Tema isiklik seotus

Avaldatud 5.11.2023, rubriik Päeva sõna

„Aga teie juuksekarvadki on kõik ära loetud.“ Matteuse 10:30

Olen visuaalne õppija. Seepärast joonistan vahel oma palvepäevikusse konkreetse Pühakirja mõtte, mis  avaldab minu meelele kestvat mõju. Ühel päeval uurisin meie tänase salmi mõtet ja joonistasin oma pea koos mõne juuksekarvaga. Siis hakkasin igale juuksekarvale numbreid juurde panema: 1, 2, 3. Ja järsku tabas mind arusaam: olen Jumala jaoks nii väärtuslik, et Ta on täielikult teadlik igast minu elu üksikasjast ja nendega seotud. Ta teab minust palju rohkem kui ma ise. Ja see on põhjus, miks ei tohiks ma kunagi karta (Matteuse 10:31).

Kui olin seda mõistnud, hakkas ülistus ja tänu vabalt voolama. Tänasin Jumalat, et Ta hoolitseb minu eest ja armastab mind just sellisena, nagu ma olen, koos kõigi mu mõtete, emotsioonide, rõõmude ja valudega. Kes suudab meie juuksed ära lugeda? Meie mitte, kuid Jumal suudab. Väljend, et Ta on meie juuksekarvad ära loendanud, tähendab nii Jumala hoolitsust kui ka kaitset, sest „juuksekarvgi ei saa hukka teie peast“ ilma Tema teadmata (Luuka 21:18). Ta on täielikult teadlik sellest, mis meie elus toimub. Veelgi enam, Tema armastus ja isiklik seotus on pidevad ja kestvad. Juuksekarvad meie peas on (olevikuvorm) täna ära loetud; olid ära loetud viis aastat tagasi ja on ära loetud ka viie aasta pärast. Mõned inimesed räägivad Jumala armastusest ja hoolitsusest ainult kui mineviku või tuleviku sündmustest. Jumala armastuse suurim ilmutus oli ristil, kui Jeesus suri. Ja meie vabastamine saab teostatud, kui Ta tuleb teisel tulekul tagasi meile järele. Ja siiski oluline tunnistada, et seesama armastus, mis naelutas Ta ristile, on aktiivne praegu meie igapäevaelus. Selles tekstilõigus meenutatakse meile kolm kord, et me ei kardaks (Matteuse 10:26, 28, 31), sest Jumal tunneb meid ja me oleme Tema jaoks väärtuslikud. Võta hetk, et tänada Jumalat Tema otsese seotuse eest sinu eluga ning Tema võimsa käe eest, mis sind kaitseb ja juhib. Tema hoolitsus meie isiklikus elus on kaunite psalmide keskmes, näiteks. „Sina tead, millal ma maha istun ja millal ma tõusen; sa mõistad kaugelt ära mu mõtted. … See tundmine on minule imeline.“ (Psalmid 139:2−6)
Minu vastus:
 

Jaga Facebookis