JEESUSE POOLT VABASTATUD

Avaldatud 14.6.2024, rubriik Päeva sõna

Kui nüüd Poeg teid vabastab, siis olete tõepoolest vabad. Jh 8:36

Lillian ja mina saabusime Moskvasse täpselt nädal pärast putši, mis viis Gorbatšovi valitsuse kukkumiseni ja Nõukogude Liidu lagunemiseni. Me küsisime oma giidilt, kas inimesed olid selle uue vabaduse üle õnnelikud ja kas nad jätkavad rõõmustamist, kui toiduainete defitsiit püsib. Giid vastas: “Vabadus on rohkem väärt kui igapäevane leib.” Kaks aastat hiljem, – minu kuuendal külaskäigul Moskvasse (ja Lilliani teisel) Genraalkonverentsi poolt sponsoreeritud evangeelsete kampaaniate käigus – pani leivapuudus, kuritegevuse vohamine ja kaos paljusid venelasi taga igatsema vanu häid aegu, mil valitsus mõtles nende eest ja hoolitses toidu, julgeoleku ja eluaseme eest.

Kui Jumal vabastas Iisraeli Egiptuse orjusest, hävitas Ta tagaajavad vaarao väed Punases meres. Nelikümmend aastat toitis ja kattis Ta Iisraeli rahvast kõrbes. Kuid rahvale sellest ei piisanud ning nurisevad iisraellased igatsesid ja nutsid Egiptust taga. Vabadus orjusest ja täis kõht ei olnud piisavad. Nad tahtsid süüa liha, nagu Egiptuses. Nostalgia endise elu järgi tõmbas neid tagasi oma orjuse maale.

Kas me kristlastena kohtume sarnaste ohtudega? Kui oleme patu orjuses, siis põgeneme vastutuse eest ja naudime patuseid lõbusid. Kas meid ohustab seljapööramine Jumala õnnistustele, Jeesuse mitteusaldamine, igatsemine möödunud patuse elu veetluse järele? Mitte siis, kui meil on tõeline kogemus Jeesusega, mida me iga päev elus hoiame. Endises elus me ei muutunud ega kasvanud, ei armastanud ega elanud täielikult. Kuid kogu südamest Jeesusele alistumine rahuldab kõik meie igatsused, sest “kui nüüd Poeg teid vabastab, siis olete tõepoolest vabad”.

Jeesus ei anna meile vabadust selleks, et teha seda, mida me ise tahame, vaid selleks, et Teda järgida. Meid ei paluta üksinda patuorjusest Tõotatud maale reisida. Kristus on alati meie lähedal, et meid sellel teekonnal juhtida. Temale toetumine annab meile tõelise vabaduse. Me oleme vabad hirmust surma ees, mis meid varem piinas, vabad enesehävituslikest, patustest harjumustest, mis meid varem orjastasid, ja vabad mõttetust elust, sest Jeesus annab meile lootust tänaseks ning igavese homse, mille poole püüelda. Ja see on hea sõnum!

Daniel R. Guild
Jaga Facebookis