MINU PATUTUNNETUS JA PÄÄSTEVAJADUS

Avaldatud 9.4.2024, rubriik Päeva sõna

Meie kõik olemegi need, kes läksime Temast eemale nagu lambad! Meie oleme need, kes pöördusime ära Jumala teedelt ja läksime oma teed. Ometi laskis Jumal Temal kanda meie süüd ja patud meie asemel. Js 53:6, TLB

Aman saatis mulle kord kirja, milles palus selgitada, millest Jeesus meid õieti pidi päästma. Ehk teisisõnu, ta ei uskunud patu olemasolusse. Meie tänapäeva ühiskond nimetab pattu hoolimatuks teoks. Mõned õpetlased on sellele asetanud sildi: Teadmatus. Evolutsionistid kutsuvad seda loomalikkuse tunnuseks inimeses. Ratsionalistid aga väidavad, et me peame lihtsalt kõrvaldama vea endis. Liberalistide jaoks on patt heatahtlik nõrkus või isekuse väljendus. Kuid Jumal nimetab pattu Temast eraldumiseks (Js 59:1-2), Tema seadustele vastuhakkamiseks (1Jh 3:4).

1933. a külastas Albert Einstein Beno Gutenbergi, ühte Pasadenas asuva Kalifornia Tehnoloogiainstituudi silmapaistvat seismoloogi. Kui nad kahekesi instituudis ringi kõndisid, nägid nad kõikjal inimesi innustunult ringi sebimas. Hiljem söögilauas vesteldes märkis Gutenberg: “Me oleme niivõrd innustunud seismoloogiast, et ei pannud tähele isegi kuulsat 1933. a Los Angelese maavärinat – suurimat, mida iial olen üle elanud.”

Paljud on niivõrd mures kellegi teise silmakirjalikkuse paljastamisega, et ei märka enda suurt vajadust andestuse ja uue elu järele. Iga inimene meie planeedil on süüdi mõistetud. Me oleme eksinud nagu lambad.

Kuna me “kõik oleme patused” (Ro 2:23), siis vajame kõik andestust ja Jumal on meie kõigi asemel lasknud Jeesusel kanda meie süüd ja patud. Andestus tuleb ainult läbi evangeeliumi, Jeesuse Kristuse kaudu saadava lunastuse kaudu. Vastupidiselt tänapäeva üldisele hoiakule pole inimesed ise võimelised oma jõuga end üles tõstma patu porist ja sopast. Kuid ainsat lahendust selleks pakub taevane vägi, Jeesuse sekkumine ja Tema lunastav jõud. Kui “me oleme läinud oma teed” ning oleme abielu rikkunud, kellegi tapnud, varastanud, valetanud, rikkunud hingamispäeva või teinud muid väiksemaid patte nagu liigsöömine, ületöötamine või millegi muuga liialdamine – siis ikkagi on meil võimalus saada igavest vabastust Jeesuse läbi. Ta saab ja ka võtab meilt ära meie patud – ja ka meie süü!

H. M. S. Richards, Jr.
Jaga Facebookis