Tema usaldusväärsus

Avaldatud 18.5.2023, rubriik Päeva sõna

„Seepärast, mehed, olge julged, sest ma usun Jumalat, et kõik läheb nõnda, nagu mulle on räägitud.“ Apostlite teod 27:25

Olin just lõpetanud jutluse Ruti raamatust teemal Go’el − suguvõsa lunastaja −, mis on mu lemmikteema, sest see seostub Jeesusega kogu Piiblis. Lõpus tuli minu juurde üks teadlane ja ütles: „Ja Jeesus ei ole seda tüüpi Go’el, kes sandaali ära võtaks!“ See oli nutikas täheldus, sest Ruti raamatus keeldus lähim sugulane, kes võis lunastada Noomi ja Ruti, seda tegemast, andes märku oma otsusest tolleaegse kombe kohaselt sandaali jalast võtmisega (vt Ruti 4:7, 8). Seejärel Boas, järjekorras suguvõsa teine lunastaja, ostis maa ja abiellus Rutiga. Jeesus, tegelik Lunastaja, ei keeldu kunagi meie poolt tegutsemast, Ta ei võta kunagi sandaali ära. Võime alati usaldada Tema sõna ning loota Tema ligiolule, Tema tõotustele ja meie eest toodud ohvri tõhususele.

Kõik meie ümber muutub pidevalt, kaasa arvatud inimesed, olud, majandus ja suhted. Kuid on midagi, millele saab kindel olla: Jumal meiega, Immaanuel. Ta on sama eile, täna ja homme. Ta on alati olemas, Tema sõna on usaldusväärne ja samuti päästekindlus Jeesuse vere kaudu. Võid selles kindel olla! Apostlite tegude raamatus õppis Paulus Jumala sõnades kindel olema tules ja vees. Kui nad olid merel, keset ägedat ja laastavat tormi, mis uputas laeva, saatis Jumal ingli sõnumiga Paulusele: „Ära karda, Paulus! Sa pead jõudma keisri ette … Jumal on sulle kinkinud kõik su kaasreisijad.“ (Apostlite teod 27:24) Paulus uskus sõnumit täielikult ja kõneles laevasolijatele: „Ükski hing teie seast ei hukku, hukkub vaid laev.“ (salm 22) Tal ei olnud selleks muud tõendit kui Jumala sõna ja sellest talle piisas. „Ja nõnda sündis, et kõik pääsesid tervelt maale.“ (salm 44) Jumal on tõotanud, et Jeesusesse uskujad päästetakse Tema ohvri kaudu ristil. Ta on tõotanud ka olla meiega iga päev, kuni selle maailma lõpuni. Sa võid Temale loota! Tema tõotused on usaldusväärsed, Tema võit on kindlustatud ja Tema ohver on rohkem kui piisav!
Minu vastus:
 

Jaga Facebookis