JEESUSE KAKS PUHKUST

Avaldatud 8.4.2024, rubriik Päeva sõna

Nii on siis Jumala rahva hingamispäeva-hingamine[-puhkus] alles ees. Hb 4:9, NIV

Mõni aeg tagasi olime koos seltskonnaga hingamispäeva-lõunasöögil oma sõprade Doyle ja Pauline Barnetti juures. Kui Palmer Wick oma taldriku eelroa saamiseks üles tõstis, hüüatas ta: “Oh, ma leidsin taldriku alt üllatuse!” Doyle oli igaühe jaoks trükkinud küsimuse, millele järgnes vastusena tsitaat Ellen White'ilt. Pärast magustoitu palus ta meil kõigil oma paberid ette lugeda ja neid kommenteerida. See oli suurepärane viis viia vestlus hingamispäeva-teemadele. See hingamispäev oli tõepoolest eriline, sest me olime hingamispäeva-puhkuse vaimus.

Pärast maailma loomist kuue päevaga hingas meie Looja hingamispäeval ja seadis selle päeva sisse puhkepäevana, mil me võime Tema loodust rõõmu tunda. Tuhandeid aastaid hiljem, pärast uue elu garanteerimist ristil, hingas meie Lunastaja jällegi hingamispäeval Joosepi uues hauas ning seadis sisse päästepuhkuse meie pääste tähistamiseks. Heebrea raamat kirjeldab Jeesuse kahte hingamist – hingamispäeva-hingamist ja päästehingamist – ning seob need ühte Heebrealastele 4. peatükis.

Termin “hingamispäeva-hingamine” [NIV; eestikeelses Piiblis: hingamisaeg] ilmub Uues Testamendis vaid ühe korra: Heebrealastele 4:9. Kui tähendusrikas pidi see olema Heebrea raamatu lugejatele, et: “Jumala rahva hingamispäeva-hingamine [kreeka k. sabbatismos] alles ees” on. Heebrea raamat räägib, et hingamispäeva-hingamine on rajatud Jumala hingamisele peale maailma loomist. “Ja Jumal hingas [kreeka k. katapauomai] seitsmendal päeval kõigist oma tegudest” (salm 4). Jumala hingamine oli suurepärane päevapikkune suhtlemine Aadama ja Eevaga. Mõelge vaid, nad olid ainult üks päev vanad, nende maailm oli värske ja uus ning nende Looja oli kohal, et kõike elavaks teha!

Need, kes olid kuulnud evangeeliumi, põlvitasid risti jalamile ja uskusid, et sisenevad hingamisse, mis on tihedalt seotud hingamispäeva-hingamisega: päästehingamisse (kreeka k. katapausis). Me võime päästehingamist kogeda tõeliselt siis, kui lõpetame ära oma katsed päästet ära teenida ning hingame Jeesuse ristil lõpetatud töös ja asetame igal hetkel oma usalduse täielikult Tema peale. Miks mitte vältida vaimulikku väsimust ja usaldada Jeesust ning siseneda Tema hingamisse?

Daniel R. Guild
Jaga Facebookis