Inter-Euroopa divisjon pidas aastakoosolekut, keskne teema oli digievangelism

Avaldatud 22.11.2023, allikas Adventist Review

Seitsmenda päeva adventistide koguduse Inter-Euroopa divisjoni (EUD) aastakoosolek toimus 2.–6. novembril Plovdivis Bulgaarias. Keskne teema, mis läbis kõiki aruandeid, arutelusid ja otsuseid.

Nõukogu liikmed ja külalised, kes esindasid EUD liite või suuremaid piirkondi, tööharusid, institutsioone ja teenistusi, tervitasid peakonverentsi peasekretäri Erton Köhlerit, asepresidenti Thomas Lemonit ja laekuri abi Brent Burdickit. Köhler pidas jutluse, milles rõhutas hädavajalikku tasakaalu koguduse missiooni, identiteedi ja struktuuri vahel, mis eeldab tõhusaks kasvuks pingutust kõigis kolmes valdkonnas samaaegselt.

Lisaks aruannete esitamisele hõlmavad adventkoguduse haldustasandite aastakoosolekud ka planeerimist ja hääletamist ning võimalust ülistada Issandat Tema õnnistuste eest. 2023. aasta oli EUD-s liikmeskonna ja rahaliste vahendite kasvu aasta – seda näitasid sekretariaadi ja laekuri aruanded. Kogudusejuhid julgustasid tegema Euroopa evangeliseerimises suuremaid jõupingutusi. See on piirkond, kus on suuri väljakutseid, nii väliseid, nagu sekulariseerumine, kui ka sisemisi, nagu keeleline ja kultuuriline mitmekesisus.

Nõukogu liikmetel oli võimalus osaleda ka Bulgaaria liidu noortekogunemisel, mis toimus hingamispäeval. Köhler pühendas oma jutluse adventkoguduse misjoni kiireloomulisusele, eriti paikades, kus kogudust veel ei ole. EUD noortejuht Jonatan Tejel kõneles reede õhtul ja laupäeva pärastlõunal. 

Üks kohtumise käigus arutatud valdkondadest oli evangeliseerimine meediateenistuste kaudu. Pärast intensiivset arutelu võeti ühehäälselt vastu strateegia, mille järgi tuleb divisjoni igal tasandil suurendada ja integreerida digitaalse evangelisatsiooni vahendeid. Hääletatud dokumendi pealkiri on „Kommunikatsioon, isiklikud teenistused, meediateenistused: Integreeritud lähenemisviis jüngrite tegemisele" ja see väljendab tahet organiseeruda ja investeerida info- ja kommunikatsioonitehnoloogiate tõhusamasse kasutamisse misjonitöös.

Dokumendi punkti 2.a. kohaselt on üks prioriteetsetest eesmärkidest „koguduseliikmete teadlikkuse ja motivatsiooni tõstmine digitaalse jüngrluse kui vajaliku teenimisvormi suhtes".

Kohtumine lõppes EUD presidendi Mario Brito mõtisklusega, milles ta kutsus üles elama osaduses Jumalaga, mis omakorda viib mõtestatud eksistentsile ja valmisolekule jagada evangeeliumi.

„Jumal tahab, et me naudiksime igavest elu siin ja praegu," ütles Brito. „See ei tähenda, et me ootame, et elame siin, oma praeguses seisundis igavesti. Me ootame ja kuulutame Issanda peatset tulekut. Aga see tähendab, et me saame ja peame elama ja jagama Tema kuningriigi armastavaid põhimõtteid nüüd ja siin, iga päev ja igaühele."

Jaga Facebookis
Loe seotud teemal
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat