IGAVIKU STARDILOENDUS

Avaldatud 14.4.2024, rubriik Päeva sõna

Kui nüüd Jeesus oli võtnud äädikat, ütles ta: “See on lõpetatud!” ja, langetanud pea, heitis hinge. Jh 19:30

Valmis olla. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, START! Stardiloendus Canaverali neemel on juba nii tavaliseks saanud, et seda näidatakse õhtustes uudistes harva. Umbes 2000 aastat tagasi toimus üks teine stardiloendus. See puudutas kogu universumit ja seda ei viinud läbi mõne kaasaegse kosmosesüstiku kapten, vaid meie päästekapten Jeesus Kristus. See ei toimunud mitte Canaverali neemel, vaid kogu ajaloo kõrgpunktis, Kolgata ristil .3.2.1.võit! “See on lõpetatud!” Uudist Kristuse jumalikust ohvriteost inimsoo eest kajastati kogu universumis.

Kristuse surm Kolgatal liitis Jumala ja inimese, kes olid patu tõttu lahutatud, jälle kokku. Galilealased mõistsid, mida ütles Ristija Johannes lausega: “Vaadake, see on Jumala Tall, kes kannab ära maailma patu” (Jh 1:29). Meie pattude eest surres astus Kristus süüdioleva patuse kohale. Ta suri minu surma, et mina võiksin elada Tema elu! Apostel Pauluse jaoks tähendas rist palju. Kui küsiti, mis on tema sõnum, vastas ta: “Meie. kuulutame ristilöödud Kristust” (1Ko 1:23).

Tänapäeval on paljud unustanud kogu ajaloo suurima sündmuse – stardiloenduse ristil. Paljud otsivad inimkätega tehtud imerohtu või otsivad ülimat õnne ja tarkust New Age'i filosoofias. Inimkond maadleb täna nende samade filosoofiliste probleemidega, millega tegelesid juba Platon ja Aristoteles. Kuid patu probleemist ei ole absoluutselt mitte mingit muud väljapääsu kui rist. See on meie ainus lootus. Jumala õiglus väljendub ristil täiuslikult, seal sirutub Jumala arm imeväärselt patuse poole.

Jeesus suri, et sina ja mina võiksime elada. “Oma teenete läbi sai Kristus sillaks üle patu tekitatud kuristiku, nii et teenivad inglid võivad inimestega sidet pidada. Kristus ühendab langenud, nõrga ja abitu inimese piiritu jõu Allikaga” (Tee Kristuse juurde, lk 16). Täna, kui kristlased üle kogu maailma vaatavad jälle ristile, haaraku meid Kristuse stardiloendus igaviku alguseks!

H. M. S. Richards, Jr.
Jaga Facebookis