühenduge, et kõik teie pereliikmed oleksid “lemmikud”.


PEREKONNA ALTARI TAASTAMINE

Südamemuutus on aeganõudev, kuid mitte nii palju, kui sa arvad. Lihtsad, üks-ühele lähendavad tegevused nõuavad väikest igapäevast lisapanust ja -pingutust. Vanemad (ema-isa, üksikvanemad, vanavanemad, eestkostjad), täna on teie päev südamemuutuseks. Seega tundke rõõmu ühest neist tegevustest!

ÜKS-ÜHELE LÄHENDAV TEGEVUS:

Küsi oma lapselt või lastelt, mis on see tegevus (mitte kodutöö), mida nad tahaksid sinuga üks-ühele koos teha, mitte koos teiste pereliikmetega ja seda 15 minutit iga päev. Kui see on mõistlik soov, rahaliselt teostatav ja füüsiliselt võimalik, siis planeeri aeg, et seda tegevust koos oma lapsega teha. Küsi temalt, mida erilist võiksite kahekesi koos ette võtta korra kuus ning planeerige selleks aeg. Pidage meeles, see on üks-ühele aeg - üks vanem-üks laps.

15-MINUTI LÄHENDUSIDEED: Lugege raamatut, pange puslet kokku, mängige mõnda mängu toas või õues, minge jalutama, kuulake tähelepanelikult, rääkimata, karjumata või nõu andmata ning jagage oma vaimulikku teekonda.

IGAKUISED LÄHENDUSIDEED: Sööge kahekesi koos hommikust pühapäeva hommikul ühes lemmikkohas, tehke koos piknik, ehitage või meisterdage koos midagi, minge poodlema, kontserdile, vaadake koos filmi, laulge koos, minge matkama, mägedesse või järve äärde, kalale või tehke midagi muud toredat ja võtke aega, et koos Jumala, oma Loojaga, suhelda.

Pidage meeles, vanemad, selle aja jooksul ei tohi olla mingit hukkamõistu; kuula rohkem ja räägi vähem. See on eriti oluline varases noorukieas laste ja teismeliste puhul. Kui sa räägid Jumalast, lase neil jagada oma vaimuliku teekonna raskusi, kahtlusi ja küsimusi turvalises keskkonnas. Lähendusaeg on võimalus jagada soojust ja kiindumust ja ehitada usaldavam suhe vanema ja lapse vahel. Lapsed näevad Jumalat läbi oma vanemate. Nad võtavad üle sinu väärtused, kui sa oled järjepidev pere ülistushetkede viljelemisel, oma isikliku pühendusaja võtmisel ja oma armastuse jagamisel.

Jaga Facebookis
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat