Tema tahe

Avaldatud 16.3.2023, rubriik Päeva sõna

Ja kui Peetrus jälle hakkas aru saama, lausus ta: „Nüüd ma tean, et Issand on tõesti oma ingli läkitanud ja mu välja kiskunud Heroodese käest ning kõigest, mida juuda rahvas ootab.“ Apostlite teod 12:11

Ketsemani aia külastamine oli üks mu elu kõige sügavamaid kogemusi. Kui kõndisin õlipuude vahel, meenutasin Päästja palvet: „Isa, kui sa tahad, võta see karikas minult ära! Ometi ärgu sündigu minu tahtmine, vaid sinu oma!(Luuka 22:42) Olemine seal, samas kohas, kus Jeesus alistus oma Isa tahtele, et mind päästa … See oli rohkem kui suudan sõnades edasi anda. Ja Jumal vastas Talle, sest Ta teeb seda alati. Kuid Tema tahe ei olnud karikat ära võtta, sest meie päästmiseks polnud muud võimalust.

Kui Heroodes vangistas Peetruse, siis kogudus palvetas innukalt tema pärast (Apostlite teod 12:5). Ma oletan, et nad palvetasid ka Jaakobuse pärast, kuid Jumal oma sõltumatus tahtes lubas Jaakobusel kaheteistkümnest jüngrist esimesena märtriks saada. Ometi vabastas Ta imeliselt Peetruse. Kui ingel tõi Peetruse vanglast välja, arvas Peetrus, et ta näeb nägemust (salm 9), kuid peagi leidis ta end tänavalt ja mõistis, mis oli juhtunud. Ta kiirustas Johannes Markuse ema Maarja maja juurde, kuhu olid paljud kogunenud tema pärast palvetama. Ta tahtis usklikele teada anda, et nende palved olid positiivse vastuse saanud! Kui teenijatüdruk Peetruse ära tundis ja jooksis teatama, et Peetrus on ukse taga, sai ta skeptilise vastuse: „Sa jampsid!“ (salm 15) Nad olid nii üllatunud, et Jumal vastas nende palvele, et nad ei suutnud seda uskuda! Sa oled segi, ütlesid nad. Peetrus selgitas, kuidas Issand oli ta vabastanud (salm 17) ja palus neil teistele teada anda. Seejärel läks Peetrus ära; meile ei öelda, kuhu. Tema viimane ilmumine Apostlite tegude raamatus on 15. peatükis.
Jumal vastab palvetele alati, kuid mitte alati nii, nagu ootame. Vahel ütleb Ta „Jah“, „Ei“, „Praegu ei“, „Praegu jah“ või „Oota“. Palve ei ole meile Jumala käte väänamiseks, vaid moodus, kuidas alistume Tema sõltumatule tahtele. Jumal laseb kõik tulla heaks neile, kes Teda armastavad (Kiri roomlastele 8:28). Jah, kõik, isegi valusad sündmused meie elus, kui Tema vastus ei olnud see, mida ootasime.
Minu vastus:
 

Jaga Facebookis