10päevane palveaeg 2023 „Tagasi altari juurde“ - 1. päev

Avaldatud 11.1.2023

Tagasi altari juurde – taasühendatud südame palumine

1. päev – Kus sa oled?

„Ja Issand Jumal hüüdis Aadamat ning ütles temale: „Kus sa oled?”“ (1. Moosese 3:9)

Kõige olulisem küsimus

Kas on olemas veel otsivamat küsimust, kui see, millega Jumal pöördus vastlangenud Aadama poole? Jumal teadis muidugi täpselt, kus Aadam ja Eeva olid. Ta on lõppude lõpuks kõiketeadev ning seetõttu küsis Jumal tegelikult[KT1] : Aadam, kas sina tead, kus sa oled? Aadam ja Eeva oli astunud üle Jumala korraldusest (1. Moosese 3,4) ja nende mittekuuletumine tekitas mõra selles, mis senini oli olnud täiuslik suhe Jumala ja Tema loomisloo krooni vahel. Koht, kus Jumal oli nendega igal varasemal päeval kohtunud, oli sel päeval tühi. Kõige esimesed loodud näod ei naeratanud tol päeval Loojale vastu. Käed, keda ta oli savist vorminud, ei kallistanud teda sel päeval. Südamed, mille tuksed olid nii sageli olnud sünkroonis tema südamega, olid nüüd kummaliselt kaugel ja peaaegu vaiksed.

Mitte piisavalt

Ellen White kommenteerib: „Saatan väitis, et püha inimpaar võidab Jumala käsust üle astumisega. Kaasajal kuuleme sama juttu.“ (Patriarhid ja prohvetid, lk 54). Aadam ja Eeva tegid saatanat kuulates vea ja ta veenis neid, et see, mida Jumal neile pakub, ei ole küllaldane, et lähedane ja usaldav suhe Jumalaga ei ole piisav. Hetkega tundus Eedeni pehme ja soe kliima „süüdiolevale inimpaarile jahe. Armastus ja rahu olid kadunud. Selle asemel haaras neid süütunne, hirm tuleviku ees ja alastioleku pelg. Neid seni ümbritsenud valguserüü kadus ja nad püüdsid end millegagi katta — nad ei saanud ju alasti Jumala ja pühade inglite ette ilmuda.“ (lk 57). Patt oli muutnud ainsate Jumala näo järgi loodud olevuste vaimulikku olekut. See oli tõepoolest purustanud nendes Jumala kuju.

Palveaeg

Aadama ja Eeva purunenud suhtest Jumalaga kuni tänapäeva katkenud suheteni, mida näeme inimeste nägudel kõikjal maailmas, pole ilmselt midagi olulisemat, kui palvetada tagasipöördumise pärast sinna, kus Jumal meid ootab. Aastatuhandeid võib mööduda, kuid need valed, mis võitsid Aadama ja Eeva ei ole muutunud.  Saatan väidab ikka veel, et Jumal hoiab meist midagi head eemal, et Teda ei saa usaldada ja et Temast ei piisa. See sõnum on eriti meelitav tehnikast haaratud digitaalajastul, kus üha enam seadmeid ja pidev ühendus pakuvad teatud vaimulikku nirvaanat, kõrgemat olekut, milles meie kontrollime oma saatust selle asemel, et kummardada meid loonud Jumala ette. Nüüd on aeg hüljata Saatana valed ja minna tagasi tema juurde, kes on armastanud meid igavese armastusega, tagasi Tema juurde, kes tõmbab meid enda poole oma armastava headusega (Jeremija 31:3).

 Räägime oma Jumalaga.

Palve aeg (30–45 minutit)

Imeline tõotus

„On imeline, et me võime tulemuslikult palvetada, et väärtusetutel ja ekslikel surelikel on vägi tuua oma soovid Jumala ette. Kas on suuremat väge, mida inimene saaks igatseda kui see, et olla ühenduses lõputu Jumalaga. Nõrgal ja patusel inimesel on eesõigus rääkida oma Loojaga. Me võime öelda sõnu, mis jõuavad Universumi valitseja ette. Me võime rääkida Jeesusega oma teed kõndides ja Tema ütleb, et ma olen sinu kõrval.“ (Ellen White, Palve, lk 7)

Igal palvegrupil on erinevad meetodid koos palvetamiseks. Julgustame sind võtma järgmised 30–45 minutit ühispalveks ükskõik, kuidas Püha Vaim juhatab. Allpool on mõned näited Pühakirjaga palvetamiseks. Sa võid palvetada ka läbi nende salmide.

Palveta, toetudes Jumala Sõnale – Jeremija 24:7

„Ja ma annan neile südame mõistmiseks, et mina olen Issand. Siis on nemad mulle rahvaks ja mina olen neile Jumalaks, sest nad pöörduvad minu poole kõigest südamest.“

„Ma olen nende Jumal“

Jumal, tänu Sulle, et Sa tulid meid otsima siis, kui me tegime asju, mis hävitasid meie suhte Sinuga. Aitäh, et Sa armastad meid armastusega, mis kestab igavesti ja tõmbad meid igal hetkel, alati ja võimsalt enda poole. Aitäh, Sulle, Jumal, armastuse eest, mis otsib ikka patuseid! Aamen.

„Kogu südamest“

Kallis Jeesus, me täname Sind tõotuse eest taassüttivast südamest, südamest, mis otsib Jumalat ja ootab Teda puuduse ja külluse aastaaegadel. Palume Sul täita oma lubadus uuest südamest uue kiindumusega Sinu vastu. Aamen.

„Nad on minu rahvas“

Jumal, me ei suuda mõista seda, et sa tahad meid siiski enda omaks pärast seda, kui jätsime Su maha.  Aitäh, et Sa katad meid Jeesus Kristuse täiusliku eluga ja annad meile uue nime (Ilmutuse 2:17). Aamen.

Veel soovitusi palveks

Tänu ja ülistus: Täna konkreetsete õnnistuste eest ja ülista Jumalat Tema headuse eest.

Ülestunnistus: Võta mõned minutid aega, et tunnistada Jumalale oma üleastumised ja tänada Jumalat
Tema andestuse eest.

Juhatus: Palu Jumalalt tarkust hetkeolukorra väljakutseteks ja otsuste tegemiseks.

Meie kogudus: Palu Jumalat oma kodukoha ja ülemaailmse kiriku vajaduste pärast (vaata eraldi faili vajaduste kohta)

Kohaliku koguduse palvesoovid: Palveta kohaliku koguduseliikmete, pere ja naabrite vajaduste pärast.

Kuula ja vasta: Võta aega, et kuulata Jumala häält ja vastata ülistuse või lauluga.

Laulusoovitused

Üldlauluraamatust:  Ma kummardan Sind, armuvägi (77), Just nii kui olen, tulen ma Su juurde (192), Oh, kui hea on sõber Jeesus, kõige parem sõpradest! (499), Jumal, mu süda igatseb Sind (262)

Muud ülistuslaulud:  Sind armastan, Isa taevane (Ülistades teda, 97)

 

Jaga Facebookis
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat