Tema kõikvõimsus

Avaldatud 15.3.2023, rubriik Päeva sõna

Ja ennäe, Issanda ingel seisis seal ning valgus helkis vangikongis. Ingel lõi Peetrust vastu külge, äratas ta üles ja ütles: „Tõuse kiiresti!“ Ja Peetruse ahelad langesid käte ümbert maha. Apostlite teod 12:7

Osalesin ühel juhtimiskursusel, kui professor palus meil jagada mõnd muljetavaldavat kogemust. Üks kursusekaaslastest ütles lihtsalt: „Ma nägin oma kaitseinglit.“ Me kõik tahtsime sellest rohkem teada saada. Ta jutustas kohutavast autoavariist, kuhu ta sattus, ning sellest, kuidas ta peeglist oma verist nägu nähes paanikasse läks. Seejärel tuli tema akna juurde rahuliku häälega mees, rahustas ta maha ja oli temaga, kuni abi saabus. Kui naine küsis mehe järele, kes oli teda aidanud, ei olnud keegi teda näinud.

Kui oleme olukorras, milles oleme täielikult kontrolli kaotanud, pidagem meeles, et Jumal on kõiketeadev ja kõikvõimas. Ta teab seda, mida meie ei tea, ja juhib meid vastavalt oma sõltumatule tahtele. Oma väe ja võimuga on Ta suuteline kõrvaldama ükskõik missugused takistused, kui Ta näeb sobiliku olevat. Peetrus koges seda omal nahal Apostlite tegude raamatus. Esimene jünger, kes surma mõisteti, oli Johannese vend Jaakobus (Apostlite teod 12:2). Kui Heroodes nägi, et see meeldis juutidele, siis vahistas ta ka Peetruse (salm 3). Ta pani tema maksimaalse valvega vanglasse ja ettevaatusabinõuna määras neli neljamehelist salka teda valvama. Kogudus palvetas Peetruse pärast ja Jumal oma sõltumatuses otsustas sekkuda. „Ööl enne seda, kui Heroodes tahtis Peetruse enese ette tuua, magas Peetrus kahe sõduri vahel kahe ketiga aheldatult, ja vahimehed ukse ees valvasid vanglat.“ (salm 6) Mind hämmastab valveaste – sõdurid, ahelad ja valvurid − ning jahmatab märkus, et Peetrus sellises olukorras magas. Ja lihtsalt niisama tuli Issanda ingel kongi ja valgus täitis kogu ruumi. Ingel äratas Peetruse, ahelad kukkusid maha, Peetrus pani end riidesse, sandaalid jalga ja kuue selga. Siis läksid nad mööda esimestest ja teistest valvuritest ja raudvärav avanes iseenesest (salmid 7−11). Ja Peetrus oli vaba. Jumal on kõikvõimas meid katsumustest päästma ja vabastama vastavalt oma sõltumatule tahtele. Usaldagem Teda!
Minu vastus:
 

Jaga Facebookis