“MINA OLEN SINU PÄÄSTE”

Avaldatud 11.2.2024, rubriik Päeva sõna

Mina olen sinu pääste! Ps 35:3

Saatan väitis kord: “kõrgemale kui Jumala tähed [inglid] tõstan ma oma aujärje ... Ma teen ennast Kõigekõrgema sarnaseks!” (Js 14:13-14). Kõik tema plaanid olid enesekesksed – üks suur mina, suurustav mina.

Kontrastina sellele keskenduvad Jeesuse MINA OLEN-väited hoopis sinule ja minule: “Mina olen sulle kilbiks,” et kaitsta sind Saatana rünnakute vastu (1Ms 15:1). “Mina olen Peeteli Jumal,” kes tuleb sinu juurde, et kinnitada sulle oma ligiolekut (1Ms 31:13). “Mina olen sinu pääste” sinu enesekesksest, egoistlikust loomusest ja sinu pattudest, mis on su surmale määranud (Ps 35:3). “Mina olen Saaroni liilia,” mis oma õrna armastuse meeldiva aroomiga rikastab sinu elu (Ül 2:1).

Ka Uues Testamendis kinnitab Jeesus, et Ta hoolib meist. “Mina olen Eluleib,” kes hoiab sind elus mitte ainult füüsilises vaid ka vaimses ja vaimulikus mõttes nüüd ja igavesti (Jh 6:48). “Mina olen maailma valgus,” pakkudes selgust, lootust ja päästet kõigile, kes tulevad minu parandavate kiirte valgusse (Jh 8:12). “Mina olen uks,” ainus viis pääsemaks minu heaolu ja hiilguse kuningriiki, kus sa oled rahul ja õnnelik läbi kogu igaviku (Jh10:9).

“Mina olen hea karjane,” sinu kaitsja, kes juhib sind su taevasesse kodusse (salm 11). “Mina olen ülestõusmine ja elu,” kes oma teisel tulekul äratab su surnuist üles ja annab sulle terve ning kadumatu keha (Jh 11:25). “Mina olen tee, tõde ja elu,” kes hoolitseb su eest silmas pidades sinu kõige paremaid huve, et kindlustada sulle igavene elu (Jh 14:6). “Mina olen viinapuu” ja sina oled oks, mis on Minu küljes nii kõvasti kinni, et Ma saan olla sinus ja sina Minus ning nii saan sind vaimulikult elus hoida (Jh 15:1). “Mina olen... helkjas koidutäht,” kes tähistab su teed taevasse ja sinu peigmees, kes seisab värava juures ja kutsub sind sisse (Ilm 22:16-17).

Meie Päästja mõistab meid, sest Ta on Inimese Poeg, inimolend nagu me kõik, ning Ta kinnitab meile pidevalt oma kohalolekut: “Ja ma olen iga päev teie juures” (Mt 28:20).

Daniel R. Guild
Jaga Facebookis