Jumalik matemaatika

Avaldatud 14.1.2015, autor Tiina Iskala, allikas Meie Aeg

„Aga tänu olgu Jumalale, kes meile võidu annab meie Issanda Jeesuse Kristuse läbi!”

1Kr 15:57

Matemaatika on aine, mille mõistmine mulle juba kooliajast alates on teatavaid raskus valmistanud. Ja seda ainuüksi seepärast, et ma ei suuda oma peas numbreid „näha” ega neid meelde jätta. Aastaid hiljem avastasin kergendustundega, et ma pole ainus, kes selle puuduse käes kannatab. Õnneks või õnnetuseks olen pidanud hoolega ameteid valima, et suuremast rehkendamisest pääseda. Seega võin tänada vaid Jumalat abikaasa eest, kes seda ala hästi valdab.

Enne kui jumaliku matemaatika teemal jätkata, peaks kõigepealt lahti seletama matemaatika mõiste, mis on Vikipedia andmetel selline: matemaatika (kreekakeelne sõna mathēma ‘õpitu, teadus’) on teadusharu, mis uurib mitmesuguseid hulki – arvuhulki, punktihulki ehk kujundeid, funktsioonihulki jms. Huvitav siinkohal on, et võrreldes teiste teadustega ei saa matemaatikas pidada ühtki väidet (peale aksioomide ja definitsioonide) tõeseks, kui seda pole loogiliselt järeldatud varem teada olnud väiteist. Loogiline järeldamine on uute matemaatiliste tõdede saamise vahend.

Jumalikust matemaatikast rääkides peame inimliku loogika täiesti välja jätma. Jumalik matemaatika, mis hõlmab endas nii matemaatikat, loodusseadusi kui ka finantsala, on seetõttu iseäralik, et see on täis paradokse ehk näilisi vastukäivusi, mis inimliku mõtteviisiga kuidagi kokku ei sobi. Elame ju maailmas, kus meie elu püüavad jätkuvalt juhtida sellised põhimõtted nagu aeg on raha ja mida rohkem, seda uhkem. 

Jumalik matemaatik õpetab meile midagi muud:

  • esimesed jäävad viimasteks ja viimased saavad esimesteks

„Aga paljud esimesed jäävad viimasteks ja viimased saavad esimesteks.” Mt 19:30

  • nõrk on tugev

Paulus kirjeldab usukangelasi, kes „kustutasid tule väe, pääsesid pakku mõõgatera eest, said  nõtrusest tugevaks ja vägevaks sõjas, tõrjusid tagasi võõraste vaenuleere...” Hb 11:34

  • kes annab, see saab

Kes annab kehvale, sellele ei tule puudust...” Õp 28:27, „Viska oma leib vee peale, sest pikapeale sa leiad selle jälle!” Kg 11:1

  • kes sureb, see elab

Jeesus ütles Martale: „Mina olen ülestõusmine ja elu. Kes minusse usub, see elab, isegi kui ta sureb” Jh 11:25

  • kes ennast ülendab, seda alandatakse ja kes ennast alandab, seda ülendatakse

„Sest igaüht, kes ennast ise ülendab, alandatakse, ja kes ennast ise alandab, seda ülendatakse” Lk 14:11.

Üks piiblilugu jutustab väga ilmekalt sellest, kuidas vähem on rohkem (Km 7:1-25, 8:1-3). Käimas oli sõda israellaste ja midjanlaste vahel. Kumbki oli oma leeri üles seadnud ja ootas lahingu algust. Ja siis Giideoni üllatuseks andis Jumal talle teada, et Giideonil on liiga palju mehi tapluseks valmis seatud! Ei jäänud muud üle, kui hakata rahvaarvu erinevate testide abil vähendama. Kõigepealt lahkusid leerist südamelt arad – kokku 22 000 meest. Seejärel viidi ülejäänud mehed vett jooma ja need, kes jõi vett peost suhu eraldati lõplikult lahingu jaoks – kokku 300 meest. 300 meest mindjanlaste vastu, keda oli „nõnda palju nagu rohutirtse ja kaameleid nagu liiva mere ääres” (salm 12)! Kirjeldatud taplus lõppes israellaste võiduga. Miks Jumal kasutas võidu saavutamiseks nii vähe mehi? Salmis 2 leiame vastuse: „Et Israel ei hakkaks kiitlema minu ees üteldes: Mu oma käsi päästis mind!”

Kogu jumaliku matemaatika põhimõte ongi selles, et me inimestena tajuksime, et ainult Jumal on see, kes võib meile tõelise võidu tagada nii siin elus kui igavikus! Võidu saavutamiseks on aga seatud teatud reeglid – me peame allutama oma tahte, teadmised ja oskused taevase Ülemjuhataja targa juhtimise alla. Alles siis ühendatakse meie inimlik nõrkus Jeesuse jumaliku tugevusega.

Muidugi on meil alati vabadus toimida ka vastupidi ja tegutseda selle maailma normide järgi, kuid  need normid ei vii soovitud võidule, millest Paulus räägib 1Kr 9:24: „Eks te tea, et kes võidu jooksevad, need jooksevad küll kõik, kuigi auhinna saab ainult üks? Jookske nõnda, et teie selle saate!” Pauluse kirjeldatud jooksmine eeldab aeglustamist, hädasolija aitamiseks rajalt kõrvale minemist, ja isegi mitme üleliigse trahviringi tegemist, kui vaja … Isegi loobumist – üleliigsest koormast loobumist. Kuid mitte loovutamist! Loobumise kohta on Tommy Hellsten kirjutanud väga hea raamatu „Saad kõik, millest loobud”, kus autor testib omal nahal elu paradokse ja nende paikapidavust.

Olgu meie võidujooks siin elus kui pikk või raske tahes, ainult Jeesuse „käest kinni hoides” võime selle võita. See on jumalik matemaatika!

Kord kohtasin kirikus kahte inimest, kes elasid tõeks Pauluse sõnu 2Kr 13:4:”Sest kuigi ta (Jeesus) löödi risti nõtruses, ometi elab ta Jumala väest. Nii oleme meiegi nõdrad temas, kuid elame koos temaga Jumala väest teie jaoks.” Neist üks oli naine ja teine mees. Mõlemad olid pealtnäha tagasihoidliku olemusega, kuid vesteldes nendega selgus mulle midagi hämmastavat – nad praktiseerisid jumalikku matemaatikat! Naisega vesteldes selgus, et ta oli jäänud mingil ajahetkel masenduse tõttu töövõimetuks ja tundnud end väga jõuetuna. Isegi lühiajalised projektid olid tundunud kurnavatena. Kuid ühel päeval sai ta tuttavalt Ukraina usuvennalt palve hakata toetama Ukrainas toimuvat missionitööd. Naise esimeseks reaktsiooniks oli paluda Jumalalt vabastust sellest tööst.”Mitte mina, Jumal!” palus ta. Täna jagab see naine meiega missionitöö kogemusi ja on oma osaga väga rahul! Ta tunnistas, et ei tea isegi, millal ta jõu sai missionitööd tegema hakata, kuid oli veendunud, et kui Jumal inimesele töö annab, siis annab Ta ka jõu selle täitmiseks.

Meest tutvustas mulle minu abikaasa. Pikka kasvu kõhnavõitu mees soovis minuga vestelda hiiglastest, kellede skelettide fotosid olin kord You Tubes näinud. Huvi põhjus antud teema vastu oli üllatav – hiiglased huvitasid teda peamiselt selleks, et leida erinevaid kõneaineid inimestega tänaval kontakti saamiseks. Mis mind aga eriti üllatas, oli asjaolu, et tegemist oli äärmiselt häbeliku mehega, kes oli otsustanud harjutada inimestega tänaval suhtlemist, et neile siis jutu käigus Jeesusest rääkida!

Mõlemad tegutsesid seal, kuhu neid oli kutsutud, sellega, mis neil oli oma puudustele ja inimlikele nõrkustele vaatamata. Üks oli sügavas depressioonis ja teine pelgas inimesi ja ometigi läksid nad liikvele! Nagu Giideon, uskudes, et Jumal ise teeb nad nende nõrkuses tugevaks. Neil endil polnud mingit põhjust oma võimekuse üle kiidelda.

Jumalik matemaatika on see, kui Jumal võtab pisimast pisima ja teeb ta suureks, nõrgimast nõrgima ja teeb tugevaks, argadest kõige arema ja teeb ta julgeks! See on suurim kinnitus Jumala olemasolust! Sellist toimimisviisi ei või seletada inimliku loogikaga. Paradokside puhul võime vaid uskuda, et Jumalale on kõik võimalik. Otsustagem siis meiegi elada juba täna võidukat elu jumaliku matemaatika põhimõtete järgi, mitte selle maailma loogika järgi! 

Jaga Facebookis
Loe seotud teemal
Veel samalt autorilt
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat