Mida tähendab meie logo?

Leegi ülespoole suunatud otsad

Leegi ülespoole suunatud otsad sümboliseerivad surnust ülestõusmist ja Jeesusega kohtumist Tema teisel tulekul. See on meie usu ülimaks tähelepanu keskpunktiks.

Leek

Vormiks on kolm joont, mis ümbritsevad kaudset sfääri. Jooned esindavad kesktaeva kolme inglit ilmamaa kohal (Ilm 14) ja meie volitust kuulutada evangeeliumit kõigile inimestele siin maailmas.

Avatud Piibel

Avatud Piibel on kujundile põhjaks ja sümboliseerib meie tõekspidamiste piibellikku alust. Piibel on kujutatud lahtisena, näidates meie soovi olla täiesti avatud Jumala Sõnale.

Rist

Risti sümbol esitab päästmise evangeeliumi. See on logo keskmes, rõhutamaks Kristuse ohvrit, mis on meie usu keskseks teemaks.

Jaga Facebookis