Adventistid vastavad meediarünnakutele religioossete vähemuste vastu

Avaldatud 10.1.2002, allikas Adventist News Network

Eelmisel kuul, peale meedia rünnakut usuliste vähemuste vastu, kelle hulgas on ka Adventkirik, toimus Azerbaidzanis religioosne sümpoosium, millest võttis osa ka Rahvusvahelise Usuvabaduse Assotsiatsiooni (RUA) peasekretär John Graz.

Oma kõnes delegatsioonile nimetas ta usuvabadust tähtsaima vastusena usulise fanatismi probleemile.

“Vaatamata meie erinevustele,” ütles Graz “peame me ehitama üles maailma, mis oleks parem kõigile. Maailma, milles igaüks võiks valida oma usu vastavalt sellele, mis tema südametunnistus ütleb. Maailma, kus meie lapsi ja lapselapsi ei kiusata taga nende religiooni, värvi või soo tõttu.”

Oma nelja päevase külastuse jooksul kohtus Graz diplomaatide, valitsuse ametnike ning inimõiguste eest võitlevate organisatsioonide juhtidega.

RUA peasekretär endiste Nõukogude Liidu riikide territooriumil, Viktor Krushenitski jagas telekanalil ANS informatsiooni Adventkiriku tegevuse kohta Venemaal ning Azerbaidzanis, kus Adventkirik on juba pikka aega tegutsenud. Telekanal ANS mängis ka peamist rolli usuliste vähemuste vastu suunatud meedia kampaanias.

Graz selgitas, et Azerbaidzan on sekulariseerunud ühiskond islami pärnadiga ning et selle rahvas on demonstreerinud sallivust läbi terve ajaloo. “Probleemid, mis põhjustasid ka meie külastuse peaksid leidma lahenduse konstruktiivses dialoogis usuliste vähemuste, valitsuse ja meedia vahel,” ütles Graz.

Azerbaidzan on viimastel aegadel tõmmanud endale usuvabaduse organisatsioonide tähelepanu, kuna riigis on aset leidnud religioossete gruppide ja kirikute uus registreerimine. Azerbaidzan on iseseisev vabariik, mis kord oli Nõukogude Liidu osa. Olles peamiselt muhameedlik on Azerbaidzan juba aastaid olnud konfliktis kristliku Armeeniaga.

Baku, Azerbaijan
Jaga Facebookis
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat