Mida Jumal ei ole ilmutanud

Avaldatud 15.7.2021, rubriik Päeva sõna

Aegade ja tundide kohta, vennad, ei ole aga vaja teile kirjutada, sest te teate täpselt, et Issanda päev tuleb just nii nagu varas öösel. 1. Kiri tessalooniklastele 5:1, 2

„Muidugi ei tea me päeva ega tundi, pastor! Aga Jeesus ei öelnud, et me ei saa teada aastat, millal Ta tagasi tuleb!“ Phil uuris mind hoolikalt, et näha, kas jäin tema argumenti uskuma. Ei jäänud. Ta vaatas uuesti kiiruga kritseldatud skeemi, mille ta oli teinud paberitükile, et veenda mind, et Kristuse tagasituleku aja saab välja arvutada reast „tõenditest“, mille ta Pühakirjast leidis.

„Kuula nüüd,“ ütlesin ma. „Ma olen sama elevil kui sina faktist, et Jeesus tuleb varsti. Mulle meeldiks ka, kui saaksin oma kalendrisse märgi teha, kuid Jumal ei ole andnud meile täpsemat aega kui „varsti“ ja ma olen kindel, et tal on selleks hea põhjus. Kui inimesed teaksid täpselt, millal Jeesus tuleb, siis lükkaksid nad ilmselg oluliste otsuste tegemise viimasele hetkele. Oluline ei ole teada, millal Jeesus tuleb, vaid tunda Teda, kes tuleb, ning tähendusrikkaid suhteid ei saa viimase paari minutiga kiiresti kokku klopsida.“

Uus Testment õpetab, et Jeesus tuleb nagu varas öösel; mitte sellepärast, et Ta hiilib vargsi maailma, vaid Tema saabumine on üllatus. „Küllap te mõistate,“ selgitas Jeesus oma jüngritele, „et kui peremees teaks, mil tunnil varas tuleb, siis ta ei laseks oma kotta sisse murda. Ka teie olge valmis, sest Inimese Poeg tuleb tunnil, mil te ei arvagi!“ (Luuka 12:39, 40)

Kui jüngrid küsisid Jeesuselt, millal oodata Tema kuningriigi rajamist, ütles Ta neile, et täpne aeg ei ole nende asi. „Ei ole teie osa teada aegu ja tunde, mis Isa on iseenese meelevallaga seadnud, vaid te saate väe Pühalt Vaimult, kes tuleb teie üle, ja te peate olema minu tunnistajad Jeruusalemmas ja kogu Juuda- ja Samaariamaal ning ilmamaa äärteni.“ (Apostlite teod 1:7, 8)

Teisisõnu, meie ülesandeks ei ole otsustada, millal Jeesus tagasi tuleb; meie ülesandeks on viia ootamise ajal maailmale evangeelium. Tööd on piisavalt palju, nii et meil ei ole aega muretseda nende asjade pärast, mida Jumal ei ole ilmutanud.

Jaga Facebookis