10päevane palveaeg 2023 „Tagasi altari juurde“ - 8. päev

Avaldatud 18.1.2023

Tagasi altari juurde – pühendunud elu ja lõpuaja sõnum

8. Päev – Jumalateenistus ja kolme ingli sõnum

Ja ta hüüdis suure häälega: „Kartke Jumalat ning ülistage teda, sest tema kohtumõistmise tund on tulnud, ning kummardage teda, kes on teinud taeva ja maa ja mere ja vete allikad!” Ilmutuse 14:7

Esimese ja teise ingli sõnumid

Seitsmenda päeva adventistidena oleme kutsutud kuulutama lõpuaja sõnumit, mis on nii tähtis, et miski muu ei tohiks meie tähelepanu kõrvale juhtida (Ellen G. White, Tunnistused kogudusele, köide 8, lk 302). Me kuulutame esimese ingli sõnumit, „kes lendas keset taevast, kellel oli igavene evangeelium, et kuulutada neile, kes elavad maa peal" (Ilmutuse 14:6), kutsudes kõiki üles kartma Jumalat, andma Temale au ja „kummardama Teda, kes on teinud taeva ja maa, mere ja veeallikad" (salm 7). Need salmid tuletavad meile meelde, et inimkonna päritolu on jumalik, mitte evolutsiooniline. Me omame „igavest evangeeliumi" – ajalist ja ajatut, olulist ja igavest, vajalikku ja lõpmatut!

Me jagame ka teise ingli sõnumit, mis on kirjas Ilmutusraamatus 14:8: „Baabülon on langenud!“ See püha sõnum kutsub kõiki tõelisi Jumala järgijaid üles lükkama tagasi kõik inimliku päritoluga jumalateenistuse ja usu vormid, mis ei põhine Jumala Sõnal. See kutsub meid eemale juhuslikult kokku pandud uskumustest, mis ei põhine Pühakirjal ega toetu Prohveti Vaimule. Tulge välja Baabülonist, et te ei saaks osa tema pattudest ega tema nuhtlustest, käskis hiljem Ilmutusraamatu 18:4 ingel. See püha sõnum on üleskutse eralduda meie tõelises Jumala kummardamises!

Kolmanda ingli sõnum

Sõbrad, kui kaks esimest sõnumit olid võimsad, siis kolmanda ingli sõnumi kohta ütleb Ellen White midagi üsna ehmatavat. Ellen White kirjutab oma kirjas 209: „Esimese ja teise ingli sõnumi kuulutamise jõud koondub kolmandasse" (1899). Kuidas nii? Sest kolmanda ingli sõnum haarab endasse esimese sõnumi igavikulise evangeeliumi ja selle üleskutse jumalateenistusele! See hõlmab teise ingli üleskutset eralduda valekummardusest. Kuid selle kolmanda sõnumi kuulutus erineb kahest esimesest sõnumist selle poolest, et see edastab hirmuäratava hoiatuse: „Kui keegi kummardab metsalist ja tema kuju ja võtab tema märgi oma otsaesise või käe peale, siis ta ise joob Jumala raevu viina, mis valatakse täiega tema viha karikasse" (Ilmutuse 14:9). See sõnum paljastab maapeal märgistatud metsalise kummardajad ja taeva pitseeritud Jumalakummardajad!

„Siin on pühade kannatlikkus, siin on need, kes hoiavad Jumala käske ja Jeesuse usku" (Ilmutuse 14:12). Selle sõnumi kohta märgib Ellen White veel: „See on praegune tõde. See sõnum peab minema edasi suure selguse ja jõuga. Seda ei tohi hägustada inimlike teooriate ja sofistikaga" (Kiri 20, 1900). Palvetades täna, palugem Jumalat, et ta võimestaks meie jumalateenistust, et me võiksime võimsalt kuulutada Tema lõpuaja sõnumit hukkuvale maailmale.

Räägime oma Jumalaga.

Palveaeg (30-45 minutit)

Palveta, toetudes Jumala Sõnale – Ilmutuse 14:7

„Ja ta hüüdis suure häälega: "Kartke Jumalat ning ülistage teda, sest tema kohtumõistmise tund on tulnud, ning kummardage teda, kes on teinud taeva ja maa ja mere ja vete allikad!"

„Karda Jumalat ja anna Temale au“

Meie vägev Looja Jumal, Universumi Kuningas, me tahame alanduda Sinu ees. Sa oled meie Jumal, ainus Jumal, ja Sa oled väärt meie ülistust, meie pühendumist ja elu, mis on pühendatud Sinu tahtele. Sa oled imeline, ilus, võimas ja hämmastav. Me palume, et Sa täidaksid oma tõotuse ja täidaksid meid oma Püha Vaimuga, et meie elu peegeldaks Sinu täiuslikku armastuse iseloomu. Me palume, ülista ja ilmuta ennast meie kaudu. Aamen.

„Sest tema kohtumõistmise tund on tulnud"

Jeesuse, Taanieli ja Ilmutusraamatu prohvetlik sõna on selge: me elame maa ajaloo kohtumõistmise tunnis. Tänan Sind, et me võime usaldada Sinu õigluse piisavust, mis on meile antud usu kaudu ja mis annab meile päästmise kindlustunde, kui me seisame silmitsi kohtumõistmisega. Aita meil Sinu armu läbi elada kasulikku, missioonile suunatud elu, austades Sind kõiges, mida me teeme. Aamen.

„Ja kummardage Teda, kes on teinud taeva ja maa"

Oo Jeesus, kui me vaatame seda maailma ja universumit, siis oleme aukartuses Sinu kätetöö ilu ees. Hoolimata patu mõjust sellele kõigele, näeme siiski, et Sa oled Meisterkunstnik, kes pani nii palju ilu ja tahtlikkust oma kätetööle. Meid ei oleks ilma Sinuta olemas. Täname Sind, et Sa jagad oma elu ja lõid meid mitte ainult selleks, et eksisteerida iseenda jaoks, vaid selleks, et elada igaveses osaduses koos Sinuga, meie Loojaga. Aamen.

Veel soovitusi palveks

Tänu ja ülistus: Täna konkreetsete õnnistuste eest ja ülista Jumalat Tema headuse eest.

Ülestunnistus: Võta mõned minutid aega, et tunnistada Jumalale oma üleastumised ja tänada Jumalat Tema andestuse eest.

Juhatus: Palu Jumalalt tarkust hetkeolukorra väljakutseteks ja otsuste tegemiseks.

Meie kogudus: Palu Jumalat oma kodukoha ja ülemaailmse kiriku vajaduste pärast (vaata eraldi faili vajaduste kohta)

Kohaliku koguduse palvesoovid: Palveta kohaliku koguduseliikmete, pere ja naabrite vajaduste pärast.

Kuula ja vasta: Võta aega, et kuulata Jumala häält ja vastata ülistuse või lauluga.

Laulusoovitused:

Üldlauluraamatust: Jeesuse juurde rutta, oh, hing (181); Ära uksi lukku pane (190)

Muud ülistuslaulud: Selles kodus, kus on Jumal; Siin elab Jeesus.

Jaga Facebookis
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat