Terviklik tervisetöö

Avaldatud 1.11.2016, allikas Meie Aeg

Me oleme kuulnud räägitavat tervik­likust tervisetööst (comprehensive health ministry). Kas see on üks järje­kordne programm või väljend? Või on midagi tõeliselt praktilist toimumas koguduses, ja mis veelgi olulisem, kogukonnas?

Terviklik tervisetöö on mõiste, mille oleme omaks võtnud ja mida kasutame, et kaasaegsemas keeles edasi anda seda, millest E. G. White rääkis kui tervisemisjonitööst, õhutamaks meie kogudust ilmutama tervist edendavat hoolt kogu inimese suhtes. Terviklik tervisetöö ei ole ainult tervisetöötajate pärusmaa, vaid sellesse on haaratud ka pastorid, õpetajad, juhid, ja tegelikult iga koguduseliige. Kui terviklik tervisetöö saab osaks Suurlinnade misjoni initsiatiivist, siis võib tulemuseks olla „sellise võimsa liikumise alustamine, millise tunnistajaks me veel ei ole olnud“. (E.G.White Medical Ministry lk 304)

Peamine siht on järgida Jeesuse eeskuju ja Tema meetodit nii teenimises kui misjonitöös.

Olles meie ülemaailmse koguduse programm, ja hõlmates palju osakondi ja  juhte, on tervikliku tervisetöö eesmärk Jumala armu läbi edendada füüsilist, vaimset ja vaimulikku heaolu ja tervist; püüdes selle poole, et ilmutada Kristuse ennastohverdavat teenistust haigustest murtud maailmas.

Milline näeb välja terviklik tervisetöö? Sellel algatusel on neli põhilist tunnust.

Kui seda praktikas rakendada, siis tundub, nagu oleks Jeesus ise meie seas! Haigete eest kantakse hoolt, näljaseid toidetakse, alastiolijad riietatakse, osavõtlikkus, armastus ja kaasatus on ülevoolavad.

See ei ole pelgalt meetod, vaid pigem teenimine ja missioon; Jeesuse Kristuse tervendava töö vahendamine, et inimesed võiksid jälle kogeda terviklikkust.

See on samaväärselt huvitatud inimese terviklikkusest ja heast tervisest kui haiguste ravimisest. Tervist toetavat elustiili edendavad üritused on ülimalt vajalikud.

See on järjepidev hoolimine, mis tegeleb inimese kui tervikuga, võttes arvesse tema füüsilise, sotsiaalse, vaimse ja vaimuliku olemuse.

Kõik inimesed igatsevad täielikku tervist, kuigi nad ei pruugi olla päris teadlikud sellest, et see, mis võib täielikust tervisest vajaka jääda, on vaimulik tervis. On palju praktilisi valdkondi, kus tervis kui pakutav väärtus (pidades silmas seda, et hea tervis on kõigi inimeste ühine eesmärk) võib muuta olukorda nii noorte, laste, kõikides vanustes täiskasvanute kui ka  selliste erinevate osakondade ja ettevõtmiste jaoks, nagu meie haridussüsteem, hingehoiu programmid, ADRA ja muud abiorganisatsioonid. Terviklik tervisetöö ei kuulu ainult terviseosakonnale, pigem on see töö igale koguduse töötegijale ja igale koguduseliikmele. Meie kogudused võivad saada kogukonna tervisekeskusteks, õpetades praktiseerima balansseeritud tervislikku eluviisi, juhendades toidu­valmistamise ja toitumise kursusi, suitsetamisest loobumise (Breathe-Free 2) ja erinevate sõltuvusprobleemidega tegelevaid abistavaid programme. Nad võivad korraldada seminare, mis destigmatiseerivad vaimse tervise probleeme ja aitavad inimestel paremini toime tulla depressiooni ja ärevusega.

Adventkoguduse tervisekuulutusel, kui seda praktiseeritakse tasakaalukalt, on palju nii vaimseid kui ka füüsilisi õnnistusi. Suuri terviseüritusi, kus ravitakse haigusi ning pakutakse stomatoloogilist ja nägemis­funktsiooni probleemidega seotud abi, on korraldatud väga edukalt San Franciscos ja San Antonios Ameerika Ühendriikides ja Harares Zimbabwes, kus osalised on võinud olla tunnistajaiks Jeesuse imelisele armastusele Tema sulaste ohvrimeelse tervikliku tervisetöö praktiseerimise kaudu. 

Kui iga koguduseliige võtab omaks tervikliku tervisetöö, võib iga kogudus saada tervise edendamise keskuseks. Me säilitame oma olulisuse oma kogukondades, kui me praktiseerime Kristuse meetodit: suhtleme inimestega, oleme kaastundlikud, vastame nende vajadustele, võidame nende usalduse ning jagame nendega ajatuid vaimulikke tõdesid päästmisest ja igavesest elust. Osale! – on väljakutse igale pastorile, haridustöötajale, tervisetöötajale ja igale koguduse liikmele. Jah, ja isegi jagades misjoniraamatut.

Ühendatud teenimises

Mu südamest tulev üleskutse on: me ei saa seda teha üksinda. Me vajame üksteist. Me kõik oleme osa Kristuse ihust, nagu Paulus ütles: „Sest ihu ei ole üks liige, vaid paljud liikmed.“ (1 Kr 12:14)

Üheskoos, ja koos Jumalaga, me suudame! 

Peter N. Landless – kardioloog, peakonverentsi tervisetöö osakonna direktor

Avaldatud ajakirjas Adventist World, august 2015

Tõlkinud Alla Nõmmik

Jaga Facebookis
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat