On tulnud aeg Jõhvi mõjukeskuse positsioneerimiseks kogukonnas

Avaldatud 21.9.2015, autor Viktor Nõmmik

Teisipäeval, 15 septembril kogunes Jõhvi adventkoguduse nõukogu, et järjekordselt arutada, kuidas on siiani hoones arenenud mitmekesised võimalused ja töö. Jõudsime järeldusele, et areng oli ja on positiivne. Kogudus on saanud hakkama seatud väljakutsete ja eesmärkidega. Jõhvi uue adventkiriku hoone ehituse algusest peale oli visioon mitmefunktsionaalsest hoonest.

On õnnestunud erinevat liiki teenimine, kus leiavad mitmekülgset kasutamist inimeste erinevad talendid ja anded: sotsiaalsfääris riide- ja toiduabi jagamine, toidu valmistamine, muusikaline teenistus, kinnipeetavate tugiteenus, üldkasuliku töö tegijate kaasamine kiriku tegevusse nii vaimulikus kui majanduslikus vallas, erinevad tööhõiveameti kaudu korraldatud koolitused (arvut-i ja eesti keele kursused, toimetulekukursused), hoone majandamine ja jätkuvad investeeringud selle paremaks funktsioneerimiseks. Pärast hoone ametlikku avamist ja õnnistamist on kogudus suutnud omaalgatuslikult investeerida 40 000 eurot.

Jõhvi koguduse juhtkonna eesmärk on algusest peale olnud keskendumine kogukonna vajadustele, et olla suunatud mitte ainult sisse-, vaid rohkem väljapoole. See väljakutse ei ole olnud kerge, ei olnud võimalik kaasata kõiki kogudusega seotud inimesi. Neil polnud eeskujusid, kelle poole vaadata, sest see oli esmakordne kogemus, seetõttu ka pisut hirmutav. Inimesed põgenevad mõnikord hirmu ja ahistatuse pärast, mida säärase koorma kandmine nõuab. Osa inimesi ei olnud valmis raskusteks, mida iga uus algus endaga kaasa toob. Osa ei talu muutusi, raske on mugavustsoonist välja tulla. Samuti on erinevatel inimestel erinevad visioonid, kuidas asjad peaksid toimima.

Vaatamata sellele on koguduses alati inimesi, kes on julged, valmis väljakutseteks ja riskide võtmiseks, nad on töökad ja loova mõtlemisega isiksused. On inimesi, kes otsivad pidevalt, kuhu oma pulbitsevat energiat rakendada. Koguduse õige olemus ei seisne ainult selles, et tullakse korraks koosolekule, vaid tuleb suuta teemasid läbi töötades ise lahendusi pakkuda. Mõjukeskuse igapäevane toimimine on võimalik just tänu sellistele inimestele, kelle elus on esikohal misjoni- ja kuuluvustunne, kes ei karda teha ka kõige mustemat tööd. Sest tugevad isiksused loovad olukordi, nõrgad alistuvad neile.

Tänases ühiskonnas vajab iga kogudus enda positsioneerimiseks selgemat mõtestamist. Usume, et Eesti ühiskonnas toimub nihe inimlike ja vaimsemate väärtuste poole. Ulrich Beck on võrrelnud tänapäeva inimest surfajaga, kellel on vaja sisemist tasakaalutunnet, et ennast kogu aeg õigesti positsioneerida ja liikuda lainelt lainele viisil, mis aitab tal laual püsida. See eeldab oskust asetada iseennast olemise keskpunkti, nii et ollakse ise ka tasakaalu tekitajaks. Jõhvi koguduse juhtkond leidis, et on tulnud aeg koguduse hallatava mitmefunktsionaalse hoone ühiskonnas positsioneerimiseks mitte ainult kirikuna, vaid toimiva mõjukeskusena, mida see praktiliselt juba kolm viimast aastat on olnud. Hoone välisilme jaoks tähendab see seda, et fassaadile lisandub veel üks nimetahvel ja sellega seonduv reklaam.

Rõõmustav on, et meie visioon ei ole ainulaadne. Samasuguseid ideid on teostatud nii riigiasutustes, muudes konfessioonides, kui ka meie oma liikumises. Väärtuste sotsiaalne positsioneerimine uue identiteedi kujundamisel oleks see mõjukeskuse tegevustering, mille kaudu sõnumeid avalikkusele, sihtrühmadele kommunikeeritakse. Väljendasime soovi, et olemasolevatest ja rajatavatest mõjukeskustest moodustuks näiteks Elava Lootuse nime kandev mõjukeskuste kett, leida sõprusmõjukeskus, et teineteist toetada ja ideid vahetada. Usume, et Taevane Isa on määranud mõjupiirkonna igale oma pojale ja tütrele. Samuti soovib Ta, et iga kogudus oleks oma kogukonnas arvestatavaks, ühiskonda mõjutavaks organisatsiooniks.

Jaga Facebookis
Vaata seotud teemal
Loe seotud teemal
Veel samalt autorilt
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat