JEESUSE PIDEV LÄHEDALOLU

Avaldatud 19.2.2024, rubriik Päeva sõna

Kes loodavad Issanda peale, on nagu Siioni mägi, mis ei kõigu, vaid püsib igavesti. Jeruusalemma ümber on mäed ja Issand on oma rahva ümber nüüd ja igavesti. Ps 125:1,2

Kui meie grupp seisis Siinai mäel, võttis giid taskust väikese Piibli ja luges valjult: “Kes loodavad Issanda peale, on nagu Siioni mägi, mis ei kõigu, vaid püsib igavesti.” See oli imeline kinnitus! Need, kes usaldavad Issandat, võivad seista silmitsi eluga niisama püsiva ja kindlana nagu Siioni mägi, seesama kõrge tipp, millel just äsja seisime.

Osutades ümberkaudsetele kõrgematele tippudele, näitas giid meile Saatana kiusatuste mäge ja Pahanduskaljut. Kirdes kõrgus Õlimägi, millelt Jeesus vaatas Jeruusalemma – linna, mis hülgas Tema – ja Ta nuttis. Põhja poole jäi Moorija mägi, kus enam kui 1000 aastat tagasi tõi Jumala rahvas ohvreid, mis kõik viitasid Jeesuse surmale ristil meie eest. Ning loodes asus Kolgata, kus Jeesus andis oma elu maailma pattude eest – sinu ja minu pattude eest. Kui vaatlesin kõiki neid mägesid enda ümber, täitus mu süda aukartusvärinaga ning ühines giidi sõnadega: “Nagu mäed ümbritsevad Jeruusalemma, nii on ka Issand oma rahva ümber nüüd ja igavesti.”

Tänagi ümbritsevad kristlast kindluse mäed. Niisama kindlalt kui mäed ümbritsevad Jeruusalemma, ümbritseb Jeesus oma rahvast. Meil on täielik kindlus Temas. Me võime täielikult loota Kristusele. Sama kindlalt nagu vaikivad mäed ümbritsevad Jeruusalemma, on Issand Jeesus alati kohal, valvates meid vaikselt meie elu igal hetkel. Ta näeb iga pisarat, mis langeb ja on huvitatud igast väikseimastki juhtumist meie elus. Seesama nuttev Jeesus Õlimäelt on ikka meiega. Ta lubas olla “nüüd ja igavesti”. Otsi Teda kogu oma südamest ja Ta saab sinu jaoks sama reaalseks nagu on mäed ümber Jeruusalemma.

Daniel R. Guild
Jaga Facebookis