Tema saadikud

Avaldatud 11.11.2023, rubriik Päeva sõna

Ja kui sealsed vennad said meist kuulda, tulid nad meile vastu. ... Neid nähes tänas Paulus Jumalat ning sai uut julgust. Apostlite teod 28:15

Vendade Naudet’de dokumentaalfilm „9/11“, mis näitas originaalpildis kohutavaid terrorirünnakute sündmusi, avaldas mulle sügavat mõju. Paljude stseenide hulgast mäletan eriliselt üht, mis toimus tuletõrjemajas, üsna kohe pärast seda kui esimene lennuk oli Maailmakaubanduskeskuse Põhjatorni tabanud. Pensionil päästeülem Larry Byrnes saabub depoosse, sest ta lihtsalt ei suutnud jääda koju.

Ta oli kogu elu selleks treenitud ja ta pidi tulema abivajajatele appi.
Täna kiidan Jumalat inimeste eest, kelle Ta on saatnud oma saadikutena minu ellu mind julgustama ja abistama. Inimeste eest, kes jätsid oma tegevuse sinnapaika ja tulid mulle appi kui Jumala lootuse ja tõotuse saadikud. Võib-olla soovid ka sina korraks vahet pidada ja tänada Jumalat Tema esindajate eest maa peal, kelle Ta saadab sind süngetel aegadel julgustama. Usklike kogukond on selleks, et levitada head sõnumit ja julgustada üksteist valu ja vajaduse korral. Raske on ette kujutada, et Paulus vajas julgustust, aga ta vajas! Pärast paljudest raskustest läbitulemist saabus ta Rooma. Usklikud, kes olid tema tulekust kuulnud, tulid talle vastu teda tervitama. Kreeka keel näib vihjavat, et nad saatsid teda, kõndisid koos temaga teel. Tekst ütleb, et nad tulid „vastu Appiuse Foorumini ja Tres Tabernani“ (Apostlite teod 28.15). F. F. Bruce selgitab: „Mõned neist tulid koguni Tres Tabernani („Kolme kõrtsini“), mis on peatus­paik Appia teel umbes kolmekümne kolme miili kaugusel Roomast; teised kõndisid kümme miili kaugemale ja kohtusid temaga Appiuse Foorumil („Appiuse turuplatsil“).“ „Neid nähes tänas Paulus Jumalat ning sai uut julgust.“ (salm 15) Me kõik vajame aeg-ajalt lohutust. Sellepärast andis Jumal meile vennad ja õed Kristuses. Võib-olla mõjutab Jumal sind täna julgustama kedagi, kellele on vaja meenutada Tema armastust ja hoolt, Jeesuse kõigile piisavat ohvrit, mis katab tema patu täielikult, ja Tema peatset tulekut meile järele, et viia meid valuvabasse igavesse koju. Me kiidame ja täname sind, Issand, sinu armu ja lootuse saadikute eest!
Minu vastus:
 

Jaga Facebookis