Perekonna ühtsuse nädal "Taastame perekonna altari". Hingamispäev

Avaldatud 10.9.2022

JEESUS TULEB VARSTI TAGASI

MÕÕDULINT - kas ma olen valmis?

“Armasta Issandat, oma Jumalat, kõigest oma südamest ja kõigest 
oma hingest ja kõigest oma väest!” 5 Ms 6:5

Jeesuse teine tulemine on Jumala rahva õnnis lootus, evangeeliumi haripunkt. See sündmus saab olema isiklik, silmapaistev ja ülemaailmne.

Kuna keegi ei tea täpset Jeesuse tagasituleku aega, siis on oluline olla alati valmis - isegi täna. 

“Seda päeva või tundi ei tea aga keegi, ei inglidki taevas ega Poeg, ainult Isa üksi. Vaadake ette, valvake, sest teie ei tea, millal see aeg on käes!” Mk 13:32-33

 

Jeesuse tõotus

“Teie süda ärgu ehmugu! Uskuge Jumalasse ja uskuge minusse! Minu Isa majas on palju eluasemeid. Kui see nõnda ei oleks, kas ma siis oleksin teile öelnud, et ma lähen teile aset valmistama? 

Ja kui ma olen läinud ja teile aseme valmistanud, tulen ma jälle tagasi ja võtan teid kaasa enese juurde, et teiegi oleksite seal, kus olen mina.”  Jh 14:1-3

Milline imeline tõotus Jeesuselt jüngritele enne Tema ristilöömist! Tõotus, mis on mõeldud Jeesuse jüngritele läbi aegade, eriti aga elavatele, kes saavad nägema Jeesuse teist tulekut. Sel korral naaseb Ta mitte enam beebina, vaid kuningate Kuningana ja isandate Issandana. 

Kuigi Piibel räägib selgelt, et Jeesus tuleb tagasi, saab Tema teine tulemine olema ootamatu isegi neile, kes Teda ootavad. “Seepärast olge ka teie valmis, sest Inimese Poeg tuleb tunnil, mil te ei arvagi!” Mt 24:44

Uskudes Jumala Sõna peame uskuma, et Jeesus tuleb teist korda. Piibel on täis imelisi taastuleku tõotusi.

“Oodates õndsa lootuse täitumist ning suure Jumala ja meie Päästja Jeesuse Kristuse kirkuse ilmumist.” Ti 2:13

“Meie ootame aga tema tõotuse järgi uusi taevaid ja uut maad, kus elab õigus.” 2. Pt 3:13

“Sest otsekui välk sähvatab idast ja paistab läände, nõnda on Inimese Poja tulemine.” Mt 24:27

“Ennäe, Ta tuleb pilvedega

ja iga silm saab Teda näha,

ka need, kes Tema on läbi torganud,

ning kõik maa suguharud halisevad Tema pärast.

Jah, aamen.” Ilm 1:7

 

“sest Issand ise tuleb sõjahüüu, peaingli hääle ja Jumala pasuna saatel alla taevast ning esmalt tõusevad üles surnud, kes on läinud magama Kristuses, pärast kistakse meid, kes me oleme üle jäänud elama, ühtviisi koos nendega pilvedes üles õhku Issandale vastu, ja nõnda me saame alati olla koos Issandaga.” 1Ts 4:16-17

“Alles siis ilmub seadusevastane, kelle Issand Jeesus hukkab oma suu hingusega ja kelle Ta kõrvaldab oma avalikuks saamisega, kui Ta tuleb.” 2 Ts 2:8

“Ennäe, ma seisan ukse taga ja koputan. Kui keegi kuuleb mu häält ja avab ukse, siis ma tulen tema juurde sisse ning söön õhtust temaga ja tema minuga.” Ilm 3:20

 

Kas sa avad täna Jeesusele oma südame ukse ja lased Ta sisse, et Ta võiks sinu elu üle võtta? “Jah” Jeesusele tähendab “ei”-d saatanale. Vali Jeesus täna ja koge Tema rahu, rõõmu ja päästet. Meie palve on, et Jumal õnnistaks meist igaüht pidama vastu võiduka lõpuni.

Olgu meie palve alljärgnev: 

Kallis Jumal, 

aitäh Sulle selle peatse taastuleku tõotuse eest. Me teame, et Sa pead iga antud tõotust ning me ei jõua oodata selle konkreetse tõotuse täitumist. Aita meil luua lähemat suhet Sinuga, et me täidetuna Sinu armastuse ja väega võiks jagada häid uudiseid teistele, aitamaks neil valmistuda selleks suurepäraseks päevaks.

Jeesuse nime läbi, aamen!


 

Praktilised tegevused:

Õppigu ja korraku iga pereliige meelespeetavat salmi (vajadusel aidake pereliiget talle vihjeid andes). Lõpuks öelge salm üheskoos terve perega.

 

Küsimused, mille üle arutleda: 

Kas sa mõtiskled vahel, kui kaua aega Jeesuse tagasitulekuni veel on? Kui varsti on varsti?

Jaga oma muresid, hirme, elevust ja lootust seoses Jeesuse tagasitulekuga

Loe alljärgnevaid kirjakohti, mis meenutavad meile, et Jeesus tuleb jälle, täpselt nii nagu Ta on tõotanud: Jh 14:3, Ilm 1:7, Lk 17:22

Arutlege üheskoos, kuidas need kirjakohad annavad lootust ja lohutust vaatamata kaosele meie praeguses maailmas.

Perealtari taastamine

Eelija sõnum, mille leiame  Malaki 3:23-24, on sõnum lootusest, mis meenutab, et enne kui Jeesus naaseb, leiab aset perekonna altari (ainsa tõelise Jumala kummardamise) taastamine.

“Vaata, ma läkitan teile prohvet Eelija,

enne kui tuleb Issanda päev, suur ja kardetav.

 Ja tema pöörab vanemate südamed jälle laste poole 

ja laste südamed vanemate poole,

et ma ei peaks tulema ja lööma maad needusega.”  Malaki 3:23-24

Pühendugem kuulutama Eelija sõnumit, valmistades meie kodud, meie lähedased ja meie naabrid Jeesuse teiseks tulekuks ette. Milline rõõmupäev see saab olema!

Kas mina olen seal? Kas minu lähedased on? Kuidas on lood minu naabritega?

Loogem oma perele Jumalateenimise leping. All on ingliskeelne näide sellest: 

Olge hingamispäeva õhtul perega eriliselt ülistushetke osaduses. Võimalusel kutsuge 1-2 teist peret, kaalu võimalust kutsuda pere, kes erineb sinu perest. Pea meeles kaasata leski, üksikvanemaid, noori paare, pagulaspere, noori üksikuid täiskasvanuid, uusi sisserändajaid jne. Jaga oma palvenädala kogemust ja perekonna altari taastamise tähtsust. 

Jaga Facebookis
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat