10päevane palveaeg 2023 „Tagasi altari juurde“ - 3. päev

Avaldatud 13.1.2023

Tagasi altari juurde — elu rütm

3. PÄEV — HOMMIK JA ÕHtu

„Seista igal hommikul Issandat tänamas ja kiitmas, nõndasamuti ka õhtul.“ (1.Aja 23:30).

Elu koos Jumalaga

1. Ajaraamatu 23. peatükist loeme, et Jumal käskis leviitidel – neil, kes hoolitsesid iidse juudi templi ja selle talituste eest – seista Tema ees igal hommikul ja õhtul, tõstes oma hääle Teda tänama ja ülistama. See Jumalale aja pühendamise korraldus sai alguse ühest teisest nõudest, mille Jumal andis Moosesele, kui Ta palus iisraellastel „ja nad tehku mulle pühamu, siis ma asun elama nende keskele.” (2. Moosese 25:8) Lisaks käskis Jumal: „üks tall ohverda hommikul ja teine tall ohverda õhtul” (2. Moosese 29:39).

Elu vahepeal

Israeliidi elu raamis igapäevaselt kaks fundamentaalse tähtsusega vaimulikku kogemust.  Jumala rahvas pidi alustama ja lõpetama igat päeva koos Temaga. Nad ei tohtinud kunagi võtta Tema päästvat armu iseenesestmõistetavana. Nad vajasid Jumala väge, et olla kaitstud väliste ohtude eest, kui nad läbisid teel tõotatud maale vaenuliku kõrbe. Nad pidid olema kaitstud ka seestpoolt tulevate kiusatuste eest, nagu soov rakendada Egiptuse väärtusi ja vaimsust ning vangistuses õpitud Egiptuse hoiakuid. Hommikused ja õhtused ohverdamised, olid Jumala viis harjutada iisraellastest üksikisikutele ja perekondadele sisse pühendusmuster, et hoida neid õiges suhtes Temaga.

Ellen White kirjeldab seda püha, pidulikku, igapäevast kogemust järgmiselt: „Kui preester hommikul ja õhtul viirukisuitsutamise ajal pühasse paika sisenes, oldi eesõues valmis teostama igapäevast ohverdamist seal oleval altaril. Jumalateenistusele kogunenud inimesed jälgisid toimuvat suure huviga. Enne kui nad preestri teenistuse vahendusel Jumala ette astusid, tuli neil tõsiselt süda läbi katsuda ja patud tunnistada. Pilk pühamule suunatud, ühinesid nad vaikse palvega. Nii tõusis nende palve suitsutusrohu pilves üles ning haaras usus kinni tõotatud Päästja teenetest, mida lepitusohver kujutas.

Hommikuse ja õhtuse ohvri aegu peeti pühaks ning hiljem peeti neid jumalateenistuse korralisteks aegadeks kogu Iisraelis. Kui juudid olid aegade käigus sunnitud hajuma pagulastena kaugematesse maadesse, pöördusid nad neil teadaolevail päevatundidel ikka näoga Jeruusalemma poole ja kummardasid Iisraeli Jumalat. See tava pakub kristlastele eeskuju hommiku- ja õhtupalvuseks. Ehkki Jumal ei kiida heaks tühja tseremooniat, milles pole tõelise Jumala kummardamise meelsust, on Tal heameel näha inimesi, kes Teda armastavad, kummardumas hommikul ja õhtul selleks, et paluda andestust tehtud pattude eest ja paluda vajalikke õnnistusi." (Patriarhid ja prohvetid, lk 353, 354)

Kui sinu pühendumishetked on kaotanud oma rütmi, siis palu Jumalat, et ta uuendaks juba täna sinu pühendumist Talle nii hommikuti kui õhtuti.

Räägime oma Jumalaga.

Palve aeg (30–45 minutit)

Palveta, toetudes Jumala Sõnale —1. Aja  23:30

„Seista igal hommikul Issandat tänamas ja kiitmas, nõndasamuti ka õhtul.“

„Igal hommikul”

Jeesus, me tahame alustada oma päevi Sinuga. Palun ärata meid, et saaksime nautida osadust Sinu juuresolekul. Aita meil muuta see igapäevaseks harjumuseks ja mitte kiirustada või lükata seda edasi. Aita meil hoida Sind esikohal meie mõtetes iga päev. Aamen.

„Tänan ja kiidan Issandat”

Isa, me oleme kiired tooma Sinu ette oma mitmesuguseid palveid, kaebusi ja soove, unustades mõnikord, et Sa oled Isik, mitte automaat. Tuleta meile meelde kõiki Sinu iseloomu aspekte, kõiki väikeseid ja suuri asju, mida Sa oled teinud ja teed meie heaks, et võiksime tänada ja kiita Sind nende eest. Tuleta meile praegu meelde põhjusi, miks Sind kiita. Aamen.

„Samamoodi ka õhtul”

Jumal, me ei soovi mitte ainult alustada oma päeva koos Sinuga, vaid ka lõpetada seda koos Sinuga. Kui mõtiskleme nende tundide üle, mis Sa meile andsid, siis meenuta meile neid paljusid kordasid, mil kogesime Sinu truudust päeva jooksul. Lase meil uinuda kiitusega huultel, sest Sa oled meie igavene Päästja. Aamen.

Veel soovitusi palveks

Tänu ja ülistus: Täna konkreetsete õnnistuste eest ja ülista Jumalat Tema headuse eest.

Ülestunnistus: Võta mõned minutid aega, et tunnistada Jumalale oma üleastumised ja tänada Jumalat Tema andestuse eest.

Juhatus: Palu Jumalalt tarkust hetkeolukorra väljakutseteks ja otsuste tegemiseks.

Meie kogudus: Palu Jumalat oma kodukoha ja ülemaailmse kiriku vajaduste pärast (vaata eraldi faili vajaduste kohta)

Kohaliku koguduse palvesoovid: Palveta kohaliku koguduseliikmete, pere ja naabrite vajaduste pärast.

Kuula ja vasta: Võta aega, et kuulata Jumala häält ja vastata ülistuse või lauluga.

Laulusoovitused

Üldlauluraamatust:  Palveta puhkeval koidul (45); Ligemal Jumal Sul (363); Tahan alata Sinuga (196).

Muud ülistuslaulud: Mu Jeesus, mu Päästja; Ava mu südame silmad; Jeesus iga päev me juures; Igal hommikul, igal õhtul (CD Minu rõõm, laul nr 25).

Jaga Facebookis
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat