Sulle sündigu sinu usku mööda

Avaldatud 29.6.2009, allikas Meie Aeg

On inimesi, kes võivad nimetada täpse kuupäeva, millal nad panid kogu lootuse Jeesusele, teised teavad öelda aastarvu ja aastaaega, millal Kristus sai nende jaoks reaalseks Isikuks. On ka neid inimesi, kes ütlevad, et usk Jeesusesse on olnud nende elu osaks sellest saadik, kui nad mäletavad.

Minu elus toimus kahtluste muutumine usuks sekundi murdosa jooksul. See võttis aega vaid hetke, kuigi seda hetke valmistati kaua ette.

Ma olin siis 23-aastane ja olin jõudnud sinnani, et uskusin üldiselt Jumala olemasolusse, kuid polnud kindel Jeesuse suhtes. Ma ei teadnud, kas Jeesus tõesti sündis, suri ja tõusis uuesti üles, ma ei teadnud ka seda, milline mõju oleks sellel minu elule, kui ma sellesse tõesti usuksin.

Ühel päeval jagasin ma oma kahtlusi Jeesuse suhtes mõne inimesega oma koguduses. Üks meestest kutsus mind koos teiste meestega tema kodus toimuvale piibliuurimisele, ma otsustasin minna ja õppida, mida suudan.

Kuigi ma olin kogu oma elu kirikus käinud, oli see esimene kord., kui ma ostsin oma Piibli ja hakkasin seda uurima enda jaoks – nagu täiskasvanu. Mida enam ma lugesin, seda selgemini ma mõistsin, et kui Piibel on tõde, siis olin mina oma elus teinud mõned suured vead. Jumal veenis mind eriliselt minu seksuaaleluga seotud pattudes.

Riskides rääkida rohkem, kui sa teada tahaksid, ütlen vaid seda, et olin olnud seksuaalsuhetes nii naiste kui ka meestega. Ma ei näinud abielueelses seksis midagi paha. Minu jaoks olid need intiimsuhted vaid sagedasti algavate ja lõppevate armastussuhete loomulikuks järjeks.

Kuna ma ei plaaninud ühelegi neist partneritest eluaegselt pühenduda, põhjustasid need suhted kahjuks sageli kas mulle või teisele osapoolele valu ja pettumust. Isegi veel suuremaks probleemiks sai AIDS-i levik sellel ajal ja ma mõistsin, et kui ma jätkan selliste suhetega, võib see põhjustada isegi minu surma.

Surra ma aga ei tahtnud ja teadsin, et ka Jumal ei taha seda. Tema tahtis, et ma elaksin täisväärtuslikku elu. Kui ma mõistsin, mida olin valesti teinud, ei teadnud ma, kuidas tehtud kahju korvata ja kuidas murda võimu, mis oli neil kahjulikel kiindumustel minu elu üle.

Ja siis kui ma olin ühel päeval üksi Piiblit uurimas, lugesin ma lugu kahest pimedast mehest, kes tulid Jeesuse juurde, et Tema neid tervendaks. Ma olin rabatud viisist, kuidas Jeesus neid tervendas. Ta ei puudutanud nende silmi, nagu Ta oli teinud ühe teise pimedaga, Ta ei rääkinud neile ka sellest, et nad peaksid oma silmi pesema mingis kindlas tiigis, nagu oli kästud teha kellelgi teisel. Sel korral küsis Jeesus neilt ühe küsimuse. Matteuse 9:28–30 on kirjutatud: „Kui ta tuppa astus, tulid need kaks pimedat Tema juure ja Jeesus ütles neile: „Kas te usute, et ma võin seda teha?“ Nemad ütlesid Temale: „Jah, Issand!“ Siis Ta puudutas nende silmi ja ütles: „Teile sündigu teie usku mööda!““

Siin ma siis olin, soovides, et mulle andestataks ja et mind vabastataks minu elu pattude meelevalla alt, kuid ma ei teadnud, kuidas ma saaksin seda ise teha. Kuid kui ma mõtlesin Jeesusele, siis see oli Mees, kes võis tervendada haigeid, kõndida vee peal ja äratada üles surnuid. Kui keegi üldse mind vabastada saab, siis on see Jeesus!

Ma tundsin, nagu küsiks Jeesus minult sama küsimuse nagu kord pimedalt mehelt: „Eric, ka sa usud, et ma suudan ka seda teha?“ Ma võtsin oma käe Piibli pealt ja tõstsin üles õhku. Ja just samal viisil nagu pime mees, ütlesin ka mina: „Jah, Issand!“

Ja sarnaselt pimeda mehega puudutas Jeesus ka mind, parandas mind ja ütles: „Sulle sündigu sinu usku mööda!“

Ma kogesin sel hetkel muutust. Nende kahe sõnaga: „Jah, Issand!“ olin ma astunud kahtlusest usku. Jeesus ei võtnud mitte ära kõiki minu seksuaalseid soove ega kiusatusi, kuid sellel päeval andis Ta surmava löögi meelevallale, mis neil kiusatustel minu minu elu üle oli.

Ta oleks nagu mind ära korjanud rajalt, mis viib surma, ja pannud rajale, mis viis täisväärtusliku elu suunas. Sellel uuel teel pole Jumal mulle mitte üksnes andestanud, vaid Ta on andnud mulle ka naise ja kuus last. Ta on andnud minu elule eesmärgi, tähenduse ja mis üle kõige – kindluse, et Ta võtab oma tagasitulekul mind igaveseks enda juurde.

Mida see muudab, kas Jeesus elas ja suri ja tõusis jälle üles ülestõusmise hommikul? Minu jaoks on see muutnud kõik siin maailmas!

Kui sa pole kunagi pannud kogu oma lootust Jeesuse peale – et Ta murraks patu väe sinu elus, et Ta andestaks sulle sinu patud ja et Ta annaks sulle igavese elu lootuse Temaga koos –, siis kutsun ma sind üles tegema seda täna!

Kui sa usud juba Temasse, kuid vajad täna meeldetuletust sellest, et Jumal on ikka veel tegemas oma elu-muutvat, elu-päästvat tööd, pane uuesti oma lootus kõigis oma elu asjades Tema peale.

Ütle Jeesusele täna: „Jah, Jeesus!“ Kui sa seda teed, siis usu, et Ta ütleb sullegi samuti, nagu Ta ütles nendele pimedatele meestele ja nagu Ta ütles minule: „Sulle sündigu sinu usku mööda!“

Eric Elder
„This Day’s Thought“

Tõlkinud Eha Lobjakas

Jaga Facebookis
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat