Tema töö

Avaldatud 17.5.2023, rubriik Päeva sõna

„Ole julge! Nagu sa minust oled tunnistanud Jeruusalemmas, nõnda pead sa tunnistama ka Roomas!“ Apostlite teod 23:11

Hämmastav on, et Jumal on võidukas ja Tema töö edeneb isegi kõige masendavamates oludes. Mõtle näiteks sellele, mis juhtus Joosepiga 1. Moosese raamatu 37. peatükis. Jaakobi pojad võtsid Joosepilt ära tema kirju kuue, müüsid Joosepi kahekümne hõbeseekli eest ismaeliitidele ning ta viidi Egiptusesse Pootifari majja. Kuid Jumal oli võiduks selle tragöödia keskel ning Joosepist sai Egiptuse valitseja, vaaraost teine mees. Jumal kasutas teda paljude inimeste elu päästmiseks ja selle suguvõsa säilitamiseks, mille kaudu pidi tulema Messias. Kui hämmastav, et „neile, kes Jumalat armastavad, laseb Jumal kõik tulla heaks − neile, kes on tema kavatsuse kohaselt kutsutud (Kiri roomlastele 8:28).

Paulus oli hädas, nagu ta sageli oli olnud, aga seekord võeti ta kinni Jeruusalemma templis. Pärast seda kui ta oli jutustanud juutidele oma pöördumise loost ja Jumalalt saadud kutsest (Apostlite teod 22), seisis ta nõukogu ees (Apostlite teod 23). Kuid variseride ja saduseride vahel tekkis suur lahkarvamus, sest Paulus oli variser, kelle „üle mõistetakse kohut lootuse ja surnute ülestõusmise pärast“ (Apostlite teod 23:6) ning ülempealik käskis Pauluse jõuga ära viia kindlusesse, sest ta kartis, et Paulus rebitakse lõhki (salm 10). Järgneval ööl seisis Issand ise Pauluse kõrval, nagu Ta oli seisnud tema teenimistöö teistel otsustavatel hetkedel, kui olukord näis heidutavana. Issand ütles: „Ole julge! Nagu sa minust oled tunnistanud Jeruusalemmas, nõnda pead sa tunnistama ka Roomas!“ (salm 11) Kahtlemata tähendas see Pauluse jaoks väga palju ning toetas teda teekonnal Rooma, mis võttis kaua aega ning oli tulvil ohte, katsumusi ja võimalusi tunnistamiseks. Jumal kasutas seda probleemi Jeruusalemmas, et levitada evangeeliumi kaugemale, ja Tema töö sai niimoodi edeneda. Me ei mõista alati, kuidas saab Jumal kõik heaks ja Tema austuseks muuta, kuid me võime täielikult usaldada Tema võimekust just seda teha. Pealegi, rist paistis suurima lüüasaamisena, aga ometi oli see Tema suurim võit!
Minu vastus:

Jaga Facebookis