Hommikvalve: Erinevad palvetamisviisid (07.07.2024)

Avaldatud 7.7.2024, autor George Knight

Aga tölner seisis eemal ega tahtnud silmigi tõsta taeva poole, vaid lõi endale vastu rindu ja ütles: „Oh Jumal, ole mulle patusele armuline!“ Ma ütlen teile, tema läks alla oma kotta õigeks mõistetult, mitte too teine. Sest igaüht, kes ennast ise ülendab, alandatakse, kes aga ennast ise alandab, seda ülendatakse.“ Lk 18:13, 14
 

Võib-olla parim illustratsioon, mille Jeesus tõi õige ja vale suhtumise kohta palvetamise ajal, on tähendamissõna variserist ja tölnerist, mis on kirjas Luuka 18:9–14.

Variser oli väga pealiskaudne – ta kuulus just nende hulka, kelle kohta käisid Jeesuse sõnad Matteuse evangeeliumi 6. ja 23. peatükis. Jeesus annab meile sellest usumehest paari sõnaga ülevaatliku pildi. Meile räägitakse, et ta usaldas vaid enda võimeid ja enda vaimulikke saavutusi ning halvustas kõiki, kes polnud veel jõudnud sellesse vaimulikkuse „ülendatud“ seisukorda. Oma palves rõhutas ta fakti, et ta polnud patune nagu teised, sealhulgas ka maksukoguja, kes juhtumisi sealsamas palvetas. Variser jätkas palvet oma teenete ettelugemisega. Ta maksis truult kümnist ja paastus kaks korda nädalas. Kokkuvõttes oli ta endaga üsna rahul.

Eelnevale kontrastiks kujutab Jeesus maksukogujat, kes on palves alandlik ning anub Jumalat, et Ta oleks tema kui patuse vastu armuline.

Jeesus ütleb palvetajate kohta väga huvitavad sõnad. Ta ütleb, et variser ei palvetanud Jumala poole, vaid „iseeneses“. Ta andis iseendale tunnistuse ja nimetas seda palveks. Mulle meenuvad rabi Simeon ben Yochai [2. saj pKr] sõnad: „Kui maailmas on ainult kaks õiget inimest, siis oleme need mina ja mu poeg. Kui aga ainult üks, siis olen see mina.“

Kuid tölner palvetas Jumala poole. Ja mitte ainult palvetas, vaid Jumal ka kuulis teda. Tölner läks templist ära õigeksmõistetuna ja andekssaanuna, samas kui variser jäi oma patuse uhkuse juurde, ise seda teadmata.

Kuidas palvetan mina? on küsimus, mis tekib pärast selle loo lugemist. Kuidas ma peaksin palvetama? Kuidas võiksin täna oma palveelu parandada?

Hommikvalve George Knighti raamatust „Jalutuskäik Jeesusega 
õndsakskiitmise mäel“ 2. osa (7. juuli)

Raamatut saad osta e-poest pood.advent.ee
Jaga Facebookis
Veel samalt autorilt
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat